• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
Gde se nalazimo?
Cara Nikolaja II 61a
ask@ohio.clbthemes.com
Tel: (+381) 11 33 49 623
Informacije u vezi posla Email:
licnipratilac@decjesrce.rs

STRUKTUISANJE I INSTITUCIONALIZACIJA USLUGE DNEVNOG BORAVKA

Cilj projekta je utvrdivanje standarda za osnivanje i rad dnevnih boravak i saradnja i koordinacija na lokalnom nivou radi institucionalizacije ove usluge, a sve u cilju efikasnog pružanja individulizovane usluge osobama sa smetnjama u razvoju i unapredivanja rada u dnevnim boravcima kroz primenu „dobre pakse“. 

Realizovane aktivnosti: analiza stanja na terenu, izbor dnevnih boravaka, procena znanja zaposlenih u dnevnim boravcima, održavanje edukacija za zaposlene u dnevnim boravcima, kreiranje dokumenta za procenu korisnika u dnevnim boravcima, istraživanje, kreiranje, štampa i distribucija prirucnika, kontaktiranje i saradnja sa predstavnicima opština-analiza stanja, konferencija.

 Ciljna grupa:

  •  Predstavnici opština koji rade u službama za pokretanje novih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
  •  Osoblje angažovano u dnevnim boravcima
  •  Osobe sa smetnjama u razvoju koje koriste usluge dnevnih boravaka

Rezultati projekta: Osoblje je u direktnom radu sa korisnicima u dnevnim boravcima unapredilo veštine potrebne za rad u dnevnim boravcima, u skladu s primerima „dobre prakse“; osoblje u dnevnim boravcima je osposobljeno da realzuje planove rada koji su predloženi; osoblje u dnevnim boravcima na kolaborativan nacin i uz ucešce korisnika (uvažavajuci njihove želje i interesovanja) je bilo u stanju da razvija individulne planove podrške i planove tretmana, kao i da na osnovu njih razvija detaljne programe rada; smanjuje se intezitet potrebne podrške korisniku programa kroz drugaciji pristup od strane zaposlenih koji je proizašao iz primera „dobre pakse“; formirace se ili ojacati kordinaciono telo koje ce pomoci saradnju svih aktera u radu boravka na lokalnom nivou ; opštinska administracija i rukovodstvo dnevnih boravaka je upoznato sa odlukama i rešenjima koje opština treba da donese kako bi institucionalizovala uslugu i omogucila njeno trajno finansiranje; lokalni akteri su upoznati sa minimalnim standardima i specifikacijama usluge dnevnog boravka kao i sa primerima regulisanja ovih aktivnosti u drugim zemljama sa razvijenom tradicijom pružanja ove vrste usluga; formirace se mehanizmi za aktivno ukljucenje korisnika u planiranje i funkcionisanje dnevnog boravka; formirana je cena korištenja usluge dnevnog boravka po korisniku; Korisnici su procenjeni i uradeni su individualni planovi, uradeno je istraživanje ciji su rezultati prezentovani u prirucniku ,,Strukturisanje i institucionalizacija usluge dnevnog boravka“, održana je završna konferencija na kojoj su prezentovani rezultati projekta.

Projekat je trajao od 01. 11. 2009. do 27. 05. 2010, a finansiranje je obezbedio Fond za socijalne inovacije.

Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.