• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
  Gde se nalazimo?
  Cara Nikolaja II 61a
  ask@ohio.clbthemes.com
  Tel: (+381) 11 33 49 623
  Informacije u vezi posla Email:
  licnipratilac@decjesrce.rs

  PROJEKTI

  “Dečje srce” 19 godina pruža podršku i pomoć osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Današnji uspeh u velikoj meri postigli smo relizacijom projekata čiji spisak možete pogledati u ovom dokumentu:
  Ciljna grupa naših projekata, pored osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica na koje je naš rad prvashodno usmeren, obuhvatala je i druge marginalizovane grupe poput romske populacije, osoba koje žive u domskim institucijama, dece koja odrastaju u nestimulativnom okruženju, starijih osoba sa invaliditetom, osoba iz teže zapošljivih kategorija ali i stručnjake iz oblasti socijalne zaštite. Projektnim aktivnostima nastojali smo stvaranjem boljih uslova za život u zajednici, kreiranju novih mogućnosti, izbora, usluga za marginalizovane grupe koje će im omogućiti da vode kvalitetniji život. Težili smo i težimo stvaranju solidarnijeg i kohezivnijeg društva.

  AKTUELNI PROJEKTI

  Projekat koji aktuelno realizujemo je „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“. Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje  Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

  KORAK PO KORAK

  REALIZOVANI PROJEKTI

  Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.