• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
Gde se nalazimo?
Cara Nikolaja II 61a
ask@ohio.clbthemes.com
Tel: (+381) 11 33 49 623
Informacije u vezi posla Email:
licnipratilac@decjesrce.rs

STVARANJE PREDUSLOVA ZA SAMOSTALNI ŽIVOT

Projekat ima za cilj da stvori preduslove za samostalni život MNRO poboljšanjem socijalnih usluga i uvodenjem inovativnih programa kojim ce se pomoci proces deinstitucionalizacije.

Ciljnu grupu čine:

  •  28 osoba ometenih u mentalnom razvoju (MNRO) iz ustanove za trajni smeštaj LOMR ,,Nikola Šumenkovic” iz Stamnice,
  •  28 osoba ometenih u mentalnom razvoju (MNRO) iz ustanove za trajni smeštaj LOMR ,,Gvozden Jovancicevic” iz Velikog Popovca,
  •  16 strucnjaka iz institucije u Stamnici i Velikom Popovcu koji su u neposrednom kontaktu sa ovim osobama,
  •  5 volontera na studijama u Beogradu.

Projektne aktivnost su se odnosile na pravljenje instrumenta za procenu korisnika kao i na kreiranje dokumentacije kojom ce se strucnjacima iz institucije omoguciti da imaju bolji uvid u sposobnosti korisnika, kreiran je didakticki materijal, korisnici su iskustveno prošli kroz aktivnosti koje se odnose na
ukljucivanje u samostalni život uz podršku, Obuceno je 8 radnika za drugaciji pristup sa korisnicima i za korišcenje informacionog sistema „ISSEDORA“ i procena korisnika je unešena u informacioni sistem „ISSEDORA“.

Rezultati projekta se ogledaju kroz to da radnici institucije sada jasnije sagledavaju nacin pripreme osoba sa smetnjama u razvoju za samostalni život, po prvi put se na isti nacin u instituciji prate postignuca korisnika, njihovu procenu i individualne programe, 15% MNRO je usvojilo aktivnosti životnih veština i pripremilo se za programe samostalnog života i profesionalnog osposobljavanja, a 20 % MNRO se usvajanjem ovih aktivnosti pripremilo za programe života uz podršku, ali ne i za radno osposobljavanje, 30% strucnjaka spremni su da primenjuju alternativne oblike rada i da samostalno osmisle pripremu osoba iz ustanova za samostalni život, 50% nema negativan stav o deinstitucionalizaciji, 40% volontera ce izraziti želju da se aktivno ukljuci i pomogne realizaciju ovog i slicnih programa.

Projekat je trajao 5 meseci, od 10.06. do 10.11.2008. godine, a finansiran je od strane Ministarstva rada i socijalne politike.

Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.