• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.

OPIS POSLA LIČNOG PRATIOCA

Aktivnosti ličnog pratioca deteta, planiraju se i realizuju u skladu sa individualnim potrebama deteta u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja, komunikacije sa drugima. Za svako dete u usluzi kreira se individulni plan podrške, gde se preciziraju konkretne aktivnosti, odnosno opis posla ličnog pratioca.
Usluga je namenjena korisnicima koji se nalaze u obrazovanom procesu, ali je važno da istaknemo da posao ličnog pratioca nije da pruža pedagošku podršku detetu. Tokom nastavnog procesa on usmerava pažnju deteta na gradivo koje se obrađuje na času i na izlaganje nastavnika, pomaže mu u korišćenju pribora, pripremi knjiga i drugog. U zavisnosti od potrebe deteta, lični pratilac pruža podršku detetu u oblačenju, prilikom hranjena, i/ili održavanja lične higijene prilikom pripreme za školu. Njegov važan doprinos jeste da pomaže detetu da se socijalizuje, usmerava ga ka vršnjačkoj grupi i aktivnostima iste. On je tu da podrži komunikaciju deteta, da mu pruži podršku prilikom igre i drugih aktivnosti tokom slobodnog vremena poput kulturnih i sportskih. Lični pratilac takođe ima važnu ulogu u pružanju podrške detetu u zajednici, što uključuje pomoć u korišćenju gradskog prevoza i opštu orijentaciju u prostoru.

KOJI SU PREDUSLOVI ZA POSAO LIČNOG PRATIOCA?

Kako biste se kod nas zaposlili kao lični pratioci, potrebno je:

– Da imate najmanje četvrti stepen obrazovanja (završena srednja škola);
– Lekarski pregled koji ćemo Vam mi obezbediti, a kojim se potvrđuje da ste sposobni za rad sa decom
– Završen dvodnevni program obuke koju vode stručnjaci Humanitarne organizacije „Dečje srce“.
Obuka je akreditovana od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, besplatna je i njom dobijate sertifikat za rad.

Ukoliko želite da postanete deo našeg tima, pošaljite nam prijavu na „kontaktiraj nas„!

Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.