• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
  Gde se nalazimo?
  Cara Nikolaja II 61a
  ask@ohio.clbthemes.com
  Tel: (+381) 11 33 49 623
  Informacije u vezi posla Email:
  licnipratilac@decjesrce.rs

  Put od institucije do samostalnog života

  Put od institucije do samostalnog života

  Projekat „Put od institucije do samostalnog života“ – Jačanje kapaciteta ključnih aktera transformacije institucije, deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju u lokalnu zajednicu
  Cilj projekta je deinstitucionalizacija i socijalna inkluzija osoba sa intelektualnim poteškoćama iz institucije Kulina u integrisanu mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Projekat finansira Evropska unija u okviru projekta Otvoreni zagrljaj. Trajanje projekta je 12 meseci, a početak realizacije je 16.6.2014.


  Nosilac projekta je Dom za smeštaj odraslih lica Kulina a partnerska organizacija je „Dečje srce“ koje će zajednički učestvovati u planiranju i sprovođenju projektnih aktivnosti.  
  Ciljne grupe projekta su: radnici institucije koji će proći specifične i praktične obuke, volonteri koji će pomagati pripremu i prelazak osoba sa mentalnim invaliditetom u porodice i lokalne zajednice, osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju, predstavnici centara za socijalni rad, predstavnici centara za porodični smeštaj, hranitelji i pružaoci usluga u 6 lokalnih zajednica (socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih, zapošljavanja itd.).

  Najznačajnije projektne aktivnosti su:
  • Kreiranje plana transformacije institucije
  • Obuka osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju za bolju komunikaciju, adaptaciju i realizaciju životnih veština u zajednici
  • Trening za trenere namenjen zaposlenim stručnjacima u Kulini
  • Edukacije zaposlenih koji će vrštiti mapiranje potreba odraslih osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju u instituciji Kulina
  • Teorijska i praktična edukacija volontera za realizaciju programa pripreme za rad osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju
  •  Obuka centara za socijalni rad i regionalnih centara za porodični smeštaj za izmeštanje osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju iz institucije
  •  Obuka lokalnih pružalaca usluga u 6 gradova Srbije za socijalno uključivanje osoba sa mentalnim invaliditetom u integrisane usluge u zajednici
  •  Edukacije hranitelja koji će realizovati uslugu specijalizovano hraniteljstvo za odrasle osobe
  •  Prenos modela rada sa volontera na hranitelje o specifičnostima osoba sa mentalnim invaliditetom

  Očekivani rezultati projekta:
  • Razvijen  pilotiran program transformacije institucije “Kulina”, procene i pripreme odraslih punoletnih lica sa smetnjama u mentalnom razvoju za izlazak u lokalnu zajednicu.
  •  Izvršena procena korisnika Doma za smeštaj odraslih lica Kulina
  •  Ojačani kapaciteti stručnih kompetencija zaposlenih u domu Kulina za proces deinstitucionalizacije
  •  Ojačani volonterski resursi u lokalnoj zajednici za pripremu odraslih punoletnih lica sa smetnjama u mentalnom razvoju za proces njihovog socijalnog uključivanja u lokalnu zajednicu
  •  Osposobljene odrasle punoletne osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju koje napuštaju institucionalni smeštaj i kroz proces socijalne inkluzije uključuju se u zajednicu
  • Povećani kapaciteti pružaoca socijalnih i zdravstvenih usluga u lokalnim zajednicama i formirana mreža integrisanog pristupa pružanju usluga u Srbiji
  •  Prikupljeni, sistematizovani i pravilno promovisani primeri dobre prakse dobijeni tokom realizacije projekta.

  Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.