Edukacije osoba sa smetnjama u razvoju

U okviru projekta „Korak po korak“ počeli smo sa realizacijom edukacija osoba sa smetnjama u razvoju. Od predviđenih pet, do sada su uspešno realizovane dve dvodnevne edukacije koje su se održale u prostorijama radno-okupacionog centra „Zvuci srca“.

Kroz edukaciju će proći 50 polaznika od kojih su njih dvadesetoro korisnici doma „Srce u Jabuci“, dok je njih trideset uključeno u aktivnosti Humanitarne organizacije „Dečje srce“. Ovaj program podstiče razvoj radnih kompetencija i kreativnih veština koje će osobama sa smetnjama u razvoju povećati šanse da se radno ostvare na tržištu rada.

Polaznici su pokazali motiviciju, kreativnost i maštovitost. Svojim duhom podstakli su radnu atmosferu i međusobnu saradnju koja pozitivno doprinosi usvajanju veština i znanja važnih na putu njihovog radnog osposobljavanja. Cilj jeste da se, pored angažovanja u okviru Radnih centara, osobe sa smetnjama u razvoju radno angažuju u široj zajednici i postanu društveno korisni članovi zajednice.

Podsetimo se da se projekat „Korak po korak“ bavi unapređenjem socijalnog okruženja i stvaranja boljih uslova za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju kroz organizovanje obuka i umražavanja sa poslovnim svetom. Obukom osoba sa smetnjama u razvoju napravili smo još jedan veliki korak koji direktno utiče na poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje marginalizovanih grupa.

Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

Najavna konferencija projekta "Korak po korak"

Projekat "Korak po korak - izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju" kao opšti cilj postavio je poboljšanje socijalnog okruženja i stvaranje boljih uslova za zapošljavanje osetljivih društvenih grupa, kao i smanjivanje stepena njihove sagregacije. Shodno tome, 26. juna 2019. održana je najavna konferencija projekta na kojoj su govorili Goran Rojević direktor organizacije "Dečje srce", gospođa Azra Taso, diplomirani socijalni radnik Doma za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u Jabuci“ i gospođa Biljana Jelenković Paspalj, načelnica Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Uvodnu reč na konferenciji kojom je predstavljen projekat održala je gospođa Julka Pešić, projektni menadžer.

Tokom konferencije predstavljeni su ciljevi projekta, očekivani rezultati, kao i planirane aktivnosti čijom realizacijom će se doći do istih. Gospođa Pešić, menadžer projekta, govorila je o važnosti edukacije, umrežavanja sa poslovnim svetom i pokretanja Radnih centara u cilju poboljšanja uslova za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju. Kao specifičan cilj projekta naglasila je i kreiranje atmosfere tolerancije u društvu i poštovanje prava na rad ranjivih društvenih grupa od strane poslodavaca.

Gospođa Azra Taso, predstavila je značaj radnog angažovanja i radno-okupacione terapije osoba sa smetnjama u razvoju iz ugla ustanove za smeštaj odraslih osoba sa smetnjama u razvoju. Dok je o merama aktivne politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje za osobe koje su isključene sa tržišta rada govorila gospođa Paspalj. Ona je takođe prikazala primere dobre prakse što je probudilo interesovanje kod prisutnih na konferenciji. Na kraju, direktor organizacije „Dečje srce“ govorio je o načinu funkcionisanja i benefitima zapošljavanja osoba sa smetnjama u razvoju za društvo. Ova tema takođe je ostavila prostora za diskusiju. Prisutni na konferenciji aktivno su učestvovali, diskustovali i postavljali pitanja. U datom duhu nastavili smo druženje nakon konferencije uz posluženje koje su servisirale osobe sa smetnjama u razvoju sa svojim radnim asistentima.

Projekat Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“. Ovaj projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

Кorak po korak do novog prijateljstva

Zajedničko angažovanje i saradnja na mnogim aktivnostima u okviru projekta „Korak po korak“ iznedrilo je nova prijateljstva!

Saradnja između stručnih saradnika H.O. „Dečje srce“ i doma za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u Jabuci“ traje dugo i ojačava se u kontinuitetu kroz zajedničko angažovanje na ostvarenju ciljeva projekta „Korak po korak“. Osobe sa smetnjama u razvoju neizostavni su deo naših projektnih aktivnosti. Njihovo angažovanje je nekada veće, nekada manje, ali je neminovno da ono pozitivno utiče na njihovu integrisanost u socijalnu sredinu.

Priroda aktivnosti uticala je na to da interakcija između korisnika doma „Srce u Jabuci“ i osoba sa smetnjama u razvoju uknjučenih u aktivnosti „Dečjeg srca“ bude česta. Ovo je iznedrilo obostranu želju za druženjem i van projekta. U skladu sa tim, rado smo bili gosti Kulturnog centra u Pančevu i na taj način pružili podršku našim drugarima iz doma. Odnosno, članovima inkluzivnog benda „Zvuci u Jabuci“ koji su početkom oktobra ovde održali koncert.

Uživali smo u muzici, plesali smo i družili se! Drago nam je da smo bili deo ove večeri i radujemo se novim druženjima ovog karaktera.
Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

Projekat se bavi unapređenjem socijalnog okruženja i stvaranja boljih uslova za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju kroz organizovanje treninga obuke i umrežavanje sa poslovnim svetom. Kroz pokretanje dva Radna centra u kojima će biti radno angažovane osobe sa smetnjama u razvoju, kao i njihovi asistenti, projekat direktno utiče na poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje marginalizovanih grupa.

Obuka stručnjaka doma „Srce u Jabuci“

Nastavljamo sa organizovanjem treninga i obuka u sklopu projekta „Korak po korak“! Ovog puta realizovali smo osam edukacija stručnjacima Doma za mentalno ometena lica „Srce u Jabuci“ u Jabuci.

Tokom edukacije osnažili smo postojeće i razvili nove veštine i kompetencije kod stručnjaka za pružanje adekvatne podrške korisnicima Doma. Preneli smo im naše iskustvo vezano za pristup koji podrazumeva podršku usmerenu ka pojedincu, a ne grupi. Kroz aktivni rad sa saradnicima govorili smo o dobrobiti i značaju ovakvog načina rada sa korisnicima za njihov napredak. Izučavali smo važnost pružanja usluge na način koji je u skladu sa individualnim karakteristikama svakog korisnika, kao i značaju kreiranja individualnih planova za svakog pojedinca. Takođe, teme o kojima smo diskutovali ticale su se i potencijalnog otvaranja novih socijalnih usluga i transformacije institucija.

Realizovane edukacije smatramo značajnim korakom ka unapređenju socijalnog okruženja, pre svega unapređenju kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju. Posvećeniji pristup svakom korisniku jeste još jedan od uslova za unapređenje mogućnosti njihovog zapošljavanja. Ovakav vid podrške od strane stručnjaka nova je mogućnost za svakog od njih da ostvari kapacitete i potencijale koje ima, napreduje, pronađe svoje mesto u društvu i na tržištu rada!

Još jedan korak napred - u okviru projekta Korak po korak učestvovali smo na bazaru u okviru memorijalnog turnira u Jabuci

Još jedan sportski događaj koji je organizovan od strane Doma "Srce u Jabuci" iskoristili smo za lepo druženje, realizaciju aktivnosti u okviru projekta „Korak po korak“ i podsticanje radnog angažovanja osoba sa smetnjama u razvoju.


Kao učesnici memorijalnog turnira Milan Milutinović - komšija u organizaciji Dom za LOMR „Srce u Jabuci“ uživali smo u sportskim aktivnostima i druženju sa drugarima iz raznih mesta Srbije. Iako je vreme bilo oblačno, nismo dozvolili da nam utiče na raspoloženje već smo se angažovali i na aktivnostima van fiskulturne sale.


Na šetalištu ispred škole „Goce Delčev“ bili su postavljeni štandovi na kojima su se mogli videti razni suveniri, kolači, rukotvorine... Bili smo srećni što imamo priliku da učesnicima turnira, posetiocima i slučajnim prolaznicima pokažemo i srcotvorine osoba sa smetnjama u razvoju kreirane u okviru aktivnosti projekta Korak po korak. Na ovaj način svi oni su imali mogućnost da se upoznaju sa potencijalima i veštinama koje osobe sa smetnjama imaju. Odnosno, koliko toga lepog i korisnog mogu stvoriti ukoliko ih neko podstakne na to.


Naš cilj bio je da osobe sa smetnjama u razvoju još jednom prikažemo u pozitivnom svetlu. Kao i da, u skladu sa ciljevima projekta Korak po korak, širimo svest široj lokalnoj zajednici o njihovim radnim kompetencijama i kapacitetima koje imaju.


Raduje nas činjenica da raznim projektnim aktivnostima unapređujemo uslove za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju, a tako i socijalnog okruženja. Ali nas najviše raduje što time postižemo da oni osete veće zadovoljstvo sobom, svakodnevnim životom i budu društveno korisni.

Slike govore mnogo više od reči, stoga na istim možete videti njihovo zadovoljstvo time što su stvorili uz malo podrške i podsticanja, korak po korak.

Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

Projekat se bavi unapređenjem socijalnog okruženja i stvaranja boljih uslova za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju kroz organizovanje treninga obuke i umrežavanje sa poslovnim svetom. Kroz pokretanje dva Radna centra u kojima će biti radno angažovane osobe sa smetnjama u razvoju, kao i njihovi asistenti, projekat direktno utiče na poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje marginalizovanih grupa.

 

Obuka radnih asistenata u okviru projekta Korak po korak

Tokom proteklih letnjih dana pružili smo još jedan korak napred na putu unapređenja socijalnog okruženja i poboljšanja mogućnosti zaposlenja osoba sa smetnjama u razvoju!
U okviru projekta „Korak po korak“ tokom jula meseca realizovane su dvodnevne obuke namenjene radnim asistentima osoba sa smetnjama u razvoju, odnosno nezaposlenim licima prijavljenim na birou za zapošljavanje koje su motivisane da se radno angažuju na pomenutoj poziciji. Radni asistenti imaju veoma važnu ulogu i funkciju na putu unapređenja socijalnog okruženja i predstavljaju važan vid podrške kako za osobe sa smetnjama u razvoju, tako i za poslodavce koji nemaju iskustva saradnje sa istim.
Vizija programa obuke bila je da polaznici postanu važan izvor podrške, kako osobama sa smetnjama, poslodavcima, tako i široj lokalnoj zajednici. Zapravo, cilj jeste da oni postanu medijatori koji će osobe sa smetnjama u razvoju uključiti u tržište rada i omogućiti im da postanu društveno korisni, što posledično ima veliki značaj za celu lokalnu zajednicu. Unutar radne sredine, asistenti svojim primerom podižu svest zaposlenima o kapacitetima koje imaju osobe sa smetnjama i omogućavaju njihovo bolje prihvatanje kao zaposlenih lica i, sa druge strane, imaju visoko delotvoran uticaj na samu osobu sa smetnjama u prihvatanju radne okoline i upoznavanju radnog procesa. Takođe, imaju značajnu ulogu u podsticanju samostalnosti i povećanju potencijala osoba sa smetnjama, razvoju socijalnih veština i samim tim postepenom građenju pozitivnih odnosa na radnom mestu i prihvatanja od strane kolega.
Radni asistent je partner, savetnik, saradnik, posrednik... On želi da čini promene i veruje u iste, pruža pozitivan primer okolini, podstiče motivisanost, želju za uspehom i zadržavanje posla kod osobe sa smetnjama! Radni asistent radi korak po korak, i stoga je važan deo relizacije projekta „Korak po korak“ čiji je cilj izgradnja kapaciteta kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju.
Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.
Projekat se bavi unapređenjem socijalnog okruženja i stvaranja boljih uslova za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju kroz organizovanje treninga obuke i umrežavanje sa poslovnim svetom. Kroz pokretanje dva Radna centra u kojima će biti radno angažovane osobe sa smetnjama u razvoju, kao i njihovi asistenti, projekat direktno utiče na poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje marginalizovanih grupa.

Počeo sa realizacijom projekat Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo o početku projekta „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“, koji implementira Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u Jabuci“.

Realizacija projekta je planirana do 22.06.2020. godine, a implementacijom projektnih aktivnosti nastojimo da unapredimo položaj osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju stvaranjem boljih uslova za njihovo zapošljavanje, kroz organizovanje i sprovođenje treninga, kao i umrežavanja sa poslovnim svetom. Pored direktnog rada i unapređenja kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju, projekat doprinosi i poboljšanju uslova za zapošljavanje mladih ljudi koji su isključeni sa tržišta rada. U okviru projekta dva Radna centra biće opremljena potrebnim materijalom, alatom i mašinama u kojima će raditi osobe sa smetnjama u razvoju.

Projektom planirane aktivnosti svojom realizacijom imaće pozitivne efekte na zapošljavanje i poboljšanje kvaliteta života ranjivih grupa,a ogledaju se u:

  • Proceni radnih sposobnosti osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju
  • Implementaciji treninga za 50 osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju u cilju unapređenja radnih kompetencija i veština
  • Implementaciji treninga za 80 mladih ljudi koji će se obučavati za poziciju radnog asistenta osobama sa smetnjama u razvoju
  • Implementaciji treninga za stručnjake iz Doma za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u Jabuci“ u cilju unapređenja njihovih kompetencija i pružanja podrške osobama sa smetnjama u razvoju
  • Pružanju kontinuirane podrške samohranim majkama osoba koje su uključene u projektne aktivnosti
  • Opremanju i pokretanju dva Radna centra u kojima će raditi osobe sa smetnjama u razvoju
  • Zapošljavanju osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju i njihovih radnih asistenata u pomenutim Radnim centrima
  • Promociji projektnih aktivnosti i sprovođenju kampanje među preduzetnicima i poslovnim svetom

 

Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih” vrednog 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014), a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje I finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Projekat “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih” vredan 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenih, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva I preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija I Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će realizovati u više od 35 gradova I opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke I pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine I gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije I obrazovne ustanove, će povećati obim I kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju I zapošljavanju, inovativnoj praksi I modelima aktivnog uključivanja, I na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj I konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja I upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politika u skladu sa najboljom praksom EU, kao I efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje I finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanja I Ministarstvo omladine I sporta.

 

Više o projektu možete saznati na: www.ukljucivanjemladih.rs

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs