Seminari u Kuli, Srbobranu i Malom Iđošu

Seminari u Kuli, Srbobranu i Malom Iđošu

„Unapređenje saradnje između organizacija civilnog društva i ključnih aktera u sistemu socijalne zaštite“

 

H.O. „Dečje srce“ uz pomoć Udruženja za pomoć MNRO „Biser“ iz Srbobrana sprovodi projekat „Unapređenje i struktuisanje usluga podrške OSI za samostalan život u nerazvijenim opštinama“ koji finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekatima za cilj da poveća kapacitete OCD na polju struktuisanja postojećih socijalnih usluga i potpomogne proces njihovog licenciranja. U okviru projekta održane su tri fokus grupe u Srbobranu, Kuli i Feketiću, a potom je usledila realizacija tri seminara pod nazivom „Prevencija institucionalizacije OSI kroz struktuisanje socijalnih usluga i ostvarivanje uslova za njihovo licenciranje.“ Učesnici seminara bili su predstavnici socijalnih usluga , prvenstveno dnevnih boravaka .Na seminarima je demonstriran  poseban način rada sa osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju, predstavljen je način procene korisnika, individualni vaspitni plan kao i funkcionalni profil kojim se svaki korisnik predstavlja u pozitivnom svetlu i gde je akcenat na njegovim sposobnostima i mogućnostima, a ne na onome što ne ume i ne može da uradi. Interaktivnim načinom rada i posebno osmišljenim vežbama se svi učesnici aktivno uključuju u rad , podstiču na razmenu mišljenja i što samostalnije iznalaženje rešenja tokom dvodnevnih seminara. Struktuisanjem socijalnih usluga postavljaju se temelji stučnosti, kredibilitetu i pouzdanosti obuhvaćenih organizacija i njihovih radnika što je neophodna osnova za licenciranje projektom obuhvaćenih socijalnih usluga.

Seminari su omogućili da svi akteri obogate praktično i teorijski svoj rad, sagledaju svoje kapacitete, uvide važnost povezivanja aktera na lokalu i struktuišu svoje usluge što je osnov  za licenciranje socijalnih usluga koje sprovode.

Letnje radosti sa našim drugarima

 

I ovog leta kao i predhodnih godina, družili smo se na moru sa učesnicima progarama 62-e po redu „Škole života“ organizovane u Čanju, u Crnoj Gori u periodu od 05. do 15. avgusta 2014. godine. Program „Škola života“ po svom konceptu i programskim aktivnostima deci i osobama sa smetnjama u razvoju obezbeđuje letovanje koje je prilagođeno njihovim sposobnostima. Pored boravka na moru koji ima veliki značaj u poboljšavanju zdravstvenog stanja učesnika, ovakav vid odvajanja od porodice čini ih samostalnijim i veštijim u brzi o sebi i svojim stvarima, pospešuje njihovu socijalizaciju kroz svakodnevno druženja sa vršnjacima. 

Isplanirane i organizovane aktivnosti, lepo vreme, povoljni uslovi smeštaja i srdačni domaćini omogućili su da mladi sa smetnjama u mentalnom razvoju sa svojim vaspitačima kvalitetno provedu dane na moru i dobro se zabave. Dan smo započinjali doruckom a zatim odlaskom na plažu kako bi smo uživali u jutarnjoj svežini i mirisima mora. Popodnevne sate su nam ispunjavali ručak i odmor  a oko 16h je sledio ponovni odlazak na plažu i nastavak uživanja i druženja. Plivanje, vežbe u vodi i igre loptom omogućile  su da se kod dece i osoba sa smetnjama u razvoju ojaćava muskulatura i na taj nacin pozitivno utiče na korekciju postojećih deformiteta kićme, stopala, držanja tela. Nakon večere posebnu radost izazivale su žurke i šetnje za koje su svi imali energije bez obzira na dnevne aktivnosti. Kao i svake godine organizovana je vožnja brodićem kojim smo obišli susedne plaže i uživali u njihovim lepotama.
Deset dana je proletelo kao tren i ostaje nam da željno izčekujemo nova druženja. Fotografije dočaravaju samo delić pozitivne atmosfere koja je vladala na ovogodišnjoj 62-oj “Školi života” i izazivaće nam osmehe na licima do novog letovanja sledeće godine.

 

Fokus grupe održane u Srbobranu, Kuli i Feketiću

U toku je realizacija projekta „Unapređenje i struktuisanje usluga podrške OSI za samostalan život u nerazvijenim opštinama“  koji podrazumeva prevenciju institucionalizacije osetljivih grupa OSI kroz jačanje strukture servisa socijalnih usluga, a sve je usmereno ka očuvanju porodice kao bazične društvene strukture. Planirano je da se aktivnosti realizuju na teritoriji tri opštine Republike Srbije i to u Kuli, Srbobranu i Malom Iđošu u periodu od 6 meseci. Održane su tri Fokus grupe u Srbobranu, Kuli i Feketiću. Fokus grupa je izabrana kao metod koji omogućava da se na nenametljiv, sveobuhvatan i uvažavajući način svi akteri grupe okupe oko teme i svojim znanjima i iskustvom doprinesu povezivanju praktičnog i teorijskog iskustva. Ovakve grupe za krajnji cilj imaju umrežavanje aktera, razmenu znanja i iskustva o zajedničkoj temi, razjašnjavanje nedoumica koje su postojale u predhodnom radu kao i pravljenje jasnih koraka svakog aktera u budućnosti. Svaka fokus grupa je okupila predstavnike OCD koji pružaju usluge osobama sa invaliditetom, predstavnike opštinskih vlasti i centara za socijalni rad. Male i siromašne opštine koje se nalaze u krugu od 50 kilometara, koje pružaju istu socijalnu uslugu (Dnevni boravak), različito su struktuisane i na različite načine su ostvarile saradnju sa predstavnicima lokalnih vlasti. Aktivnosti Fokus grupa su omogućile da svi akteri sagledaju svoje kapacitete, važnost povezivanja svih aktera na lokalu, kao i aktivnosti koje je potrebno sprovoditi u narednom periodu kako bi se usluge na lokalu institucionalizovale.

Projekat "Otvoreni zagrljaj"

Evropska unija dodelila je više od 2,3 miliona evra bespovratnih sredstava ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, organizacijama civilnog društva i lokalnim samoupravama u Srbiji koje su učestvovale na konkursu „Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama“.
Povodom dodele grantova za  projekte  koji  imaju za cilj  pomoć  osobama sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama, održan je skup 4.juna u Palati Srbija.
Učestvovalo je 19 aplikanata i više partnera na projektu.
U ime EU dobitnicima grantova  obratio se šef   delegacije Evropske unije Majkl Devenport  čestitajući   uspešno učešće na konkursu i  realizaciju  projekata. Naglasio je značaj reformi koje dovode do zatvaranja velikih institucija i formiranja malih  servisa za stanovanje(domskih zajednica), tj.procesa deinstitucionalizacije. Cilj projekata je unapređenje položaja korisnika rezidencijalnih ustanova (ustanove socijalne zaštite) koji imaju intelektualne i mentalne poteškoće i stavaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo i lokalnu zajednicu.
U ime Vlade Srbije prisustvovali su ministri Aleksandar Vulin, Ministarstvo rada,zapošljavanja i socijalne politike  i ministar zdravlja  Zlatibor Lončar. Kratkim izlaganjem su se obratili prisutnima i istakli važnost pomoći osobama sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama.

Sredstva su dodeljena za 19 projekata koji će biti realizovani od juna 2014. do decembra 2015. godine.
Iznos bespovratnih sredstava (grantova) iznosi od 50.000 do 200.000 evra po projektu, uz kofinansiranje od 15%. Zahvaljujući ovim projektima biće otvoreno 19 novih servisa u sistemima socijalne zaštite i zdravstva u Srbiji, 149 osoba bi trebalo da kroz proces deinstitucionalizacije započne samostalan život u zajednici, 192 osobe da budu pripremljene za deinstitucionalizaciju, a 533 osobe će biti obuhvaćeno lokalnim uslugama kojima je cilj prevencija institucionalizacije.

Opština Aleksinac je konkurisala sa pilot modelom socijalne inkluzije ,,Naš grad je naš dom“ pilot model socijalne inkluzije za osobe sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama,  u saradnji sa H.O.,,Dečje srce“  i Centrom za socijalni rad iz Aleksinca . Cilj projekta je deinstitucijalizacija osoba sa posebnim potrebama iz različitih institucija širom Srbije u matični grad Aleksinac, jačanje usluga dnevnog centra, predah smeštaja, doma za manje grupe, kluba za stara lica i hitne pomoći u Aleksincu. Takođe, predviđeno je uspostavljanje uslova za pokretanje 5 usluga.

H.O. „Dečje srce“ je partner na projektu „Put od institucije do samostalnog života“  Domu za smeštaj odraslih lica „Kulina“. Cilj projekta je deinstitucijalizacija  korisnika iz rezidencijalne ustanove. U prvoj fazi predviđena  je intenzivna praktična priprema osoba sa mentalnim invaliditetom za što samostalniji život kroz posebno osmišljene programe, a zatim njihov smeštaj u hraniteljske porodice. U okviru projekta predviđena je saradnja sa 10 centara za socijalni rad ,4 centra za porodični smeštaj i usvojenje , 36 pružalaca usluga iz 6 lokalnih zajednica , 60 hraniteljskih porodica kao i 30 zaposlenih u institucijama. Planirana je procena funkcionalnosti  150 korisnika kako bi se odredilo trenutno stanje i pipremila grupa od 30 osoba iz institucije za nezavisniji život u lokalnoj zajednici.

Beograd, 4.juni 2014.

Utisci sa šezdeset prve Škole života

Srećni smo što smo uspešno realizovali šezdeset prvi program „Škola života“ od 17. do 24. marta 2014. Ne želimo da menjamo lokaciju koja se učesnicima sviđa i u kojoj se osećaju bezbedno, tako da smo i ovog puta bili na Zlatiboru u odmaralištu Taksi petrol. Na Školi života je učestvovalo ukupno 37 osoba sa smetnjama u razvoju, od kojih većina živi u porodici, u Beogradu, Pančevu i Srbobranu i devet vaspitača koji su sa njima radili i brinuli o njima. Posebno nam je drago, što su kao pobednici na likovnom konkursu, koji smo organizovali u saradnji sa prijateljima Dečjeg srca, firmom „Quadra graphic“, priliku da prođu program dobile dve devojke sa smetnjama u razvoju iz doma Stamnica.

Po već ustaljenom ritmu, koji izuzetno prija svim učesnicima, jedna grupa učesnika započinje dan odlaskom u prodavnicu i pripremanjem doručka, a ostali gimnastikom, koja se ovog puta, zahvaljujući lepom i sunčanom vremenu održavala napolju. Nakon doručka, krećemo u osvajanje različitih delova Zlatibora. Možemo se pohvaliti, da smo pored šetnje oko jezera po centru i obližnjim proplancima, bili i do spomenika, napravili mali predah u kafiću, posetili većinu lokalnih parkića i terena, na kojima smo brali cveće, ljuljali se, klackali, ali i razvijali svoje motoričke sposobnosti i takmičarski duh, kroz različite ekipne i pojedinačne igre. Slede zasluženi ručak i popodnevni odmor. Zatim radionice, na kojima smo uz korišćenje plastelina, tempera, flomastera, gline, žitarica učili pravila u saobraćaju, karakteristike godišnjih doba, pravili smo instrumente na kojima smo kasnije i svirali... Najzanimljiviji deo dana za sve učesnike je diskoteka, u kojoj naši drugari, pored toga što pevaju i dobro se zabave, imaju mogućnost i da pokažu šta znaju i da se takmiče u igrama kao što su izbor za najbolji plesni par, maskembal, izbor za mis, karaoke...

Koliko nam je bilo lepo, kako smo se zabavljali, učili i družili više od reči govore osmesi svih učesnika koji blistaju na fotografijama. Sve ovo naravno ne bi bilo moguće da nije naših mnogih prijatelja koji su svojim nesebičnim doprinosom omogućili učesnicima da se još jednom dobro provedu, druže, zabave i nauče nove životne aktivnosti koje do sada nisu znali.

 

Osnivanje volonterskog servisa

U okviru projekta „Delujemo jer nam je stalo“ – Jačanje pluralizma društva prema osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama predstavnici Humanitarne organizacije „Dečje srce“ su održali sastanak sa predstavnicima volontera, kao i partnerima projekta u prostorijama Udruženja „MNRO“ u Jagodini 20. februara 2014. godine.

Obzirom da je jedan od specifičnih ciljeva jačanje kapaciteta osoba koje će raditi sa osobama sa smetnjama u razvoju (volontera, studenata), a da je jedna od projektnih aktivnosti i Jačanje kapaciteta studenata Pedagoškog fakulteta i Visoke medicinske škole, kao jedan od rezultata koji želimo da postignemo projektom jeste i osnivanje volonterskog servisa, koji bi funkcionisao na sve tri opštine (Paraćin, Jagodina, Ćuprija). Sastanku su prisustvovali svi partneri projekta, kao i dve predstavnice volontera, iz Jagodine i Ćuprije, koje su izrazile želju da se aktvinije uključe i pokrenu njegovo osnivanje.

U toku sastanka, predstavnicama volontera su date jasne smernice kako da započnu sa aktivnostima volontera i koji bi bili prvi koraci, pre nego što zvanično i osnuju organizaciju.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs