Didaktički materijal

Didakticki materijal 2 Didaktički materijal predstavlja skup praktičnih i očiglednih sredstava koja pomažu usvojenje neophodnih znanja i savladavanje složenih životnih veština.

Materijal se koristi dok se ne uvidi da je zadata veština savladana. Didaktička sredstva se prilagođavaju realnim potrebama i mogućnostima osobe koja ih koristi. Zbog toga je neophodno da stučnjaci i asistenti budu edukovani za koripćenje i kreiranje didaktičkog materijala.

Cilj izrade i upotrebe didaktičkog materijala je omogućavanje osobama sa smetnjama u razvoju da na lak, interesantan i zanimljiv način savladaju svakodnevne životne veštine. Upotrebom ovako osmišljenog materijala oni stiču samopouzdanje, osećanje odgovornosti i važnosti u kolektivu.

 

Didakticki materijal 1 Didakticki materijal 3

Didaktički materijal koji smo do sada izrađivali: 

Stručnjaci naše organizacije za potrebe predstavnika socijalnih usluga ili  staratelja osoba sa smetnjama u razvoju osmišljavaju didaktički materijal koji rešava različite, za osobe sa smetnjama u razvoju, nerešive situacije.