Okrugli sto u Ćupriji

Okrugli sto 021Završna aktivnost projekta „Delujemo, jer nam je stalo“, Okrugli sto, održana je 17. aprila 2014. godine u sali Centra za porodicni centar i usvojenje, Cuprija. Aktivnost je pripremljena u uskoj saradnji partnera projekta, Nebesko srce“ iz Cuprije, „Udruženje za pomoc MNRO“ iz Jagodine i „Centar OSI“ iz Paracina uz ekstenzivnu podršku strucnjaka Humanitarne organizacije „Decje srce“.

Cilj okruglog stola je bila prezentacija trenutne situacije dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kada je u pitnju socijalna inkluzija, edukacija i ostvarivanje osnovnih prava. Na okruglom stolu su prezentovani nacini pomeranja barijera na koje deca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji nailaze u svojim pokušajima ostvarivanja prava u svakodnevnom životu. Takode, jedan od ciljeva je bio i kreiranje zajednickog akcionog plana sa partnerima projekta.

U okviru prezentacije svim prisutnima su istaknuti rezultati projekta, odnosno velika zainteresovanost svih ciljnih grupa za edukacije, zbog cega je broj ucesnika seminara bio znatno veci od planiranog. Ovo ujedno pokazuje i koliko su aktivnosti ovakvog tipa znacajne za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice i koliki uticaj imaju na njihovo pozitivno predstavljanje i socijalnu inkluziju.

Takode, veliki broj volontera se nakon edukacije ukljucio u rad udruženja, te sada svakodnevno imaju aktivnosti sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i svojim aktivnim ucešce doprinose boljem i kvalitetnijem radu udruženja.

Decje srce je predložilo da budemo aktivni saradnici u okviru programa turizma za osobe sa invaliditetom, u okviru koga bi partneri iz sve tri opštine bili aktivni u kreiranju ponude iz kraja, prosledivanju informacija svojim clanovima i bili neki vid prihvatne stanice za korisnike koji posecuju njihove krajeve. Takode je dogovreno da se zajednicki radi na tome da licenciranje prati sve usluge, tako da se one struktuišu i kasnije licenciraju.

Na samom kraju okuglog stola je dogovoreno da se sledeci sastanak sa partnerima projekta održi 30. 4. 2014. godine, na kome ce se finalizovati zajednicki akcioni plan.

Snimljen je spot koji pokazuje put do čiste emocije

Udruženje Skylight, dom Srce u Jabuci kod Pančeva i Dečje srce već 3 godine intezivno razvijaju aktivnosti sa prvom rok grupom „Zvuci srca“ koju čine isključivo osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju. Grupa Skylight je napravila spot koji možete pogledati u prilogu.

Zvuci srca

Još jedan susret hranitelja i dece

IMG 394928. 09. 2012. god. u Zvečanskoj - još jedan susret hranitelja i dece

U okviru projekta "Jačanje sistema hraniteljstva tako da odgovara potrebama dece sa kompleksnim ili umerenim smetnjama u razvoju" u kom je nosilac projekta Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, a Humanitarna organizacija „Dečje srce“ partner, organizovano je još jedno druženje hranitelja i dece.

Lep dan, vesela deca, motivisani hranitelji i teške odluke koje još uvek lebde, a koje se moraju doneti... Da li će neko od dece koje je na smeštaju u Centru za zaštitu odojcadi, dece i omladine Zvečanska naći svoj dom u kome će nastaviti život u porodici kao i svi njihovi vršnjaci?

Susretu sa decom je prethodio sastanak kome su prisustvovali hranitelji, predstavnici CPSU Beograd, Valjeva, Loznice i Šapca, strucni tim iz Zvecanske i predstavnici „Decjeg srca“. Srdacni domacini su na raspolaganje ponudili svoj stucni tim koji je odgovorao na mnogobrojna pitanja hranitelja.

Sami hranitelji su priznali da nisu mogli da išcekaju ovaj susret i da je bilo i besanih noci. Druženje je prošlo u radosti i aktivnostima koje deca vole. Neki su šetali, dok su se drugi ljuljali, penjali ,vozili… Srecna su bila i deca i hranitelji.

Svi zajedno idemo korak po korak ka jednom cilju, a to je da svako dete dobije pravo na porodicni smeštaj.

 

Potpisivanje ugovora prekogranične saradnje

Dezer Uzice

15. oktobra 2012. godine u okviru drugog poziva Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora organizovan je svečani sastanak u Užicu kome su prisustvovali Njegova ekselencija Vensan Dežer, ambasador, Šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, predstavnici institucija i organizacija kojima su dodeljeni projekti, kao i ambasadori zemalja članica Evropske unije.

Domaćin skupa je bio gospodin Jovan Marković, gradonačelnik grada Užica, koji je ovaj svečani sastanak i otvorio. Prisutnima se obratio i gospodin Dežer koji je predstavio trenutni poziv kao i aktivnosti koje su planirane. Svečani sastanak je obeležen i koncertom orkestra „Kraljevski Gudači Svetog Đorđa“.

Svi pozvani su prisustvovali svečanoj večeri u hotelu Zlatiborska Noć. Povod ove večere je da se predstavnici organizacija čije su aplikacije odobrene u okviru drugog poziva Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora upoznaju sa ambasadorima i međusobno, da predstave svoje projekte i da obezbede vidljivost kako svog rada tako i Evropske unije u Srbiji.

 

Edukacija volontera u Aleksincu

U okviru projekta „Program podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama“ koji realizuje Udruženje „Imam pravo“ iz Aleksinca, humanitarna organizacija „Decje srce“ je angažovana da održi obuku za volontere pomenutog projekta. Obuka je održana po akreditovanom programu „Škola životnih veština“ 15 i 16. jula 2013. godine u prostorijama Male domske zajednice u Aleksincu. Polaznici edukacije su razlicitih profesija, defektolozi – oligofrenolozi, somatopedi, vaspitaci predškolske ustanove u Aleksincu, ucitelji, nastavnici i profesori razredne nastave, studenti Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakulteta politickih nauka, ekonomskog fakulteta, socijalni radnici, medicinske sestre, psiholozi, pedagozi, viši radni terapeuti i u skladu sa svojim profesijama su angažovani na razlicitim poljima u okviru projekta.

Škola životnih veština je program obuke profesionalaca za procenu i pripremu osoba sa smetnjama u razvoju za što samostalniji život u najmanje restriktivnom okruženju. Krajnji korisnici usluge su osobe sa smetnjama u razvoju koje se nalaze u institucijama, biološkim ili hraniteljskim porodicama, kao i oni koji se nalaze u zajednicama za stanovanje uz podršku. Korisnici su i strucnjaci iz centra za socijalni rad i radnici u institucijama (strucnjaci, radni terapeuti, negovateljice, medicinsko osoblje i dr.), kao i roditelji, staratelji, hraniteljske porodice i svi zainteresovani da rade u oblasti socijalne zaštite).

Treneri su sa ucesnicima na pocetku edukacije razgovarali o njihovim ocekivanjima, kako bi u skladu sa tim realizovali planirane teme. Ucesnici su ocekivali da nauce neke novine u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju kako bi poboljšali kvalitet rada i radili na svom profesionalnom razvoju, da steknu prakticna znanja koja ce moci da primenjuju u praksi... U završnom delu seminara, polaznici su imali priliku da vrednuju kvalitet obuke primenom upitnika za evaluaciju. Analizom upitnika se uvida da su polaznici konstatovali da je edukacija zanimljiva i poucna, potpuno razumljiva i interesantna. Takode misle da je potrebna svima koji dolaze u kontakt sa decom i osobama koje imaju smetnje, cak i roditeljima i hraniteljima. Polaznici teme i sadržaje ocenjuju kao neophodne i u dosadašnjem i u buducem radu, naglašavajuci da do sada nisu culi ni na jednom seminaru toliko prakticnih saveta ni prateceg materijala koji ce im pomoci u daljoj komunikaciji sa korisnicima usluga. Posebno isticu znacaj velikog broja prakticnih primera koje su im treneri iz svog radnog iskustva pokušali prenositi u svakom segmentu obuke.

"Na moru sa vršnjacima"

U periodu od 13.08. do 22.08.2012. održaće se 57. „Škola života“. Grupa od 35-oro dece i osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju iz bioloških porodica boraviće u Šušnju, u Crnoj Gori. Boravak na moru, pored odmora i rehabilitacije ima za cilj osamostaljivanje dece i osoba sa smetnjama u razvoju gde će kroz programske sadržaje usvajati brigu o sebi i drugima, snalaženje u nepoznatom prostoru i dr.

Akcija je podržana i od strane firmi iz lokalnog sektora.

Pomoć Filipu Toromanu

Obaveštavamo vas da je otvoren još jedan humanitarni SMS broj. Ovaj broj namenjen je za sakupljanje neophodnog novca za hitnu operaciju u inostranstvu desetogodišnjeg dečaka Filipa Toromana koji boluje od karcinoma jetre. Trenutno zdravstveno stanje dečaka je veoma alarmantno tako da je pomoć veoma hitna. Svaki minut, sat i dan je dragocen! 

Za operaciju malog Filipa neophodno je obezbediti do 200.000.00 Eura.

Poruku je moguće poslati putem Telekom, Telenor i Vip mreže

Akcija traje do 5.09.2013. godine

Praznu poruku poslati na broj 3937

Cena jedne poruke je 100 dinara

filip toroman

Bolja budućnost za još 24-oro dece

U okviru projekta „Podrška deinstitucionalizaciji dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju iz ustanove za rezidencijalni smeštaj u Kulini“, planirano je pokretanje još dve „Male domske zajednice“ u domu Zvečanska i Banji Koviljača.

Sastanku održanom 3.8.2012.godine u Centru za odojčad, decu i omladinu u Zvečanskoj prisustvovali su predstavnici Centra, Unicef- a i Dečjeg srca. Cilj sastanka je bio rezimiranje do sada urađenog i pravljenje plana aktivnosti za septembar. U planu je da se u okviru institucije pokrenu usluge Pomoć porodici i Mala domska zajednica i da 24 dece iz doma Kulina napuste instituciju i pronađu bolju i stimulativniju sredinu za budući život i odrastanje.

