Seminar za nastavnike u Jagodini

 

U okviru projekta „Delujemo, jer nam je stalo“ 1.02.2014.godine održan je jednodnevni seminar pod nazivom „Jačanje kapaciteta nastavnika osnovnih škola“. Domaćin seminara je bila Osnovna škola „Boško Đuričić“ u Jagodini.

Cilj projekta jeste podrška inicijativama za jačanje inkluzivnosti i pluralizma društva prema osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama na teritoriji opština Jagodina, Ćuprija i Paraćin i susednim opštinama. Realizacija ovoga projekta spada u program Evropskog Instrumenta za Demokratiju i Ljudska Prava (EIDHR) koji finansira Evropska unija. Projekat je podržan od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u okviru otvorenog konkursa za unapredjenje položaja osoba sa invaliditetom pod nazivom „Nama je stalo, mi delujemo“ i predstavlja sufinansiranje projekta „Delujemo jer nam je stalo“. Ciljne grupe projekta su civilna društva koja se bave unapređenjem položaja i prava osoba sa invaliditetom sa teritorija opština Jagodina, Ćuprija i Paraćin, deca sa invaliditetom i njihovi roditelji, zatim njihovi školski drugovi i njihovi roditelji, učitelji i nastavnici, takođe učenici i studenti srednje medicinske škole i Pedagoškog fakulteta iz Jagodine, Ćuprije i Paraćina.

Ovo je treći po redu seminar koji se odžao u cilju edukacije nastavnika. Obzirom da nastavnici u osnovnim školama u procesu inkluzije neretko pokazuju svoje otvoreno nezadovoljstvo i nespremnost kada je u pitanju rad sa decom sa smetnjama u razvoju, brižljivo smo birali teme kojima smo pokušali obuhvatiti sve ono što nastavnicima u ovom procesu predstavlja „kamen spoticanja“.

Obrađujući aktuelne teme kao što su: neobaveštenost i predrasude, problemi sa kojima se nastavnici susreću u radu i moguća rešenja, načini komunikacije sa decom sa smetnjama u razvoju, prikupljanje informacija o deci i adekvatno korišćenje prikupljenih informacija, nastavnicima smo dali odgovore na mnoga pitanja i dileme koje su im, kako kažu, otežavale rad sa decom.

Iz analize evaluacionog upitnika koji su nastavnici na kraju edukacije popunjavali dobili smo potvrdu da je za sve učesnike seminar bio veoma koristan. Nastavnici navode da će im informacije koje su dobili dosta olakšati rad sa decom, jer su praktična uputstva i iskustva predavača primenjiva i mogu se koristiti u direktnom radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Takođe pozitivnim smatraju i to što im je pružena mogućnost da razmene iskustva i sa drugim nastavnicima, svojim kolegama koji takođe u svojim odeljenjima imaju decu sa smetnjama u razvoju i što su shvatili da „nisu sami“. Nastavnici ističu da im je učešće na edukaciji olakšalo i samu pripremu za rad i osmišljavanje različitih aktivnosti na času.

Ono što nastavnicima i dalje nedostaje jeste više ovakvih edukacija i aktivnosti koje bi doprinele njihovom profesionalnom razvoju gde se oni još uvek osećaju kao da su u povoju.

Seminar za organizacije civilnog društva u Jagodini

DSC 0025U okviru projekta „Delujemo, jer nam je stalo“ – Jačanje pluralizma društva prema osobama sa invaliditetom i njiohovim porodicama koji je finansiran od strane Evropske Unije, a u okviru programa Evropskog instrumenta za Demokratiju i Ljudska Prava, uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, održan je dvodnevni seminar.

Ciljna grupa na koju se seminar odnosio jesu organizacije civilnog društva. Ovo je četvrti po redu seminar koji je održan organizacijama civilnog društva sa ciljem pomoći ovim organizacijama u pružanju podrške osobama sa invaliditetom, usmeravajući ih kako da ostvare svoja prava i da se za ista izbore. Pored navedenog, cilj edukacije je bio i da se pokrene umrežavanje organizacija civilnog društva u cilju njihovog zajedničkog delovanja.

Seminar je održan 15. i 16. februara 2014. godine u sali Gerontološkog centra u Jagodini. Učesnici edukacije su pripadnici različitih organizacija civilnog društva sa svojim sedištima u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu.

Teme kojima smo se tokom edukacije bavili najviše su se odnosile na predstavljanje značaja povezivanja, zajedničkog delovanja i umrežavanja organizacija civilnog društva. Takođe, aktuelna tema seminara je bila i uticaj mreže na poboljšanje kvaliteta života pojedinca kao i uloga samih organizacija civilnog društva u zajednici u Srbiji. Tokom pomenute edukacije, edukatori i učesnici seminara su predavanjima, diskusijama i međusobnom razmenom definisali cilj delovanja organizacija civilnog društva.

Zadovoljstvo učesnika seminarom se ogledalo kroz komentare koje su izneli u završnom upitniku, komentarišući da će se nakon edukacije više angažovati da motivišu njene članove, a učešće i razmena iskustava su im pomogli da usvoje neke od tehnika primenjivih u njihovim udruženjima.

DSC 0038DSC 0049

DSC 0008DSC 0014

 

Vreme je za moje slobodno vreme - april 2014.

Srećni smo što sa vama možemo da podelimo vest o realizaciji prvih aktivnosti u okviru programa Socijalne inkluzije. Mesec april smo počeli okupljanjem svih učesnika i roditelja. Dok su učesnici uživali u tematskoj žurci Karaoke, održan je roditeljski sastanak na kome je roditeljima predstavljen program i dogovorili smo se o budućoj zajedničkoj saradnji. Nakon raspevanog početka, nasmejali smo se uz animirani film Rio 2 u Domu sindikata, a na kraju meseca smo aktivno učestvovali u Trci zadovoljstva i bili deo 27. Beogradskog maratona.

Koliko nam je bilo lepo, kako smo se zabavljali, učili i družili više od reči govore osmesi svih učesnika koji blistaju na fotografijama.

Proširivanje aktivnosti na zemlje u regionu

 6.07.2012.god. u Nikšiću održan je sastanak sa partnerima iz Centra za socijalni rad sa kojima planiramo aktivnosti u okviru projekta prekogranična saradnja Srbija-Crna Gora. Projekat pod nazivom ,,Mi brinemo“-promocija socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i njihovih porodica kroz zajedničke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbiji ima za cilj promociju socijalne i obrazovne inkluzije dece i osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju kroz razmenu iskustava i unapređenje postojećeg znanja.

Cilj ovog sastanka je bio pravljenje plana realizacije projektnih aktivnosti koje će se realizovati u Crnoj Gori i Srbiji .

Sastaniku su prisustvovali iz Centra za socijalni rad Radmila Marković direktorka , Ivan Matrović predsednik sindikata svih ustanova dečje i socijalne zaštite i Violeta Mrkić socijalni radnik. Iz ,,Dečjeg srca“ sastanku su prisustvovali Goran Rojević predsednik organizacije i Ivana Rojević programski menadžer.

Rezultat ovog sastanka je preciziranje aktivnosti čija će realizacija početi već od 1.9.2012.god.

„Ja mog Duleta ne dam ni celu Srbiju da mi nude...“

Poseta Dusanu Markovicu 058...su reči kojima nas je hraniteljica Edita ispratila prilikom posete njenoj porodici u Kragujevcu. Pre nepunih godinu dana, 1.novembra 2011. godine hraniteljska porodica Rakovic, Edita i Dragoslav su toplinu svoga doma pružili Dušanu Markovicu, dečaku koji je od rođenja pa sve do svoje petnaeste godine proveo u Domu Kulina. Projektom „Jačanje kapaciteta ključnih aktera deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju iz jugoistočne Srbije“ pokrenutim od strane UNICEF-a i resornog Ministarstva, Dušan je ušao u proces pripreme za izlazak iz institucije i smeštaj u hranitljsku porodicu. Nakon 6 meseci pripreme, pružila se prilika da Dušana upoznaju mnoge hraniteljske porodice a pomenuta porodica Rakovic je preuzela brigu o njemu.

26. septembra 2012. godine predstavnici H.O. „Dečje srce“ posetili su Dušana i njegovu novu porodicu. Ova poseta nam je još jednom potvrdila da je porodicno okruženje jedina prava sredina u kojoj dete može na najbolji i najstimulativniji način da raste, razvija se i stiče iskustva koja su mu važna za život i svakodnevno funkcionisanje.

Dušan Markovic, dečak koji je do dolaska u hraniteljsku porodicu imao ogranicene pokrete, izrazitu nesigurnost i nespretnost prilikom kretanja, koji nije imao svoju sobu i lične stvari i koji je retko imao priliku da nekoga grli i da zagrljaj dobije, sada je dečak koji je nesebicnom i bezrezervnom ljubavlju hranitelja dobio sve ono što svako dete zaslužuje – ljubav i podršku koja mu je pomogla da sve ono što su bili njegovi nedostaci sada postanu njegove jake strane.

Poseta Maloj domskoj zajednici u Aleksincu

10. oktobra 2012. godine u okviru projekta „Podrška deinstitucionalizaciji dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju iz ustanove za rezidencijalni smeštaj u Kulini“ su dva predstavnika Humanitarne organizacije „Decje srce“ bili u poseti Maloj domskoj zajednici Aleksinac. Tom prilikom je održan sastanak sa celim timom MDZ i strucnim timom Centra za socijalni rad koji podržava rad MDZ. Razgovarano je o funkcionisanju dece i dati su im saveti za dalji rad sa decom. Takode smo pokušali i da rešimo sve nedoumice koje su zaposleni MDZ imali u radu sa decom.

Sastanak projektnog tima

Sastanak projektnog timaU okviru projekta "NAMA JE STALO" – Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kroz zajedničke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbiji - 22 i 23. 10. 2012. god. održani su sastanci projektnog tima na kome su prisustvovali učesnici iz Crne Gore i Srbije. Iz Crne Gore su prisustvovali: Ivan Mitrović - projekt menadžer, Violeta Mrkić – ekspert za socijalnu inkluziju, direktorka centra Radmila Marković, a ispred organizacije ,,Dečje srce”predsednik organizacije Goran Rojević, projekt menadžer Sonja Cvetičanin i programski menadžer Ivana Rojević.

Teme sastanaka su bile:

  •  Projektni tim i njegovi članovi,
  •  Kako urediti međusobnu saradnju,
  •  Vođenje projektnih aktivnosti,
  •  Budžet i finansijsko poslovanje,
  •  Detaljno upoznavanje sa aktivnostima i vremenski okviri realizacije.

Dogovoreni su okvirni termini aktivnosti i svako se vratio svom poslu do termina kada ćemo svi skupa krenuti u aktivnost mapiranja u Užicu i Čajetini.

Početak mapiranja u Užicu

U okviru projekta ,,Nama je stalo” – Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kroz zajedničke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbiji  koji se sprovodi u okviru Programa Prekogranične saradnje između Srbije i Crne Gore u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Zajednički tehnički sekretarijat za IPA Prekograničnu saradnju Srbija – Crna Gora 2007-2013 (ZTS) održan je sastanak tima za mapiranje 22. decembra 2012. godine. U okviru ovog sastanka urađeno je prilagođavanje upitnika za mapiranje potrebama partnera sa obe strane. Ovaj datum označava početak mapiranja u Užicu i okolini.

Trening na Zlatiboru

U okviru projekta ,,Nama je stalo” – Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kroz zajedničke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbiji koji se sprovodi u okviru Programa Prekogranične saradnje između Srbije i Crne Gore u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Zajednički tehnički sekretarijat za IPA Prekograničnu saradnju Srbija – Crna Gora 2007-2013 (ZTS) održan je Trening 10, 11. i 12. januara 2013.godine. To je prvi korak edukacije kadra koji će biti uključen u unapređenje rada i širenje ideje programa „Škole životnih veština“.

 Treningu su prisustvovali stručnjaci iz Nikšića, stručni kadar iz Užica i edukatori iz Dečjeg srca. Cilj treninga je postizanje profesionalnih kompetencija koje će pomoći da se unaprede znanja o radu sa osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama kako bi im pomogli u svakodnevnom funkcionisanju i deinstitucionalizaciji.

 

Sedam fantastičnih dana na Zlatiboru

 34 dece i mladih sa smetnjama u mentalnom razvoju iz Beograda, Pančeva, Aranđelovca i Aleksinca imalo je priliku da se druži sa svojim vršnjacima na Zlatiboru od 14. do 21. februara 2013. godine na 58. po redu Školi života. Ovoga puta, učestvovali su i pobednici konkursa Hypo Alpe Adria Banke, dečak koji je osvojio nagradu za najlepšu novogodišpnju razglednicu, kao i dvoje učesnika koji su osvojili specijalne nagrade naših prijatelja iz Quadra Graphic-a. O njima je 24 časa brinulo 8 vaspitača, od kojih su troje iz Udruženja „Drugačiji Zajedno“ iz Niša, a jedan od vaspitača je iz Male Domske Zajednice iz Aleksinca.  

Kako su izgledali naši čarobni dani na Zlatiboru? Kako bismo drugare učili zdravom načinu života, svako jutro smo započinjali jutarnjom gimnastikom, nakon čega smo imali doručak koji su spremili sami drugari, a zatim smo, puni snage, išli u osvajanje različitih delova Zlatibora. Nismo dozvolili da nas hladnoća ometa u svakodnevnim šetnjama, ali je prijao predah u obližnjim kafićima i grejanje uz tople čajeve. Svakog dana smo u popodnevnim satima organizovali kreativne radionice, na različite teme, a neke od njih su: ritam dana, ljubav, zimske čarolije, razglednica... Kruna svakodnevnog druženja i učenja su bile večernje tematske diskoteke (karaoke, maskembal, izbor za mis i mistera...), kojima se naši drugari najviše raduju, a ako još i dobiju diplomu za to veče... od uzbuđenja ne može da se zaspi do kasnih sati.

Dugo ćemo pamtiti ovih 7 dana savršenog druženja, šetnji, đuskanja, razgovora, ali i učenja različitih veština kao što su priprema obroka, briga o sebi i prostoru u kome živimo, snalaženje u prostoru koji nas okružuje, ponašanje na javnim mestima... Posebno bismo želeli da se zahvalimo našim saradnicima na ovoj Školi života, Udruženju „Drugačiji Zajedno“ iz Niša i Maloj domskoj zajednici iz Aleksinca, koji su ovoj Školi života uneli poseban duh i vedrinu. Takođe se zahvaljujemo svim našim donatorima koji su pomogli da organizujemo još jednu Školu života za decu i mlade sa smetnjama u mentalnom razvoju.      

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs