• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
Gde se nalazimo?
Cara Nikolaja II 61a
ask@ohio.clbthemes.com
Tel: (+381) 11 33 49 623
Informacije u vezi posla Email:
licnipratilac@decjesrce.rs

Počela je realizacija projekta Korak po korak

Počeo je sa realizacijom projekat Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju.

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo o početku projekta „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“, koji implementira Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u Jabuci“.

Realizacija projekta je planirana do 22.06.2020. godine, a implementacijom projektnih aktivnosti nastojimo da unapredimo položaj osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju stvaranjem boljih uslova za njihovo zapošljavanje, kroz organizovanje i sprovođenje treninga, kao i umrežavanja sa poslovnim svetom. Pored direktnog rada i unapređenja kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju, projekat doprinosi i poboljšanju uslova za zapošljavanje mladih ljudi koji su isključeni sa tržišta rada. U okviru projekta dva Radna centra biće opremljena potrebnim materijalom, alatom i mašinama u kojima će raditi osobe sa smetnjama u razvoju.

Projektom planirane aktivnosti svojom realizacijom imaće pozitivne efekte na zapošljavanje i poboljšanje kvaliteta života ranjivih grupa,a ogledaju se u:

  • Proceni radnih sposobnosti osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju
  • Implementaciji treninga za 50 osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju u cilju unapređenja radnih kompetencija i veština
  • Implementaciji treninga za 80 mladih ljudi koji će se obučavati za poziciju radnog asistenta osobama sa smetnjama u razvoju
  • Implementaciji treninga za stručnjake iz Doma za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u Jabuci“ u cilju unapređenja njihovih kompetencija i pružanja podrške osobama sa smetnjama u razvoju
  • Pružanju kontinuirane podrške samohranim majkama osoba koje su uključene u projektne aktivnosti
  • Opremanju i pokretanju dva Radna centra u kojima će raditi osobe sa smetnjama u razvoju
  • Zapošljavanju osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju i njihovih radnih asistenata u pomenutim Radnim centrima
  • Promociji projektnih aktivnosti i sprovođenju kampanje među preduzetnicima i poslovnim svetom

Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih” vrednog 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014), a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje I finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Projekat “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih” vredan 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenih, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva I preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija I Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će realizovati u više od 35 gradova I opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke I pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine I gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije I obrazovne ustanove, će povećati obim I kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju I zapošljavanju, inovativnoj praksi I modelima aktivnog uključivanja, I na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj I konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja I upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politika u skladu sa najboljom praksom EU, kao I efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje I finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanja I Ministarstvo omladine I sporta.

Author avatar
Dečje srce
http://decjesrce.rs

Post a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.