• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
Gde se nalazimo?
Cara Nikolaja II 61a
ask@ohio.clbthemes.com
Tel: (+381) 11 33 49 623
Informacije u vezi posla Email:
licnipratilac@decjesrce.rs

Put od institucije do samostalnog života

Projekat „Put od institucije do samostalnog života“ – Jačanje kapaciteta ključnih aktera transformacije institucije, deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju u lokalnu zajednicu
Cilj projekta je deinstitucionalizacija i socijalna inkluzija osoba sa intelektualnim poteškoćama iz institucije Kulina u integrisanu mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Projekat finansira Evropska unija u okviru projekta Otvoreni zagrljaj. Trajanje projekta je 12 meseci, a početak realizacije je 16.6.2014.


Nosilac projekta je Dom za smeštaj odraslih lica Kulina a partnerska organizacija je „Dečje srce“ koje će zajednički učestvovati u planiranju i sprovođenju projektnih aktivnosti.  
Ciljne grupe projekta su: radnici institucije koji će proći specifične i praktične obuke, volonteri koji će pomagati pripremu i prelazak osoba sa mentalnim invaliditetom u porodice i lokalne zajednice, osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju, predstavnici centara za socijalni rad, predstavnici centara za porodični smeštaj, hranitelji i pružaoci usluga u 6 lokalnih zajednica (socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih, zapošljavanja itd.).

Najznačajnije projektne aktivnosti su:
• Kreiranje plana transformacije institucije
• Obuka osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju za bolju komunikaciju, adaptaciju i realizaciju životnih veština u zajednici
• Trening za trenere namenjen zaposlenim stručnjacima u Kulini
• Edukacije zaposlenih koji će vrštiti mapiranje potreba odraslih osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju u instituciji Kulina
• Teorijska i praktična edukacija volontera za realizaciju programa pripreme za rad osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju
•  Obuka centara za socijalni rad i regionalnih centara za porodični smeštaj za izmeštanje osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju iz institucije
•  Obuka lokalnih pružalaca usluga u 6 gradova Srbije za socijalno uključivanje osoba sa mentalnim invaliditetom u integrisane usluge u zajednici
•  Edukacije hranitelja koji će realizovati uslugu specijalizovano hraniteljstvo za odrasle osobe
•  Prenos modela rada sa volontera na hranitelje o specifičnostima osoba sa mentalnim invaliditetom

Očekivani rezultati projekta:
• Razvijen  pilotiran program transformacije institucije “Kulina”, procene i pripreme odraslih punoletnih lica sa smetnjama u mentalnom razvoju za izlazak u lokalnu zajednicu.
•  Izvršena procena korisnika Doma za smeštaj odraslih lica Kulina
•  Ojačani kapaciteti stručnih kompetencija zaposlenih u domu Kulina za proces deinstitucionalizacije
•  Ojačani volonterski resursi u lokalnoj zajednici za pripremu odraslih punoletnih lica sa smetnjama u mentalnom razvoju za proces njihovog socijalnog uključivanja u lokalnu zajednicu
•  Osposobljene odrasle punoletne osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju koje napuštaju institucionalni smeštaj i kroz proces socijalne inkluzije uključuju se u zajednicu
• Povećani kapaciteti pružaoca socijalnih i zdravstvenih usluga u lokalnim zajednicama i formirana mreža integrisanog pristupa pružanju usluga u Srbiji
•  Prikupljeni, sistematizovani i pravilno promovisani primeri dobre prakse dobijeni tokom realizacije projekta.

Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.