• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
Gde se nalazimo?
Cara Nikolaja II 61a
ask@ohio.clbthemes.com
Tel: (+381) 11 33 49 623
Informacije u vezi posla Email:
licnipratilac@decjesrce.rs

Pomoć porodicama OSI kroz umrežavanje pružaoca usluge u zajednici

Ovaj projekat ima za cilj pružanje pomoći porodicama osoba sa invaliditetom u ruralnim predelima kroz razvoj mreže socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih pružaoca usluga na lokalnom nivou. Projektom želimo da sprečimo diskriminaciju, institucionalizaciju i da podstaknemo ostvarenje prava OSI i njihovih porodica čime će se stvoriti uslovi za bolju socijalnu inkluziju.
Ciljna grupa su OSI i njihove porodice koji žive u ruralnim predelima, Udruženja roditelja, Udruženja hranitelja, Pružaoci socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih usluga u Aleksincu i organizacije civilnog društva.

Aktivnosti koje se sprovode okupljaju aktere iz lokalne zajednice sa kojima se pravi plan saradnje, edukuju se stručnjaci iz različitih oblasti na koji način mogu da pomognu osobama  sa smetnjama u razvoju, informišu se porodice na koji način mogu da koriste benificije i da ostvare svoja prava i da koriste postojeće usluge u lokalnoj zajednici. Očekujemo da će projektom da se senzibilišu 10 predstavnika iz lokalne zajednice za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju, da će se ojačati i ujediniti  pružaoci usluga u lokalnoj zajednici, da će osobe sa smetnjama u razvoju i njihove porodice biti bolje obaveštene o uslugama i pravima u svojoj lokalnoj zajednici.
Projekat traje 6 meseci, sa realizacijom je započeto 24.05.2012, a trajaće do 24.11.2012.god. Realizuje se u Aleksinacu, Kulini i okolnim selima (Žitkovac, Tešica, Vukanja). Projekat je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalne politike, sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.