Projekti Realizovani projekti Podrška deinstitucionalizaciji dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju iz ustanove za rezidencijalni smeštaj u Kulini II Podrška deinstitucionalizaciji dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju iz ustanove za rezidencijalni smeštaj u Kulini I

Podrška deinstitucionalizaciji dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju iz ustanove za rezidencijalni smeštaj u Kulini I

Projekat se sprovodi u sklopu krovnog projekta "Podrška deinstitucionalizaciji dece, posebno dece sa smetnjama u razvoju, jacanje kontinuuma servisa na lokalnom i nacionalnom nivou " koji sprovode kancelarija UNICEF-a u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, a finansira Vlada Republike Italije.

Cilj projekta je stvaranje uslova za deinstitucionalizaciju dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju, smeštene u dom za rezidencijalni smeštaj dece u Kulini, odnosno za obezbedenje kontinuiteta podrške u lokalnoj zajednici.

Ciljne grupe projekta su:

 •  Deca sa težim i teškim smetnjama u razvoju smeštena u ustanovu u Kulini koja ce preci u formirane male domske zajednice i pripremana za smeštaj u hraniteljske porodice;
 •  Ustanove za decu bez roditeljskog staranja u Nišu, Aleksincu i Negotinu, koje ce biti transformisane u male domske zajednice;
 •  Profesionalci u malim domskim zajednicama koji ce biti pripremljeni i obuceni za pružanje individualizovane podrške i rad sa decom sa težim i teškim smetnjama u razvoju;
 •  Ustanova u Kulini, u kojoj ce se smanjiti broj smeštene dece i profesionalci koji rade u ustanovi u Kulini, koji ce biti pripremljeni za pružanje mobilne podrške, što ce unaprediti reformske procese deinstitucionalizacije u Kulini;
 •  Novoosnovani regionalni centri za porodicni smeštaj i usvojenje (korisnici i akteri u projektu) u Nišu, Cupriji i Kragujevcu (3) i njihovi zaposleni radnici, koji ce steci veštine potrebne za rad sa hraniteljima i decom sa težim i teškim smetnjama u razvoju, odnosno za rad na razvoju „specijalizovanog hraniteljstva“;
 •  Hranitelji, koji ce biti obuceni i motivisani i koji ce steci veštine potrebne za rad i život sa decom sa težim i teškim smetnjama u razvoju;
 •  Volonteri, koji kroz projektno angažovanje jacaju svoje kapacitete, ulogu i i znacaj volonterizma u procesu.

Ocekujemo sledece rezultate:

 •  Sproveden „tecan“ prelazak 36 identifikovane dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju iz ustanove u Kulini u formirane male domske zajednice (kroz prvu i drugu fazu izmeštanja).
 •  Rad i resursi u malim domskim zajednicama organizovani na osnovu individualnih potreba 36 dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju, a raspoloživi profesionalni resursi u zajednici ukljuceni u program integrisane podrške.
 •  Sproveden program pripreme (oko 15) identifikovane dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju i hranitelja za hraniteljstvo i pružena podrška novosonovanim regionalnim centrima za porodicni smeštaj za razvoj hraniteljstva za decu sa smetnjma u razvoju u oblastima pod njihovom nadležnošcu.
 •  Realizovana podrška jacanju/razvoju servisa u zajednici za decu sa smetnjma u razvoju u ustanovi za rezidencijalni smeštaj dece Duško Radovic u Nišu, na osnovu ojacanih kapaciteta, kroz saradnju sa nevladinom orgnaizacijom EducAid.

Projekat traje od 1. septmebra 2011. do 15. novembra 2012. godine.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs