• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.

Projekat „Korak po korak“ sprovodi Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u Jabuci“. Implementacijom projektnih aktivnosti nastoji se unapređenju položaja osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju stvaranjem boljih uslova za njihovo zapošljavanje, kroz organizovanje i sprovođenje treninga, kao i umrežavanja sa poslovnim svetom. Osim unapređenja kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju, projekat doprinosi i poboljšanju uslova za zapošljavanje mladih ljudi koji su isključeni sa tržišta rada. U okviru ovog  projekta dva Radna centra biće opremljena potrebnim materijalom, alatom i mašinama u kojima će raditi osobe sa smetnjama u razvoju.

Projektom planirane aktivnosti svojom realizacijom imaće pozitivne efekte na zapošljavanje i poboljšanje kvaliteta života ranjivih grupa, a ogledaju se u:

  • Proceni radnih sposobnosti osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju;
  • Implementaciji treninga za 50 osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju u cilju unapređenja radnih kompetencija i veština;
  • Implementaciji treninga za 80 mladih ljudi koji će se obučavati za poziciju radnog asistenta osobama sa smetnjama u razvoju;
  • Implementaciji treninga za stručnjake iz Doma za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u Jabuci“ u cilju unapređenja njihovih kompetencija i pružanja podrške osobama sa smetnjama u razvoju;
  • Pružanju kontinuirane podrške samohranim majkama osoba koje su uključene u projektne aktivnosti;
  • Opremanju i pokretanju dva Radna centra u kojima će raditi osobe sa smetnjama u razvoju;
  • Zapošljavanju osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju i njihovih radnih asistenata u pomenutim Radnim centrima;
  • Promociji projektnih aktivnosti i sprovođenju kampanje među preduzetnicima i poslovnim svetom.

Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih” vrednog 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014), a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje I finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Projekat “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih” vredan 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenih, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva I preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija I Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će realizovati u više od 35 gradova I opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke I pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine I gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije I obrazovne ustanove, će povećati obim I kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju I zapošljavanju, inovativnoj praksi I modelima aktivnog uključivanja, I na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj I konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja I upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politika u skladu sa najboljom praksom EU, kao I efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje I finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanja I Ministarstvo omladine I sporta.

 

AKTUELNOSTI U VEZI PROJEKTA

Dečje srce
Posted by Dečje srce
10/12/2019

Edukacije osoba sa smetnjama u razvoju

U okviru projekta „Korak po korak“ počeli smo sa realizacijom edukacija osoba sa smetnjama u razvoju. Od predviđenih pet, do sada su uspešno realizovane…

Read More
Dečje srce
Posted by Dečje srce
29/10/2019

Obuka stručnjaka doma „Srce u Jabuci“

Nastavljamo sa organizovanjem treninga i obuka u sklopu projekta „Korak po korak“! Ovog puta realizovali smo osam edukacija stručnjacima Doma za mentalno ometena lica…

Read More
Dečje srce
Posted by Dečje srce
16/10/2019

Korak po korak do novog prijateljstva

Zajedničko angažovanje i saradnja na mnogim aktivnostima u okviru projekta „Korak po korak“ iznedrilo je nova prijateljstva! Saradnja između stručnih saradnika H.O. „Dečje srce“…

Read More
Dečje srce
Posted by Dečje srce
14/10/2019

Najavna konferencija projekta "Korak po korak"

Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ kao opšti cilj postavio je poboljšanje socijalnog okruženja…

Read More
Dečje srce
Posted by Dečje srce
02/10/2019

Učestvovali smo na bazaru u Jabuci

Još jedan korak napred – u okviru projekta Korak po korak učestvovali smo na bazaru u okviru memorijalnog turnira u Jabuci. Još jedan sportski…

Read More
Dečje srce
Posted by Dečje srce
20/09/2019

Obuka radnih asistenata

Tokom proteklih letnjih dana pružili smo još jedan korak napred na putu unapređenja socijalnog okruženja i poboljšanja mogućnosti zaposlenja osoba sa smetnjama u razvoju!U…

Read More
Dečje srce
Posted by Dečje srce
21/06/2019

Počela je realizacija projekta Korak po korak

Počeo je sa realizacijom projekat Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju. Zadovoljstvo nam je da…

Read More
Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.