Sastanak "Brinemo zajedno"

U okviru projekta „Naš grad je naš dom“ 29.08.2014. godine održan je sastanak „BRINEMO ZAJEDNO“. Okupljeno je 90 roditelja, hranitelja i budućih hranitelja, kao i srodnika čiji su članovi porodice smešteni u institucijama za smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju širom Srbije. Cilj ovog sastanka je bio informisanje o postojećim socijalnim uslugama na opštini, kao i o uslugama koje se planiraju pokrenuti do juna 2015. godine. Svrha sastanka je razmena informacija o potrebama porodica koje brinu o osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju i psihički obolelim osobama, što čini osnovu za određivanje vrste usluge koja će se razvijati.

Sastanak je zamišljen kao aktivnost koja ima tri svoje celine vođene i usmeravane od strane predstavnika opštine, centra za socijalni rad, centra za porodični smeštaj i usvojenja i predstavnika Dečjeg srca.
Prva celina se odnosila na predstavljanje projekta i projektnih sadržaja koji se bave funkcionisanjem porodice, pronalaženjem i izmeštanjem osoba sa intelektualnim i psihičkim poteškoćama i pokretanjem usluga koje olakšavaju svakodnevno funkcionisanje porodica.
Druga celina se odnosila na potrebe osoba sa intelektualnim i psihičkim poteškoćama, postojeće usluge u zajednici kao i razvoj novih usluga koje u budućnosti trebaju da zadovolje potrebe osoba sa intelektualnim i psihičkim poteškoćama i njihovih porodica.
Treća celina omogućila je sagledavanje potreba porodica i definisanje usluga koje bi u najvećoj meri zadovoljile potrebe korisničkih grupa.
Adekvatan, relaksirajući i razumljiv pristup voditelja sastanka, ohrabrio je učesnike i omogućio njihovo aktivno učešće.
Zaključeno je da postojeće socijalne usluge treba postojeće planove i programe da usklade sa potrebama korisnika, kao i da buduće usluge omogućavaju aktivnosti usmerene ka što samostalnijem životu, većem radnom angažovanju i saradnji sa različitim akterima iz lokalne zajednice.
Opšti zaključak sastanka je da želja, potreba i mogućnost za razvoj usluga koje bi pomogle da se osobe sa intelektualniim i psihičkim poteškoćama uključe u aktivan život zajednice i kod predstavnika lokalnih vlasti i kod samih korisnika postoji. Ono na čemu bi se trebalo intenzivnije raditi je sinergija tj. povezivanje svih zainteresovanih društveno aktivnih članova na polju osavremenjavanja postojećih usluga i razvoju novih usluga utemeljenih na realnim potrebama korisnika tj. zajednice.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs