• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
  Gde se nalazimo?
  Cara Nikolaja II 61a
  ask@ohio.clbthemes.com
  Tel: (+381) 11 33 49 623
  Informacije u vezi posla Email:
  licnipratilac@decjesrce.rs

  JACANJE KAPACITETA KLJUCNIH AKTERA DEINSTITUCIONALIZACIJE I SOCIJALNE INKLUZIJE DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U JUGOISTOCNOJ SRBIJI

  Projekat se sprovodi u sklopu projekta “Podrška deinstitucionalizaciji dece, posebno dece sa smetnjama u razvoju, jacanje kontinuuma servisa na lokalnom i nacionalnom nivou ” koji sprovode kancelarija UNICEF-a u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, a finansira Vlada Republike Italije.

  Cilj projekta je podrška projektu deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju kroz podršku institucijama i organizacijama na lokalnom nivou u razvijanju i unapredenju usluga za decu sa smetnjama u razvoju u jugoistocnoj Srbiji.

  Ciljne grupe projekta su:

  •  Deca sa smetnjama u mentalnom razvoju iz Doma Kulina;
  •  10 volontera koji žive na podrucju Aleksinca i Niša;
  •  20 hraniteljskih porodica iz Niškog, Jablanickog, Toplickog i Pirotskog okruga;
  •  15 strucnjaka iz Doma Kulina;
  •  Strucni tim iz Doma Kulina;
  •  Staratelji dece sa smetnjama u mentalnom razvoju iz cetiri okruga;
  •  Inicijalni centri za socijalni rad dece koja su u procesu pripreme za hraniteljstvo u cetiri okrugaC;
  •  Savetnici/koordinatori za hraniteljstvo (iz buduceg Niškog regionalnog centra za hraniteljstvo).

  Ocekivani rezultati:

  •  Model programa pripreme dece sa smetnjama u razvoju za izlazak iz ustanove i smestaj u hraniteljsku porodicu razvijen i pilotiran, a edukativni paket akreditovan kod nadležne institucije
  •  Osnaženi volonterski kapaciteti za primenu programa pripreme deteta za izlazak iz ustanove, odnosno smeštaj u hraniteljsku porodicu (povratak u biološku porodicu)
  •  Osnaženi kapaciteti strucnih resursa za primenu programa pripreme deteta sa smetnjama u razvoju za izlazak iz ustanove i smeštaj u hraniteljsku porodicu (ili ponovno spajanje sa biološkom porodicom)
  •  Primeri dobre prakse u procesu deinstitucionalizacije/povratka u biološku porodicu/smeštaja u hraniteljsku porodicu su promovisani širom zemlje, uz aktivno ucešce lokalnih aktera koji su ucestvovali u procesu.

  Projekat je trajao od 15. decembra 2010. do 15. februara 2012. godine.

  Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.