Održana konferencija u Jagodini

U okviru projekta „Delujemo, jer nam je stalo“Jačanje pluralizma društva prema osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, 19. septembra 2013. godine je održana konferencija za štampu u Sali Centra za socijalni rad Jagodina. Konferenciji su prisustvovali partneri na projektu, predstavnici organizacija civilnog društva iz Jagodine, Cuprije i Paracina, predstavnici osnovnih škola, Visoke medicinske škole u Cupriji, predstavnici opštine Paracin i Cuprija, Centara za socijalni rad iz sve tri opštine, kao i Centra za porodicni smeštaj i usvojenje Cuprija. Cilj konferencije je bio predstavljanje projektnih aktivnosti koje ce se realizovati na teritoriji opština Paracin, Jagodina i Cuprija, a uticu na jacanje društva prema osobama sa invaliditetom i predstavljaju korake u razmeni iskustava svih ukljucenih aktera. Prisutnima su se obratili direktorka Centra za socijalni rad Jagodina, koji su ujedno bili i domacini konferencije, predstavnici Humanitarne organizacije „Decje srce“, Ivana Rojevic i Milena Beocanin, kao i partner na projektu iz organizacije „Nebesko srce“ iz Cuprije, Nebojša Kojic. Konferenciju su ispratile lokalne novinske, televizijske i radijske ekipe, Radio Paracin, televizija „Palma Plus“, JIP „Novi put“, televizija „Jagodina“, RTV Cuprija, koje su nakon konferencije i izvestile o ovom dogadaju. Na kraju konferencije, svi prisutni su imali priliku da se, uz posluženje, upoznaju, razmene iskustva i dogovore o zajednickoj saradnji. Na konferenciji su najavljene prve aktivnosti, a prva od njih je seminar za jacanje kapaciteta organizacija civilnog društva, koji ce se održati u Jagodini 23. i 24. septembra 2013. godine.

Seminar za OCD u Jagodini

U okviru projekta „Delujemo, jer nam je stalo“ – Jačanje pluralizma društva prema osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, održan je seminar za predstavnike organizacija civilnog društva iz Jagodine, 23. i 24. septembra 2013. godine u Sali Centra za socijalni rad Jagodina. Seminaru su prisustvovali predstavnici Društva za sport i rekreaciju, Udruženja MNRO Jagodina, Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, Planinarskog kluba Runolist, Dnevnog boravka za decu i omladinu sa autizmom, dečjom cerebralnom paralizom, Dnevnog boravka za decu i osobe sa smetnjama u razvoju, Crvenog krsta, Udruženja roditelja osoba sa autizmom i Društva za dečju i cerebralnu paralizu.

Cilj edukacije je pomoć organizacijama civilnog društva radi poboljšanja njihovih kapaciteta u pružanju pomoći osobama sa invaliditetom u ostvarivanju i borbi za svoja prava, kao i pokretanje umrežavanja organizacija civilnog društva i njihovo zajedničko delovanje. Predavači su bili eksperti iz oblasti socijalne zaštite.

Učesnici su imali prilike da saznaju više i prodiskutuju o aktuelnostima koje se tiču sistema socijalne zaštite, a posebno kada je u pitanju uloga organizacija civilnog društva u socijalnoj zaštiti, načinu njihovog delovanja, umrežavanja, kao i pružanju usluga socijalne zaštite, njihovim minimalnim standardima, kao i licenciranju usluga. Drugog dana seminara, učesnici su imali prilike više da čuju o pravnim okvirima prilikom jačanja organizacija civilnog društva, kao i njihov razvoj partnerstva sa državnom upravom. Sa učesnicima se razgovaralo o načinima uključenja organizacija civilnog društva u sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, o sprovođenju zakona o socijalnoj zaštiti, načinima zapošljavanja osoba sa invaliditetom, zakonu koji se tiče udruženja, volontera. Učesnici seminara su takođe imali priliku da na praktičan način prođu kroz pisanje predloga projekata, gde su na najkonkretniji način dobili smernice potrebne za pisanje projekata. Učesnici seminara su takođe imali priliku da se upoznaju sa procedurama kroz koje prolaze njihovi projekti od momenta kada ih predaju do momenta kada od donatora dobiju odgovor. Ovde su im posebno predočeni detalji na koje treba obratiti pažnju prilikom pisanja predloga projekta, kao što su održivost, merljivost rezultata, dobro planirane aktivnosti i budžet...

Na kraju seminara učesnici su popunjavali završni upitnik na osnovu koga se može sagledati koliko su im teme značajne i koliko će im koristiti u daljem radu. U ovom upitniku učesnici su naveli da im je seminar bio izuzetno koristan i poučan za dalji rad, da se osećaju osnaženim da kreiraju predloge projekata, kao i da ostvaruju saradnju sa drugim udruženjima kroz različite aktivnosti.

60. godina Doma Kulina

Svaki odlazak u Kulinu pričinjava nam veliko zadovoljstvo i izuzetnu čast jer tamo se nakon svih proteklih godina provedenih u radu sa osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju i radnicima institucije osećamo kao kod svoje kuće. Prisustvo Igrama bez granica koje su organizovane u okviru manifestacije „ Veselo kulinsko leto“ u Domu Kulina, 30. 9. 2013. godine nas je podsetilo na sve one simpatične momke i devojke sa smetnjama u mentalnom razvoju koje se trude da pobede kao da im sve u životu zavisi od tog trenutka. Došli su neki drugi ljudi sa strane da njih vide šta znaju i oni se moraju pokazati u svom najboljem „svetlu“. Taj susret je i za nas bio značajan jer smo se tom prilikom susreli sa mnogim, nama dragim osobama iz različitih institucija, kao i kolegama sa kojima sarađujemo dugi niz godina. Manifestaciji su, pored brojnih zvanica, prisustvovali i Državna sekretarka ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Brankica Janković, kao i načelnica insepkcije socijalne zaštite, Biljana Zekavica. Posebno iznenađenje za nas je dodela zahvalnice kao potvrda pozitivnih promena koje je naš rad, pristup i nesebična požrtvovanost doneo u instituciju. Dodeljene su samo četiri zahvalnice a mi smo pored Ministarstva bili jedni od tih.

Možda je zahvalnica list papira, ali nama je ona potvrda dobre, uspešne i kvalitetne saradnje koja nas obavezuje da u budućnosti nastavimo istim putem, učvrstimo našu zajedničku, već usku saradnju, kao i da oplemenimo i unapredimo kvalitet života osoba sa mentalnim invaliditetom u instituciji.

Jačanje kapaciteta nastavnika osnovnih škola

Paracin 008Po projektu „DELUJEMO, JER NAM JE STALO“ održan je jednodnevni seminar „Jačanje kapaciteta nastavnika osnovnih škola“. Seminar je održan 15. oktobra 2013. godine u sali Osnovne škole „Momčilo Popović Ozren“, u Paraćinu.
Razlozi za posebnu posvećenost nastavnicima, kao izolovanoj ciljnoj grupi jesu pre svega njihova nedovoljna spremnost i nedovoljna informisanost o metodici rada i pristupu osobama sa smetnjama u razvoju. Nedostatak informacija i nepripremljenost nastavnika za rad sa ovom populacijom najčešće kod nastavnika izaziva nelagodnost, otpor, pa i frustraciju usled nemogućnosti da pronađu rešenje za situaciju u kojoj su se našli. Iako posao učitelja i nastavnika sam po sebi iziskuje poseban senzibilitet za rad sa decom uopšteno, ljubav prema deci nije dovoljna da bi sa lakoćom mogli da obavljaju zadatak koji je pred njima.
Pri izboru tema vodili smo računa da obuhvatimo sve „najkritičnije tačke“ i ponudimo nastavnicima i učiteljima oruđe za rad koje će ih osnažiti u novoj ulozi, odnosno sa kojim će znati tačno kako u kojoj situaciji treba da se postave, šta je to što mogu da očekuju od svojih učenika sa smetnjama u razvoju i kako da prilagode gradivo.
U završnom delu edukacije urađena je evaluacija seminara kroz koju smo usmenim putem dobili veoma pozitivne komentare u korist značaja ovako koncipirane edukacije za nastavnike. Nastavnici su popunili i Evaluacione upitnike iz kojih smo dobili potvrdu da je za sve učesnike seminar bio veoma koristan. Na pitanje „Na koji način će Vam informacije koje ste dobili olakšati rad sa decom?“, neki od odgovora su: „Informacije koje smo dobili ne samo da su korisne za rad sa decom sa posebnim potrebama, već i sa redovnom decom, ali i sa roditeljima i uopšte sa sredinom u kojoj radimo.“; „Informacije su bile konkretne, praktične i što je vrlo bitno primenljive. To su iskustvene informacije tako da su one najbolje.“; „Pomoćiće mi da sigurnije reagujem u nekim novim situacijama u odeljenju.“; „Informacije koje sam dobila dale su mi nove ideje koje mogu da primenim u nastavi. Osećam se sigurnije, imam više samopouzdanja.“; „Dobijene informacije će umnogome olakšati rad jer predstavljaju čitav spektar mogućnosti prevazilaženja poteškoća u radu. Raznolikost rešenja olakšava pronalaženje puta u saradnji sa detetom.“itd.
Projekat „Delujemo jer nam je stalo“ je finansiran od strane Evropske Unije, a u okviru programa Evropskog Instrumenta za Demokratiju i Ljudska Prava (EIDHR) uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Poseta Avali i Zoo vrtu

Proteklog vikenda smo imali priliku da se družimo sa Dobrotvornim društvom „Istina” koji su za naše drugare sa smetnjama u razvoju organizovali dve jednodnevne aktivnosti. U subotu 19. oktobra 2013. smo imali izlet na Avali, uživali u šetnji i druženju po lepom vremenu, mada je svima najzanimljiviji bio odlazak na toranj i pogled koji oduzima dah. Nakon toga druzenje smo nastavili na rucku u restoranu „1000 ruža”, gde smo imali vremena za razgovor, šalu i pesmu. Prijatelji Dobrotvornog društva „Istina” su imali priliku da se bolje upoznaju sa našim drugarima, koji su tog dana išli na izlet.

U nedelju 20. oktobra 2013. smo iskoristili lepo vreme, da sa devet drugara i prijateljima “Istine”, prošetamo Zoo vrtom. Jedan od saradnika “Istine” je veterinar, koji leci životinje u Zoo vrtu, te su naši drugari imali prilike da cuju detalje o životinjama koje ranije nisu znali. Nakon duge šetnje imali smo prilike da budemo gosti i okrepimo se ruckom u restoranu “Sokače”.

Neki od prijatelja koji su se družili sa nama u ova dva dana su se prvi put susreli sa osobama sa smetnjama u razvoju, koji su na njih ostavili izuzetno pozitivan utisak i želju za ponovnim druženjem.

 

Seminar za volontere u Ćupriji

U okviru projekta „DELUJEMO, JER NAM JE STALO“ održan je dvodnevni seminar „Jačanje kapaciteta učenika Srednje medicinske škole iz Ćuprije i Više škole za medicinu iz Ćuprije“.
Seminar je održan 2. i 3. novembra 2013. godine u prostorijama Centra za porodični smeštaj I usvojenje u Ćupriji.
Projekat „Delujemo jer nam je stalo“ je finansiran od strane Evropske unije, a u okviru programa Evropskog Instrumenta za Demokratiju i Ljudska Prava (EIDHR) uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Polaznici obuke su na samom početku edukacije popunjavali Početni upitnik u kome su izneli svoja očekivanja od seminara u kojima su istakli da žele da steknu određena znanja o radu i pristupu osobama sa smetnjama u razvoju, da upoznaju nove ljude I steknu nova životna iskustva I kako kažu da nauče kako da deci i osobama sa smetnjama u razvoju izmame osmeh na licu.
Većina polaznika seminara nikada nije bila u kontaktu sa osobama sa smetnjama u razvoju a mali broj njih je ostvario površan kontakt.
Tokom dva dana edukacije kroz obrađene teme edukatori su pokušali polaznicima seminara preneti znanja i iskustva koja se tiču rada sa osobama sa smetnjama u razvoju, pristupa, komunikacije. Takođe, upoznati su sa osnovnim načelima radioničarskog rada sa osobama sa smetnjama u razvoju, kao i načinu funkcionisnja tima. Sve ove teme su zaokružene pričom i davanjem smernica kako da oni kao grupa mladih ljudi, humanista i entuzijazista se ojačaju , organizuju i pokrenu volonterski centar.
Završni deo edukacije, podrazumevao je i završnu evaluaciju u okviru koje su učesnici seminara popunili Završni upitnuik.
Analizom pomenutog upitnika dobijena je potvrda o korisnosti i zanimljivosti edukacije i značaju obrađenih tema. Polaznici seminara ističu da im je edukacija pomogla da se osećaju sigurnijim u kontaktu i komunikaciji sa osobama sa smetnjama u razvoju, razbijene su im predrasude o njima. Ono što svakako treba posebno izdvojiti je činjenica da učesnici navode da je seminar za njih imao poseban značaj jer im je pomogao kako kažu da “vrate veru u ljude”, produbio je njihovu želju za volonterskim radom a pre svega naučili su da cene ono što imaju, zanemarujući materijalna dobra a dajući primat druženju i podsticanju ljubavi prema ljudima.

Radionica za vršnjake u Ćupriji

Povodom realizacije projektnih aktivnosti „Delujemo jer nam je stalo“ održana je radionica „Senzibilizacija drugara dece sa smetnjama u razvoju iz redovnih škola“. Ovaj put ugostila nas je Osnovna škola „Vuk Karadžić“ iz Ćuprije 12.11.2013., gde su održane radionice za dva odeljenja - učenike trećeg i četvrtog razreda. Cilj radionice je pozitivno predstavljanje dece sa smetnjama u razvoju i razmena znanja o komunikaciji između dece sa smetnjama u razvoju i njihovih drugara bez smetnji.

Nakon radionice vratili smo se puni pozitivnih utisaka a u produžetku navodimo i neke utiske dece:

„Mislim da treba se družiti sa drugima jer ti nekada mogu pomoći  i nasmejati te.“

„Mislim da je vrlo važno pomoći drugaru koji ima smetnje zato što neka deca ne mogu da urade nešto kao mi i treba da im pomognemo.“

„Važno je pomoći slabima i nemoćnima, uvek ću pomoći drugarici.“

„Družila bi se sa decom koja imaju smetnje jer i oni vole da se igraju.“

„Ja bih se družila sa decom koja imaju poteškoću jer i oni treba da imaju drugove.“

„Ja bih hteo da imamo češće ovakve radionice jer sam se super proveo.“

„Meni se sviđa ovde i uvek bih htela da dolazim sa mojim drugarima.“

„Ja sam se lepo družio sa vama i vi samnom.“

„Meni se mnogo sviđa ova radionica, zato što je mnogo lepa i zato što se mnogo toga može naučiti iz nje.“

„Bilo je lepo što su Ana i Maja htele da nam pokažu kako da se družimo sa decom koja imaju smetnje.“

„Naravno da bih se družila sa decom koja imaju smetnje i baš nije lepo da ih odvajamo.“

„Meni se mnogo sviđa što smo se igrali a i saznali nešto novo.“

 „Družio bi se sa njima jer su nam i oni prijatelji, ne treba da ih zezamo.“

„Radionica mi se dopala jer ćemo znati kako treba da se ponašamo prema deci sa smetnjama u razvoju.“

„Treba svima da pomažemo, takođe i deci sa smetnjama u razvoju, možda su i oni dobri u nečemu i onda će ti pomoći ako si im tražio pomoć.“

„Ja sam pomogla dečaku koji ima smetnje da napravi auto od kocaka.“

„Meni je lepo, voleo bi da sam i ja u „Dečjem srcu“.“

  „Ova radionica će nam uvek koristiti.“

„Svi na svetu trebaju da shvate kako se oni osećaju i da pokušaju da im pomognu.“

„Treba uvek da se pomažemo.“

„I njima treba prijatelj pored sebe.“

„Lepo je da neki ljudi misle na one koji ne mogu da rade sve, ali hoće da se igraju i da kažu koliko im to znači.“

„Ova radionica je korisna zato što pomaže deci sa problemima da ne budu usamljeni.“

Radionica za vršnjake u Jagodini

Radionica JagodinaU okviru projekta „Delujemo, jer nam je stalo“ - Jačanje pluralizma društva prema osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama - održana je radionica za vršnjake dece sa smetnjama u razvoju 29. novembra 2013. godine u Osnovnoj školi „Boško Đuričić“, u Jagodini. Zbog velikog interesovanja dece i nastavnika, obuhvatili smo dva odeljenja, učenike šestog i sedmog razreda, ukupno njih 49. Oba odeljenja u svom sklopu imaju dete sa smetnjama u razvoju, te smo vreme na radionici iskoristili i da sa decom porazgovaramo kako da uključe drugare u svakodnevne aktivnosti i kako da se postave prema njima u različitim situacijama. Takođe smo se trudili da deci tokom radionice ukažemo na značaj njihove uloge u adaptaciji drugara sa smetnjama i istaknemo na koliko je sve nivoa prisutna različitost. Ono što je posebno obeležilo obe radionice jeste izuzetna želja dece da aktivno učestvuju, da pomognu drugarima sa smetnjama u razvoju da se i oni uključe i što su imali dosta različitih pitanja vezano za drugare koji imaju smetnje. Deci smo, kroz konkretne primere različitih aktivnosti ukazali na načine na koje mogu uključiti drugare sa smetnjama u razvoju u aktivnosti, kako bi i oni imali osećaj pripadnosti grupi, a samim tim bi došlo i do smanjenja tenzije i bolje kohezije čitavog odeljenja.

Na kraju je urađena evaluacija radionice sa decom oba odeljenja tako što im je dat Evaluacioni upitnik da popune. Od dece smo dobili veoma pozitivnu povratnu informaciju o održanoj radionici što su potvrdili osim usmenim i pisanim putem i emocionalnom ekspresijom koju su ispoljili. Neki od dečijih komentara su: „Zaista je ova organizacija lepa i humana, drago mi je što još postoji dobrih ljudi koji se bave dobrim radom“, „S obzirom da imam takvog drugara u odeljenju uvek se trudim da mu pomognem i kad god vidim takvo dete spremna sam da mu pružim pomoć i da ga razveselim“, „Radionica je jako važna jer pored dobre ima i loše netolerantne dece kojima će ovo možda oplemeniti ove loše osobine“, „Ko ne želi da pomogne osobama sa smetnjama u razvoju, ne treba da ih ismejava“, „Treba pomoći deci sa smetnjama jer i oni su isto ljudi samo su malo drugačiji od nas, kako bi bilo da smo se mi našli u njihovim čizmicama“, „Trudim se da svaki dan vršnjaci koji su drugačiji budu srećni tako što ih zasmejavam svojom duhovitošću, tako da te osobe ne misle da su odbačene“, „Ja ne pravim pitanja, za mene su svi isti i oni hoće isto što i mi. Jedino ako nisu nasilni, ali i tada se trudim da budem fina“, „Današnja radionica bila je baš zabavna i želela bih da opet dođete i da kroz igru naučimo još nešto“, „Ova radionica je jako korisna, vi ste dokazali da i deca sa nekim problemom u razvoju imaju isto što i mi i da ih ne treba razlikovati. Čak i ta deca imaju više pozitivne energije“, „Ova radionica pomaže ne samo deci nego i ljudima da se uključe i da pomognu deci ometenoj u razvoju kada im je to potrebno“, „Ova radionica je važna, jer ima dece koja uopšte ne obraćaju pažnju na svoje drugare, a posle ovoga sigurno će se promeniti“, „Nastavite sa ovim radionicama jer će nekom to stvarno pomoći“.

Projekat „Delujemo, jer nam je stalo“ je finansiran od strane Evropske Unije, a u okviru programa Evropskog Instrumenta za Demokratiju i Ljudska Prava (EIDHR) uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Emisija "Nas je 10 posto"

Zadovoljstvo nam je da smo imali priliku da budemo deo emisije "Nas je 10 posto" koja se emituje svake druge nedelje na televiziji B92 Info. Organizacijske aktivnosti su prikazane u četiri emisije koje možete pogledati klikom na linkove ispod:

"Nas je 10 posto" - emisija 3

"Nas je 10 posto" - emisija 4

"Nas je 10 posto" - emisija 5

"Nas je 10 posto" - emisija 6

Konferencija sa Ecomer fondacijom

Predstavnici Humanitarne organizacije "Dečje srce" su 19. 2. 2014. godine imali priliku da zajedno sa predstavnicima Ecomer fondacije budu aktivni učesnici konferencije za novinare koja se održala u Press centru Tanjuga. Bilo nam je veliko zadovoljstvo da se javno zahvalimo Ecomer fondaciji koja podržava aktivnosti naše organizacije i da najavimo nastavak zajedničke saradnje. Više o konferenciji možete pogledati na sajtu Tanjuga klikom na link ispod

TANJUG 

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs