• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
Gde se nalazimo?
Cara Nikolaja II 61a
ask@ohio.clbthemes.com
Tel: (+381) 11 33 49 623
Informacije u vezi posla Email:
licnipratilac@decjesrce.rs

Obuka volontera

Volonterizam razvijamo od svog postojanja, već jedanaest godina. Kroz organizaciju je do danas edukovano (teorijski i praktično) preko 500 volontera, različitog znanja i obrazovanja, ali svi sa istom željom da pomognu deci i osobama sa smetnjama u razvoju. Volonteri kod nas ostaju najmanje 6 meseci, a većina rad organizacije prati godinama. Konkursi za volontere se raspisuju svakih 6 meseci.

Teorijska obuka obuhvata: 

  •  Prezentaciju rada organizacije i funkcionisanje NVO;
  •  Stvaranje tima i timskog funkcionisanja;
  •  Usvajanje opšteg znanja o osobama sa smetnjama u razvoju;
  •  Komunikacija sa osobama sa smetnjama u razvoju;
  •  Metode rada sa decom sa smetnjama u razvoju.

Praktična obuka (sa mentorom): 

  •   Rad sa decom sa smetnjama u razvoju;
  •   Procena funkcionalnosti dece i osoba sa smetnjama u razvoju;
  •   Rad sa odraslim osobama sa smetnjama u razvoju;
  •   Sedmodnevni boravci sa osobama sa smetnjama u razvoju van njihovog stalnog boravka;
  •   Vođenje evidencije i praćenje postignuća kod osoba sa smetnjama u razvoju.

Edukaciju volontera najčešće su prolazili studenti završnih godina fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, studenti psihologije, pedagogije i socijalnog rada. Edukovali smo volontere koji su učestvovali u pripremi dece za izlazak iz institucije, za rad sa decom u porodicama, kao i rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju na terenu van njihovog mesta boravišta.

Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.