Edukacija na Žabljaku

U okviru projekta ,,Nama je stalo”Unapredenje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kroz zajednicke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbiji koji se sprovodi u okviru Programa Prekogranicne saradnje izmedu Srbije i Crne Gore u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoc (IPA) finansiran od strane Evropske unije, održana je edukacija 12, 13 i 14. aprila 2013.godine na Žabljaku. Ovom edukacijom su bili obuhvaceni pružaoci socijalnih usluga u Crnoj Gori, odnosno zaposleni iz Centra za socijalni rad u Nikšicu i strucni kadar dnevnog centra u Nikšicu, ukupno 15 polaznika. Edukaciju su održali obuceni treneri uz superviziju autora programa „Škola životnih veština“.

Opširnije...

Vi i Hrabri Krojač za Dečje srce


baner koncert-zica„Hrabri Krojac“, bend iz Beograda ce u petak, 10. 5. 2013. godine svirati u klubu "Panic Room Žica“, ulica Kraljevica Marka. Koncert ce biti humanitarnog karaktera i sav prihod je namenjen deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Ulaz na koncert je od 21:00, a pocetak koncerta je u 21:45. Cena ulaznice je 100 dinara. 

Više o koncertu možete pogledati i na facebook stranici dogadaja:
https://www.facebook.com/events/494070997324586/

Neke od pesama benda Hrabri Krojac možete pogledati klikom na sledece linkove:

http://www.youtube.com/watch?v=GUsCnQzpyxc

http://www.youtube.com/watch?v=d8ieNBsie7I

Pomoć Bojanu Lekiću

Poštovani prijatelji,

Obaveštavamo vas da je otvoren još jedan humanitarni SMS broj. Ovaj broj namenjen je za sakupljanje neophodnog novca za operaciju Bojana Lekića koji boluje od akutne limfoblastne leukemije. Bojan mora na hitnu transplataciju koštane srži koja će se obaviti u Nemačkoj. Za transplataciju je potrebno obezbediti 138.000,00 eura.

Za sada je moguće poruku poslati putem Telekom mreže

Praznu poruku poslati na broj 3826

Cena jedne poruke je 100 dinara

bojan

Edukacija u Paraćinu

U okviru klaster projekta „Svet očima deteta“ koji se realizuje za opštine Paraćin, Despotovac, Rekovac i Ćićevac Humanitarna organizacija „Dečje srce“ je angažovana da održi obuku „Program osnovne obuke za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju“ za negovatelje i stručne saradnike pomenutog projekta. Obuka je organizovana u dve grupe, prva grupa sa četrnaest polaznika iz opština Paraćin i Ćićevac, a druga grupa sa petnaest polaznika iz opština Despotovac i Rekovac. Prvi deo edukacije za prvu grupu održan je 14. i 15. maja, drugi deo 22, 23 i 24. maja 2013. Što se druge grupe tiče, prvi deo edukacije održan je 16. i 17. maja, a drugi deo edukacije je održan 3, 4 i 5. juna 2013. godine.

Program osnovne obuke za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju podrazumeva teorijsku obuku kroz praktične primere za podršku i rad sa decom i osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju i praktičnu primenu naučenog. Cilj programa je senzibilizacija i edukacija osoblja koje će stvarati uslove za život u najmanje restriktivnom okruženju osobama sa smetnjama u razvoju, a koji su u saglasnosti sa njihovim snagama, potencijalima i potrebama. Obzirom da su polaznici edukacije već godinu i po dana angažovani u okviru projekta „Svet očima deteta“ u direktnom radu sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju kroz uslugu Pomoć u kući, edukatori su iznosili sadržaje programa u skladu sa njihovim iskustvima, znanjima i očekivanjima.

Nakon edukacije, u okviru koje su imali priliku da procenjuju korisnike koristeći „Skalu procene opšte funkcionalnosti osobe“ polaznici su naveli da će od sada imati instrument kojim će moći da procenjuju funkcionisanje korisnika koji će im biti vrlo značajan u kreiranju daljeg rada sa njima. Učesnicima je takođe bila od izuzetnog značaja prilika da praktično pokušaju da kreiraju Individualni vaspitni plan korisnika, jer, kako i sami navode, to će im biti od značaja u daljem radu sa korisnicima. U ovom upitniku takođe navode da će rad sa korisnicima sada biti mnogo produktivniji, jer su naučili kako da kroz konkretne aktivnosti i zadatke koje će sprovoditi sa korisnicima dođu do cilja.

U evaluacionom upitniku polaznici seminara su naveli da im je tema edukacije bila veoma interesantna, da su stekli praktična znanja o načinima rada sa decom sa smetnjama u razvoju koja će moći da primenjuju u daljem radu i na taj način nadogradili svoja dosadašnja znanja i iskustva. Takođe su naveli da je seminar bio dinamičan sa konkretnim radionicama, što im je pomoglo da formiraju adektavniji stav i bolje razumeju osobe sa smetnjama u razvoju. Ono što navode kao razliku ove edukacije u odnosu na druge kojima su prisustvovali je mogućnost da sa svim učesnicima i voditeljima seminara razmenjuju svoja dosadašnja iskustva i zajednički dolaze do rešenja problema i izazova pred kojima su se nalazili.

Edukacija na Fruškoj Gori

U okviru klaster projekta „Razvoj i jačanje usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice u Staroj Pazovi, Irigu, Pećincima i Rumi“ koji se realizuje za četiri pomenute opštine humanitarna organizacija „Dečje srce“ je angažovana da održi obuku za negovatelje i stručne saradnike pomenutog projekta. Obuka je održana po akreditovanom programu „Škola životnih veština“, a polaznici nakon završene obuke dobijaju sertifikate Republičkog Zavoda za Socijalnu Zaštitu Srbije za 100 sati obuke. Obuka je organizovana od 8. do 10. juna 2013. godine u hotelu Norcev na Fruškoj Gori. Polaznici edukacije su angažovani na projektu „Razvoj i jačanje usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice u Staroj Pazovi, Irigu, Pećincima i Rumi“ i sprovode različite socijalne usluge u okviru svojih opština: pomoć u kući i dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Program podrazumeva procenu opšte sposobnosti i funkcionalnosti osobe sa smetnjama u razvoju, kreiranje individualnih programa i pripremu za što samostalniji život u najmanje restriktivnom okruženju. Programski sadržaji daju mogućnost prilagođavanja aktivnosti svim kategorijama osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju, koje bi na bilo koji način mogle da pozitivno deluju na ukupan proces njihovog učenja i utvrđivanja određenih veština i navika. U toku seminara učesnici su imali prilike da praktično vežbaju primenu instrumenta za procenu „Skala procene opšte funkcionalnosti osobe“, da kreiraju individualni vaspitni plan, funkcionalni profil korisnika, ritam dana shodno nivou podrške koja je potrebna korisniku, a takođe im je predstavljen didaktički materijal koji mogu koristiti u praktičnom radu sa korisnicima.

U završnom delu seminara, polaznici su imali priliku da vrednuju kvalitet obuke primenom upitnika za evaluaciju. Naveli su da su teme obrađene na seminaru neophodne za njihov dalji rad u uslugama koje pružaju, kao i da je seminar bio dinamičan, jasan i razmuljiv. Učesnici su takođe u završnom delu seminara naveli da će sada bolje razumeti zaduženja koje treba da obave, kao i da je način vođenja dokumentacije koja im je prikazana na seminaru jednostavniji, primenljiviji i korisniji. Shodno tome, učesnici su zaključili da su saznali različite novine koje se tiču rada sa osobama sa smetnjama u razvoju, kao i da su stekli znanja koja će moći da primenjuju u praksi.

Edukacija u Boru

U okviru klaster projekta „Ujedinjeni u razlikama“ koji se realizuje za četiri opštine – Bor, Negotin, Kladovo i Žagubica, humanitarna organizacija „Dečje srce“ je angažovana da održi obuku za negovatelje, vaspitače i stručne saradnike pomenutog projekta. Obuka je održana po akreditovanom programu „Škola životnih veština“ od 22-25. juna 2013. godine u hotelu RTB u Brestovačkoj banji u Boru. Polaznici edukacije su različitih profesija, defektolozi – oligofrenolozi, logopedi i specijalni pedagozi, profesor fizičkog vaspitanja – kineziterapeut, socijalni radnici, medicinske sestre, psiholozi, vaspitači i u skladu sa svojim profesijama su angažovani na različitim poljima u okviru projekta.