Projekat je podržan od strane Ministarstva rada i socijalne politike i Unicef a u okviru velikog projekta „Deci je mesto u porodici“.

Škola životnih veština na Zlatiboru

U okviru projekta „Nama je stalo“ - Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kroz zajedničke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbiji – realizovana je jedna od ključnih aktivnosti koja podrazumeva praktičnu obuku za profesionalce koji rade sa osobama sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori i Srbiji, program „Škola životnih veština“. Sedmodnevni boravak je realizovan od 1. do 8. jula 2013. godine na Zlatiboru u hotelu „Taxi Petrol“, a ukupno je učestvovalo četrdesetdve osobe. Iz Užičkog okruga je učestvovalo petnaestoro dece i mladih sa smetnjama u mentalnom razvoju, kao i četiri vaspitača koji su dvadeset četiri časa brinuli o njima. Iz Nikšićkog okruga je takođe učestvovalo petnaestoro dece i mladih sa smetnjama u razvoju, a o njima je brinulo pet vaspitača. Sa njima su sedam dana radila dva edukatora iz Humanitarne organizacije „Dečje srce“, kao i supervizor, koji je ujedno i autor programa „Škola životnih veština“.

Program „Škola životnih veština“ je koncipiran po jedinstvenom ritmu koji se sprovodi svakog dana, te su aktivnosti svakodnevno u isto vreme, s tim da se razlikuje tema sprovedene aktivnosti. Višegodišnje iskustvo i rad na ovako koncipiran način nam je pokazalo da jasno isplaniran dan sa većim brojem aktivnosti pomaže osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju da se usredsrede na određenu aktivnost, smanjuje njihovu napetost i agresivne težnje usled viška slobodnog vremena i neiskorišćene energije. Ono što je takođe značajno za ovako koncipiran ritam dana je to što se aktivnost ponavlja iz dana u dan i što se osobe sa smetnjama u razvoju vrlo brzo navikavaju na ovakav ritam, brzo usvajaju koja aktivnost sledi, što doprinosi predvidljivost dana, što osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju izuzetno prija. Osobe sa smetnjama u razvoju vrlo brzo prihvataju ovakav ritam, bez obzira na to kakve navike imaju kod kuće. Tokom aktivnosti vaspitači su usmeravani da pruže podršku korisnicima kojima je pomoć potrebna, ali i da u isto vreme izvuku maksimalni potencijal svakog od njih i na taj način podstaknu rad na njihovom samopouzdanju i samostalnom izvođenju različitih životnih veština.

Neka od dece su već imala priliku da budu aktivni učesnici sedmodnevne Škole životnih veština na Žabljaku i kada smo ih ponovo sreli na Zlatiboru, moglo se videti da su vidno uzbuđeni sa velikom željom da što pre učestvuju u programskim aktivnostima. Pozitivnu energiju deca su prenela i na ostale učesnike koji su po prvi put na ovom programu, te su i ostala deca jedva čekala da aktivnosti otpočnu i da uživaju u sedam dana zajedničkog druženja. Koliko im je bilo lepo i koliko im roditelji nisu nedostajali govori i primer dečaka iz Užica kome su roditelji došli u posetu, a on im je kada su došli rekao da ga ne prekidaju dok se druži sa drugarima i da će se videti u ponedeljak kada dođe kući.
Radi završne evaluacije sedmodnevnog programa koji se održao na Zlatiboru, za osobe sa smetnjama u razvoju smo pripremili evaluacioni upitnik u kome su naveli da će pamtiti druženje sa novim drugarima, večernje diskoteke i nagrade koje su tada dobijali kao najbolji učesnici, šetnje po Zlatiboru, vožnju vozićem, radionice na kojima su naučili mnogo novih stvari... Posebno je interesantan odgovor jednog od učesnika: „Sve sam zapamtio“.

Vaspitači su pak, na kraju sedmodnevne Škole životnih veština rekli da su pre polaska na Školu životnih veština imali zadršku, jer nisu znali kako će deca reagovati bez svojih najbližih sedam dana, kao ni koliko su samostalna. Međutim, bilo im je vrlo prijatno iznenađenje kako je sve dobro organizovano, koliko su i oni sami kroz program naučili i koliko će im ovo iskustvo pomoći u daljem radu, bez obzira u kojoj usluzi rade. Jedan od vaspitača se nadovezao i rekao da je Škola životnih veština program gde veštine ne uče samo deca, već i profesionalci, bez obzira koje su profesije i koliko imaju dosadašnjeg iskustva u radu.

Sve u svemu, bilo je ovo sedam dana punih pozitivne energije, odličnog druženja, različitih aktivnosti, a sve je bilo preplavljeno jakim emocijama, što se naročito videlo na diskoteci poslednje večeri, kada su svi poželeli da ona traje celu noć.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs