• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
Gde se nalazimo?
Cara Nikolaja II 61a
ask@ohio.clbthemes.com
Tel: (+381) 11 33 49 623
Informacije u vezi posla Email:
licnipratilac@decjesrce.rs

Obuka roditelja

Edukacija roditelja

Štampa
El. pošta

Osnaživanje i podrška roditeljima


Tokom svih godina postojanja, “Dečje srce” je polagalo veliki značaj na saradnju sa roditeljima. Osnaživanje i pružanje podrške roditeljima ima za cilj formiranje od njih partnera u procesu osamostaljivanja njihove dece.

Do sada smo organizovali različite programe za osnaživanje ove ciljne grupe. Osim pružanja redovnih saveta, radili smo na ojačavanju udruženja roditelja kroz organizovanje edukacija. 

Jedan od programa te vrste je i “Klub roditelja” nastao u saradnji sa Srpskom omladinom iz Švedske i komisijom za demokratiju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Radili smo i na osnaživanju roditelja i stvaranju kritične mase koja kao takva može da omogući promene u sistemu zbrinjavanja i tretmana osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. U okviru projekta održani su seminari na kojima je učestvovalo 200 roditelja iz 18 gradova Srbije.

Kako bi postigli željene rezultate u radu sa decom i mladima sa smetnjama u mentalnom razvoju u okviru programa “Škola životnih veština” roditeljima smo  nametnuli novu ulogu, da postanu asistenti u radu sa svojom decom. Višegodišnje iskustvo u direktnom radu sa učesnicima naših programa pokazalo nam je da je od izuzetne važnosti da roditelji koriste iste metode rada kao i mi, kao i da usvojeno znanje praktično sprovode u svom okruženju.

Ovakva uloga pomaže roditeljima da sagledaju niz sposobnosti i reakcija svog deteta koje do tada nisu primećivali. Sagledavanje njihovih realnih sposobnosti i mogućnosti pomaže im da nađu najbolje rešenje za svoje dete. Roditelji u ovom procesu imaju jasne zadatke, način praćenja i aktivno učešće u obavljanju životnih veština svog deteta. Drugačiji pristup roditelja detetu, zasnovan na poverenju i podršci bez prezaštićivanja, učvršćuje i ojačava njihov odnos. Roditelji u ovom procesu drugačije počinju da sagledaju sebe i svoje dete u procesu samostalnog života uz podršku. U toku edukacije roditelja za asistente svojoj deci održavaju se   sastanci i seminari. Sastanci imaju za cilj da roditelje pripreme za programske aktivnosti, kao i da razreše nedoumice u pristupu njihovoj deci, dok seminari imaju za cilj da pripreme roditelje za ulogu asistenta u procesu usvajanja životnih veština.

Edukacija_roditelja_1
Edukacija_roditelja_2
Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.