• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
Gde se nalazimo?
Cara Nikolaja II 61a
ask@ohio.clbthemes.com
Tel: (+381) 11 33 49 623
Informacije u vezi posla Email:
licnipratilac@decjesrce.rs

Obuka za pružanje usluge „pomoć u kući“

АУТОРИ ПРОГРАМА:                                                                            Контакт особа:

Горан Ројевић                                                                                                 Горан Ројевић

Сашенка Мирковић                                                                                       goran.r@decjesrce.rs

Ивана Ројевић                                                                                               +381 64 118 47 55

ЦИЉ/еви ПРОГРАМА ОБУКЕ 

Циљ програма обуке јесте развој професионалних компетенција и капацитета у области социјалне заштите код сарадника мотивисаних за пружање услуге Помоћ у кући; кao и унапређење компетенција стручних радника и стручних сарадника за пружање ове услуге кроз примену модела усмерене подршке ка породицама корисника.Програм обуке треба полазнике поткрепити теоријским и практичним знањем које је потребно за пружање адекватне помоћи деци, одраслима и старима који имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи.

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ОБУКЕ

Тематске целине које програм обухвата усмерене су ка разумевању породичног окружења особа са сметњама у функционисању и проблемима са којима се ове породице срећу, услед чега је циљ да полазници кроз упознавање ове тематске целине разумеју породичну динамику корисника и њихову потребу за помоћи. Такође ћемо говорити о комуникацији и на крају о основама кућне неге и помоћи у кући, задацима и изазовима са којима се полазници могу срести током рада у датом контексту, а све ради развоја у унапређења професионалних компетенција за пружање услуге Помоћ у кући.

Теме предложеног програма обуке су распоређене у две методске јединице:

I Методска јединица

1.            Важност породице и породичног окружења

2.            Функционалност породица особа са сметњама у функционисању

3.            Проблеми са којима се срећу породице са сметњама у функционисању

4.            Вештине комуникације          

II Mетодска јединица

5.             О услузи „Помоћ у кући“

6.             Значај процене стања и степена подршке за корисника

7.             Активности услуге „Помоћ у кући“

8.             Задаци неговатељ(иц)а кућне неге и помоћи у кући

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА

Опште компетенције које програм обуке развија су:

  • Усвајање и примена основних знања о приступима у раду са породицама деце, одраслих и старих са сметњама у функцонисању
  • Познавање и примењивање у пракси концепта на породицу исмерене подршке, који оснажује унутрашње функционисање породице и њену успешнију сарадњу са спољашњим окружењем
  • Усвајање и примена модела „Родитељ као партнер“

Посебне компетенције које програм обуке развија су:

  • Процена потреба породица особа са сметњама у функционисању
  • Процена потреба корисника и степена потребне подршке
  • Теоријска и практична знања адекватне сарадње породице и пружаоца услуга
  • Усвајање конкретних начина подршке породици особа са сметњама
  • Информисање породице о поступку добијања права на услугу Помоћ у кући
  • Оспособљеност за пружање услуге Помоћ у кући у складу са индивидуалним потребама корисника услуге
  • Стручно задовољавање потреба и пружање помоћи деци, одраслима и старима у оквиру социјално-заштитних, хигијенско-здравствених и сервисних услуга Помоћи у кући
ЦИЉНА ГРУПА КОЈИМА ЈЕ ОБУКА НАМЕЊЕНА

Циљну групу овог програма чине стручњаци и стручни сарадници који пружају услуге у социјалној заштити, особље које ради у социјалним услугама (неговатељи/це, медицинско особље, радни терапеут, итд). Програм је посебно намењен будућим неговатељи(ца)ма, односно сарадницима који су мотивисани да раде у систему социјалне заштите и да својим радом унапреде живот и опште функционисање особа са сметњама у функционисању, а који имају завршен најмање трећи степен стручне спреме. Програмом се могу обухватити и особе са завршеном средњом школом, које раде у оквиру установама социјалне заштите и које имају жељу да више сазнају о овој популацији.

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОБУКЕ ОДНОСИ

Програм обуке односи се на област рада са породицама деце, одраслих и старих који имају ограничења физичких и/или психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи.

УСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПОЛАЗНИКА У ОБУКУ:

Право на похађање обуке имају све особе које су мотивисане да раде као неговатељи/це у услузи Помоћ у кући, а имају завршен најмање трећи степен стручне спреме. Као и стручни радници и стручни сарадници који раде на побољшању услова социјалне заштите и запослена су установама/услугама социјалне заштите и желе да унапреде своје стручне и личне компетенције из области рада са породицама деце, одраслих и старих који имају сметње у функционисању.

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ

Крајњи кориници програма су деца, одрасли и стари који услед физичких и/или психичких органичења нису у стању да независно живе без редовне помоћи. Као и њихове породице/родитељи/деца/старатељи којима је потребна помоћ и подршка система социјалне заштите да задовоље своје потребе и достигну  оптималан ниво развоја и учешћа у друштву.

БРОЈ УЧЕСНИКА У ГРУПИ И ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА ОБУКЕ:

Планирано време реализације предложеног програма обуке је 12 радних сати, што подразумева реализацију садржаја током два дана, са по 6 сати. Максималан број учесника на обуци је до 20 особа.

Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.