Škola životnih veština je program obuke profesionalaca za procenu i pripremu osoba sa smetnjama u razvoju za što samostalniji život u najmanje restriktivnom okruženju. Krajnji korisnici usluge su osobe sa smetnjama u razvoju koje se nalaze u institucijama, biološkim ili hraniteljskim porodicama, kao i oni koji se nalaze u zajednicama za stanovanje uz podršku. Korisnici su i stručnjaci iz centra za socijalni rad i radnici u institucijama (stručnjaci, radni terapeuti, negovateljice, medicinsko osoblje i dr.), kao i roditelji, staratelji, hraniteljske porodice i svi zainteresovani da rade u oblasti socijalne zaštite).

Treneri su sa učesnicima na početku edukacije razgovarali o njihovim očekivanjima, kako bi u skladu sa tim realizovali planirane teme. Učesnici su očekivali da nauče neke novine u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju kako bi poboljšali kvalitet rada i radili na svom profesionalnom razvoju, da steknu praktična znanja koja će moći da primenjuju u praksi... U završnom delu seminara, polaznici su imali priliku da vrednuju kvalitet obuke primenom upitnika za evaluaciju. Analizom upitnika se uviđa da su polaznici konstatovali da je edukacija potrebna svima koji dolaze u kontakt sa decom i osobama koje imaju smetnje, čak i roditeljima. Polaznici teme i sadržaje ocenjuju kao neophodne i u dosadašnjem i u budućem radu, naglašavajući da do sada nisu čuli ni na jednom seminaru toliko praktičnih saveta ni pratećeg materijala koji će im pomoći u daljoj komunikaciji sa korisnicima usluga. Takođe, naveli su da se seminar umnogome razlikuje od drugih, jer su imali mogućnost da praktično prođu kroz sve teme i sa obiljem praktičnih primera, uz strpljenje i zanimljiv prenos znanja od strane trenera ispitaju svoje dosadašnje delovanje na korisnike usluga i ohrabre se za dalji rad.

Prilog o Školi životnih veština na TV Lav

Klikom na link možete pogledati prilog koji je emitovan na TV Lav iz Užica sa sedmodnevnog programa "Škola životnih veština" koji se održao na Zlatiboru od 1. do 8. jula 2013. godine.

Škola životnih veština Zlatibor

Edukacija na Vlasinskom jezeru

U okviru klaster projekta „Dobar dan, komšija“ koji se realizuje za opštine Prokuplje, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Trstenik humanitarna organizacija „Dečje srce“ je angažovana da održi obuku za saradnike angažovane na pomenutom projektu. Obuka je održana po akreditovanom programu „Program osnovne obuke za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju“ na Vlasinskom jezeru od 6. do 10. septembra 2013. godine. Edukaciju je prošlo devet polaznika, od koji je petoro zaposleno u Centru za socijalni rad u Gornjem Milanovcu, a četvoro je angažovano u Udruženju roditelja dece ometene u razvoju i radi u Dnevnom boravku za decu i mlade u Vrnjačkoj Banji.

Treneri su pristupili temama programa u skladu sa očekivanjima učesnika i njihovim iskustvima koje imaju u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju. Polaznici su imali prilike da sa trenerima razmene iskustva i nedoumice sa kojima se svakodnevno susreću, kao i da dobiju praktične smernice koje se tiču njihovog konkretnog rada sa korisnicima. Takođe su imali prilike da kroz instrument „Skala procene opšte funkcionalnosti osobe“ vežbaju procenu korisnika, kao i kreiranje Individualnog vaspitnog plana u skladu sa potrebama svakog korisnika.

Nakon edukacije, u okviru koje su imali priliku da procenjuju korisnike koristeći „Skalu procene opšte funkcionalnosti osobe“ polaznici su naveli da će od sada imati instrument kojim će moći da procenjuju funkcionisanje korisnika koji će im biti vrlo značajan u kreiranju daljeg rada sa njima. Učesnici su takođe naveli da će rad sa korisnicima sada biti mnogo produktivniji, jer su naučili kako da kroz konkretne aktivnosti i zadatke koje će sprovoditi sa korisnicima dođu do cilja. U evaluacionom uptiniku, polaznici obuke su naveli da je edukacija bila drugačija od ostalih na kojima su ranije prisustvovali zbog drugačijeg i humanijeg pristupa ovom problemu, ali i zahvaljujući kreativnom načinu prezentovanja znanja i iskustva koje edukatori imaju i koje su nesebično podelili uz interaktivno učešće sa polaznicima seminara.

Završna konferencija u Nikšiću

U okviru projekta „Nama je stalo“ - Unapredenje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kroz zajednicke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbiji – realizovana je završna konferencija za štampu 6. septembra 2013. godine u Nikšicu, u Sali dnevnog boravka za stara lica. Cilj konferencije je informisanje šire zajednice o aktivnostima koje su sprovedene u toku projekta, kao i o postigutim rezultatima. Prisutnima su se obratili: Ivan Mitrovic – menadžer projekta za Crnu Goru, koji je govorio o samom nacinu realizacije projekta, kao i postignutim rezultatima, predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori Jadranka Milic o znacaju koji EU daje projektima koji se ticu osoba sa invaliditetom, dok je potpredsednik opštine Nikšic, Milorad Jovanovic govorio o znacaju projekta za opštinu. Ispred Humanitarne organizacije „Decje srce“ prisutnima se obratila Ivana Rojevic koja je govorila o ciljevima programa „Škola životnih veština“, kao i o znacaju koji program ima za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju. Prisutnima se takode obratila i direktorka Centra za socijalni rad, Radmila Markovic, koja je istakla važnost socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju. Direktorka Devnog centra za decu sa smetnjama u razvoju u Nikšicu, Radojka Koprivica je istakla važnost razbijanja predrasuda kod roditelja dece sa smetnjama u razvoju o tome da su njihova deca potpuno nesamostalna. Na konferenciji je prikazan i kratkometražni film koji je snimljen u toku sedmodnevnog programa „Škola životnih veština“ na Žabljaku. U ime roditelja, Sonja Jokic je izrazila zahvalnost što je njeno dete imalo priliku da po prvi put ucestvuje na ovakvim aktivnostima i iskazala nadu da ce ovakvih projekata biti i ubuduce.

U toplom domu porodice Kostić...

U utorak, 10. septembra 2013. godine imali smo veliko zadovoljstvo i čast da posetimo Branislavu Kostić, hraniteljicu devojčice Bojane Bašić koja je do pre godinu i po dana bila smeštena u domu Kulina. Prvo pozitivno iznenađenje koje nam je Bojana priredila je da je bila prava domaćica, koja nas je vrlo srdačno dočekala i sve vreme vodila računa da se osećamo prijatno i dobro ugošćeno. Kod Bojane smo uočili evidentnu promenu, prvenstveno u fizičkom izgledu, njenom ponašanju i vedrini kojom zrači. Od devojčice koja je u Kulini uvek sedela u jednom ćošku i igrala se kockicama, sada je postala vrlo socijalizovana devojčica, koja rado stupa u komunikaciju sa drugima, uvek sa osmehom na licu i radujući se novim ljudima. Bojana sada svakodnevno rado odlazi u dnevni boravak, gde se druži sa svojim vršnjacima i inicira mnoge zajedničke aktivnosti. Njena hraniteljica, Branislava je prepuna utisaka i doživljaja koje je proživela sa Bojanom koje rado svima prepričava. Od obilja aktivnosti u kojima zajedno učestvuju, najradije posećuju restorane, a ovim posetama se Bojana posebno raduje i priprema. Najviše voli, kao i sve devojčice da se lepo obuče, nalakira nokte i odlazi na ručak ili muziku. Kada čuje muziku, ozari se i pokreće sve prisutne goste na igru i pesmu. Bila je velika radost i zadovoljstvo posetiti ovu divnu porodicu, koja je pravi primer kako specijalizovano hraniteljstvo može da živi, a da je za to potrebna samo ljubav. Ono što nas posebno raduje i daje veru u hraniteljstvo jeste i podatak da će Bojani Branislava uskoro postati i staratelj.

 

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs