• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
Gde se nalazimo?
Cara Nikolaja II 61a
ask@ohio.clbthemes.com
Tel: (+381) 11 33 49 623
Informacije u vezi posla Email:
licnipratilac@decjesrce.rs

O nama

Naša načela

Od 2001. godine naš rad smo zasnovali na 10 načela:

 1. Ljubav prema poslu koji obavljamo
 2. Nesebicni trud pri ostvarivanju postavljenog cilj
 3. Želja da pomeramo granice svojih mogucnosti
 4. Od korisnika naših usluga treba da izvucemo maksimalne potencijale
 5. Korisnik treba da maksimalno uživa u našem društvu
 6. Neophodno je kreirati sve što je potrebno da bi korisnik imao kvalitetniji, lakši i ispunjeniji život
 7. Razvijati timski rad u kome svaki clan tima bira i biva biran za posao koji ce obavljati
 8. Razmenjivati znanje, iskustvo i program sa svim relevantnim akterima u zemlji i inostranstvu koji bi mogli da unaprede, oplemene i osavremene naš rad.
 9. Doci do najudaljenijeg mesta u Srbiji ako znamo da ce naš rad izazvati pozitivnu promenu u kvalitetu života bilo kog coveka
 10. Strateški, planski i sistematicno pristupati planiranim sadržajima

Načela objašnjavamo sledećim rezultatima:

 •  Prvi smo poceli, a i nadalje smo najveci zagovornici da je proces pripreme za što samostalniji život osnov u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju (program „Škola života„ i „Škola životnih veština“
 •  Organizovali smo 57 sedmodnevnih programa „Škola života“ na razlicitim lokacijama u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.
 •  Sproveli smo i 15 sedmodnevnih „Škola životnih veština“ na razlicitim lokacijama u Srbiji.
 •  Kreirali smo i 9 sedmodnevnih programa socijalne inkluzije na razlicitim lokacijama u Srbiji tokom kojih su zajedno bila ukljucena deca iz redovnih osnovnih škola i deca i osobe sa smetnjama u razvoju.
 •  Boravili smo u svakoj instituciji u Srbiji koja pomaže osobama sa smetnjama u razvoju, a u 80% njih smo sprovodili edukacije radnika, procenjivali funkcionalne mogucnosti korisnika ili pomagali transformaciju institucije
 •  Razvili smo sistem saradnje sa privatnim i društvenim firmama iz lokalnog sektora i do sada sa njih oko 2 485 ostvarili partnerstvo na razlicitim akcijama.
 •  Snimili smo 3 emisije (45 min) i 2 reklame (15 sekundi) koje su se prikazivale na svim državnim i privatnim televizijama kojima smo razbijali predrasude
 •  Proveli smo 3200 sati tokom mentorisanja odnosno monitoringa radnika u 8 dnevnih boravaka za osobe sa smetnjama u razvoju za sprovodenje programa procene i pripreme korisnika za život u najmanje restriktivnom okruženju
 •  Sprovedeno je i 653 socijalno inkluzivne aktivnosti poput odlaska u bioskop, pozorišta, izleta, bazena, koncerta…
 •  Kreirali smo program obuke za radnike ustanova socijalne zaštite i edukovali 282 radnika iz institucija za smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju
 •  Imamo 960 sati trenerskog rada odnosno edukacija zaposlenih u institucijama
 •  Proveli smo 5500 sati mentorišuci odnosno baveci se monitoringom zaposlenog osoblja u ustanovama socijalne zaštite za sprovodenje programa procene i pripreme korisnika za život u najmanje restriktivnom okruženju
 •  Edukovali smo 41 radnika iz 8 dnevnih boravaka za sprovodenje programa procene i pripreme osoba sa smetnjama u razvoju za život u najmanje restriktivnom okruženju
 •  Kreirali smo instrument za funkcionalnu procenu osoba sa smetnjama u razvoju. „Skalom procene opšte funkcionalnosti korisnika“ .
 •  Upitnikom je do sada procenjeno 1125 korisnika sa smetnjama u razvoju iz institucija i 195 osoba sa smetnjama u razvoju koja žive u svojim biološkim porodicama.
 •  1890 dece i osoba sa smetnjama u razvoju sa teritorije Srbije je do sada obuhvaceno našim razlicitim programima i aktivnostima
 •  425 roditelja osoba sa smetnjama u razvoju je obuhvaceno savetodavnim radom i posebno osmišljenim edukacijama
 •  Uradili smo procenu 146 dece sa smetnjama u razvoju i razvili strategiju njihovog izlaska iz „Doma za smeštaj odraslih lica Kulina“,
 •  U instituciji Kulina 7 strucnjaka naše organizacije provelo je 162 dana procenjujuci funkcionalnost dece
 •  Autori smo dve jedinstvene kompjuterske baza podataka ISEEDORA (informacioni sistem elektronske evidencije dece ometene u razvoju) I za osobe sa smetnjama u razvoju i II za decu bez roditeljskog staranja.
 •  Sproveli smo edukativne seminare za predstavnike 25 Udruženja roditelja sa cele teritorije Srbije

Postavili smo načela i poštujemo ih, a neka rezultati i nadalje govore o nama.

Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.