• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
  Gde se nalazimo?
  Cara Nikolaja II 61a
  ask@ohio.clbthemes.com
  Tel: (+381) 11 33 49 623
  Informacije u vezi posla Email:
  licnipratilac@decjesrce.rs

  Mapiranje je idalje u toku

  U rezidencijalnim institucijama širom Srbije naši maperi neumorno rade na prikupljanju podataka o korisnicima koji će biti izmešteni iz institucija u biološke ili hraniteljske porodice. Proces mapiranja omogućiće nam da sagledamo potrebe korisnika i njegove mogućnosti iz jednog drugačijeg ugla.
  Proces mapiranja je složen proces koji nam daje podatke o specifičnim potrebama korisnika, stepenu neophodne podrške, ali i o njihovim mogućnostima. Mapiranjem dobijamo podatke o svakodnevnom funkcionisanju korisnika, održavanju lične higijene, samostalnosti prilikom oblačenja, uzimanju obroka, stepenu socijalizacije i komunikacije. Svaka potreba, želja i stav korisnika se indetifikuju i postaju podatak na osnovu kog se izrađuje funkcionalni profil i individualni plan.
  Jedan od najvećih izazova u procesu mapiranja jeste upravo objektivnost u proceni. Nakon dugog rada sa korisnicima, nije moguće biti nepristrasan. Zbog kompleksnosti prosesa, mentori redovno održavaju mentorske sastanke, kako bi pregledali dokumentaciju i diskutovali o narednim koracima.
  Život van institucije je naziv projekta koji Humanitarna organizacija „Dečje srce“ realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem „Imam pravo“ iz Aleksinca kao nosiocem projekta, u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom novou. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU.

  Author avatar
  Dečje srce
  http://decjesrce.rs

  Post a comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.