Edukacija u Boru

U okviru klaster projekta „Ujedinjeni u razlikama“ koji se realizuje za četiri opštine – Bor, Negotin, Kladovo i Žagubica, humanitarna organizacija „Dečje srce“ je angažovana da održi obuku za negovatelje, vaspitače i stručne saradnike pomenutog projekta. Obuka je održana po akreditovanom programu „Škola životnih veština“ od 22-25. juna 2013. godine u hotelu RTB u Brestovačkoj banji u Boru. Polaznici edukacije su različitih profesija, defektolozi – oligofrenolozi, logopedi i specijalni pedagozi, profesor fizičkog vaspitanja – kineziterapeut, socijalni radnici, medicinske sestre, psiholozi, vaspitači i u skladu sa svojim profesijama su angažovani na različitim poljima u okviru projekta.

Škola životnih veština je program obuke profesionalaca za procenu i pripremu osoba sa smetnjama u razvoju za što samostalniji život u najmanje restriktivnom okruženju. Krajnji korisnici usluge su osobe sa smetnjama u razvoju koje se nalaze u institucijama, biološkim ili hraniteljskim porodicama, kao i oni koji se nalaze u zajednicama za stanovanje uz podršku. Korisnici su i stručnjaci iz centra za socijalni rad i radnici u institucijama (stručnjaci, radni terapeuti, negovateljice, medicinsko osoblje i dr.), kao i roditelji, staratelji, hraniteljske porodice i svi zainteresovani da rade u oblasti socijalne zaštite).

Treneri su sa učesnicima na početku edukacije razgovarali o njihovim očekivanjima, kako bi u skladu sa tim realizovali planirane teme. Učesnici su očekivali da nauče neke novine u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju kako bi poboljšali kvalitet rada i radili na svom profesionalnom razvoju, da steknu praktična znanja koja će moći da primenjuju u praksi... U završnom delu seminara, polaznici su imali priliku da vrednuju kvalitet obuke primenom upitnika za evaluaciju. Analizom upitnika se uviđa da su polaznici konstatovali da je edukacija potrebna svima koji dolaze u kontakt sa decom i osobama koje imaju smetnje, čak i roditeljima. Polaznici teme i sadržaje ocenjuju kao neophodne i u dosadašnjem i u budućem radu, naglašavajući da do sada nisu čuli ni na jednom seminaru toliko praktičnih saveta ni pratećeg materijala koji će im pomoći u daljoj komunikaciji sa korisnicima usluga. Takođe, naveli su da se seminar umnogome razlikuje od drugih, jer su imali mogućnost da praktično prođu kroz sve teme i sa obiljem praktičnih primera, uz strpljenje i zanimljiv prenos znanja od strane trenera ispitaju svoje dosadašnje delovanje na korisnike usluga i ohrabre se za dalji rad.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs