• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
Gde se nalazimo?
Cara Nikolaja II 61a
ask@ohio.clbthemes.com
Tel: (+381) 11 33 49 623
Informacije u vezi posla Email:
licnipratilac@decjesrce.rs

INTEGRACIJA MLADIH U DRUŠTVO BEZ PREDRASUDA

Opšti cilj projekta je prevencija institucionalizacije i neželjenih efekata deinstitucionalizacije kroz pokretanje inkluzivnih programa u lokalnoj zajednici.

Ciljna grupa: 20 tinejdžera iz redovne škole u Kulini, 20 osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju iz institucije Kulina, 20 tinejdžera iz redovne škole u Kragujevcu, 20 osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju iz institucije Male Pcelice, 2 nastavnika redovne škole, 4 radnika institucije Kulina, 4 radnika institucije Male Pčelice i predstavnici lokalne zajednice u Aleksincu i Kragujevcu.

Projektne aktivnosti su se odnosile na pripremne u kojima su sprovedene obuke za radnike u institucijama i školi, organizovana su 3 susreta sa predstavnicima redovne škole i institucije, uradena je medijska najava projektnih aktivnosti na lokalnoj televiziji; u fazi realizacije pripremljen je i realizovan sedmodnevni boravak na Zlatiboru, a u završnoj fazi projekta organizovane su radionice i druženje dece iz redovnih škola i korisnika u instituciji „Male pčelice“.

Rezultati projekta: tinejdžeri pozitivnije posmatratju osobe sa smetnjama u razvoju, korisnici iz institucije ucestvuju u zajednickim aktivnostima sa stanovnicima iz lokalne zajednice, vaspitaci u institucijama su se ohrabrili u procesu organizovanja inkluzivnih aktivnosti, nastavnici svoje pozitivne inpresije o osoba sa smetnjama u razvoju prenose na ucenike, kreiran je program koji može da posluži kao osnov za razbijanje predrasuda kod tinejdžera.

Projekat je trajao 4 meseca od 1.07.2009 do 1.11.2009.god. Finansiranje projekta je obezbedilo Ministarstvo rada i socijalne politike, sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.