Jačanje kapaciteta zaposlenih u institucijama za rezidencijalni smeštaj osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom

Seminar pod nazivom „Jačanje kapaciteta zaposlenih u institucijama za rezidencijalni smeštaj osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom“ održan je u okviru projekta „Naš grad je naš dom“. Seminar je održan 30. i 31. avgusta 2014. godine u Vranju. Seminaru su prisustvovala po dva predstavnika iz devet institucija za rezidencijaln smešataj osoba sa intelektualnim i psihičkim poteškoćama. Cilj seminara je bio pružanje podrške u procesu transformacije rezidencijalnih institucija i njihovu deinstitucionalizaciju.


Metodologija seminara bazirala se na praktičnim vežbama u paravima ili manjim grupama kroz koje je svaki učesnik razmišljajući kako da kreira proces nadograđivao postojeća iskustva. Vraćanjem u veliku grupu i predstavljanjem svojih ideja učesnici su utemeljavali model transformacije institucije koji je univerzalno primenjiv na celoj teritoriji Srbije i podjednako prihvatljiv kako za menadžment institucije (direktore i stručni tim), tako i za praktične sprovodioce plana koji su u najdirektnijem kontaktu sa intelktualnim i mentalnim poteškoćama. Utvrđeni su jasni koraci koji će pomoći da svaka institucija u najskorijoj budućnost napravi plan transfomacije koji je za nju realan, prihvatljiv i primenjiv. Diskusija, razmena mišljenja i stavova stvorila je klimu timskog rada, zajedničkog cilja i pozitivne energije među učesnicima seminara. U svakoj od devet institucija nalaze se korisnici sa intelektualnim i psihičkim poteškoćama, ukupno njih 87.
Zaključeno je da adekvatna deinstitucionalizacija korisnika zavisi od individualnog pristupa navikama, osobinama i aktivnostima korisnika i da je teško sprovesti bez didaktičkog materijala koji će unaprediti komunikaciju korisnika sa ljudima u zajednici. Razumljiva komunikacija i nepostojanje predrasuda omogućavaju socijalnu inkluziju. Zbog toga je neophodno stalno upoznavati sredinu sa potrebama, navikama i mogućnostima osobe koja se socijalno uključuje u život zajednice.
Na kraju seminara učesnici su pokazali sreću, olakšanje i zadovoljstvo jer im je deinstitucionalizacija objašnjena na jednostavan, razumljiv i praktičan način. Proces koji im je ulivao strah, zebnju i nevericu sada prihvataju kao proces koji je trebao i ranije da se desi i koji bi i njima i njihovim korisnicima doneo olakšanje, bolji život i lakše funkcionisanje.
Evaluacija seminara je pokazala da su prisutni uvideli značaj procesa transformacije institucija. Sve institucije u okviru svojih planova transformacije imaju pre svega osposobljavanje korisnika za samostalan život. Kao najveće izazove institucije u ovom procesu, učesnici su navodili puštanje korisnika da samostalno izlaze u zajednicu, nedostatak smeštajnih kapaciteta za zadovoljenje standarda, mali broj stručnih radnika, poboljšanje uslova života korisnika, podrška sredine, nepoverenje u sam proces. Svi učesnici su potvrdno odgovorili na pitanje da li je seminar doprineo stvaranju jasnije slike procesa transformacije institucija, kao i da je seminar unapredio znanja koja se tiču popunjavanja dokumentacije o korisniku.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs