Edukacija volontera u Aleksincu

U okviru projekta „Program podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama“ koji realizuje Udruženje „Imam pravo“ iz Aleksinca, humanitarna organizacija „Decje srce“ je angažovana da održi obuku za volontere pomenutog projekta. Obuka je održana po akreditovanom programu „Škola životnih veština“ 15 i 16. jula 2013. godine u prostorijama Male domske zajednice u Aleksincu. Polaznici edukacije su razlicitih profesija, defektolozi – oligofrenolozi, somatopedi, vaspitaci predškolske ustanove u Aleksincu, ucitelji, nastavnici i profesori razredne nastave, studenti Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakulteta politickih nauka, ekonomskog fakulteta, socijalni radnici, medicinske sestre, psiholozi, pedagozi, viši radni terapeuti i u skladu sa svojim profesijama su angažovani na razlicitim poljima u okviru projekta.

Škola životnih veština je program obuke profesionalaca za procenu i pripremu osoba sa smetnjama u razvoju za što samostalniji život u najmanje restriktivnom okruženju. Krajnji korisnici usluge su osobe sa smetnjama u razvoju koje se nalaze u institucijama, biološkim ili hraniteljskim porodicama, kao i oni koji se nalaze u zajednicama za stanovanje uz podršku. Korisnici su i strucnjaci iz centra za socijalni rad i radnici u institucijama (strucnjaci, radni terapeuti, negovateljice, medicinsko osoblje i dr.), kao i roditelji, staratelji, hraniteljske porodice i svi zainteresovani da rade u oblasti socijalne zaštite).

Treneri su sa ucesnicima na pocetku edukacije razgovarali o njihovim ocekivanjima, kako bi u skladu sa tim realizovali planirane teme. Ucesnici su ocekivali da nauce neke novine u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju kako bi poboljšali kvalitet rada i radili na svom profesionalnom razvoju, da steknu prakticna znanja koja ce moci da primenjuju u praksi... U završnom delu seminara, polaznici su imali priliku da vrednuju kvalitet obuke primenom upitnika za evaluaciju. Analizom upitnika se uvida da su polaznici konstatovali da je edukacija zanimljiva i poucna, potpuno razumljiva i interesantna. Takode misle da je potrebna svima koji dolaze u kontakt sa decom i osobama koje imaju smetnje, cak i roditeljima i hraniteljima. Polaznici teme i sadržaje ocenjuju kao neophodne i u dosadašnjem i u buducem radu, naglašavajuci da do sada nisu culi ni na jednom seminaru toliko prakticnih saveta ni prateceg materijala koji ce im pomoci u daljoj komunikaciji sa korisnicima usluga. Posebno isticu znacaj velikog broja prakticnih primera koje su im treneri iz svog radnog iskustva pokušali prenositi u svakom segmentu obuke.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs