Održan je još jedan sastanak projektnog tima

U prostorijama H.O Dečje srce održan je još jedan sastanak projektnog tima projekta Život van institucije. Tokom sastanka projektni tim je evaluirao uspešnost dosadašnje realizacije aktivnosti uz detaljno planiranje budućih projektnih koraka.
Analiza završenog procesa mapiranja u rezidencijalnim institucijama širom Srbije jedna je od tema kojoj je posvećen veći deo sastanka shodno tome da na osnovu podataka dobijenih mapiranjem stičemo celovitu sliku o svakom mapiranom korisniku i njegovim individualnim potrebama. Kako bi pružili adekvatnu pomoć i podršku korisnicima, informacije o njihovom svakodnevnom funkcionisanju, sposobnostima, stepenu funkcionalnosti i neophodne podrške u svim važnijim domenima životnih aktivnosti koji su ispitivani, su nam od velikog značaja. Adekvatnim odgovorom na njihove potrebe doprinećemo uspešnom izmeštanju iz instutucija u biološke ili hraniteljske porodice i socijalnoj inkluziji. Takođe, još jedna od važnijih tema koja je pokrenuta odnosila se na planiranje edukacije pružaoca socijalnih usluga, a čija realizacija svakako predstavlja jedan korak bliže ka uspešnom izmštanju osoba iz institucije.
Život van institucije je naziv projekta koji Humanitarna organizacija Dečje srce realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem Imam pravo iz Aleksinca kao nosiocem projekta. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, au okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom novou.

Poseta ustanovi za decu i mlade - Sremčica

Ko što već dobro znamo, Život van institucije naziv je projekta koji ima za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama kroz njihovo izmeštanje iz ustanova u biološke ili hraniteljske porodice. Ovom projektnom aktivnošću je obuhvaćeno 80 osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama koje su poreklom sa teritorije grada Beograda, a koje se nalaze na smeštaju u institucijama rezidencijalnog tipa širom Srbije: Tešica, Kulina, Čurug, Male Pčelice, Sremčica, Oton, Tutin, Srce u jabuci, Veliki Popovac, Stamnica.
Tim stručnjaka H.O Dečje srce posetio je ustanovu za decu i mlade - Sremčica, sa željom ostvarivanja kontinuirane saradnje ove ustanove i naše organizacije, i tom prilikom se upoznali sa korisnicima koji su obuhvaćeni procesom mapiranja, njihovim svakodnevnim aktivnostima unutar ustanove, kao i njihovim potrebama.
Takođe, tokom posete razgovarali smo sa našim maperima, koji su sa nama podelili svoje iskustvo govoreći o značaju koji je za njih imala edukacija i praktični primeri tokom nje, kao i saradnja sa mentorima. Realizacijom projektnih aktivnosti aktivno radimo na osnaživanju kapaciteta pružaoca usluga, porodica i šire društvene zajednice, a poseta ustanovi Sremčica i upoznavanje sa korisnicima obuhvaćenim ovim procesom, još jednom nam je ukazala na važnost i kompleksnost procesa deinstitucionalizacije i procene korisnika koja joj prethodi.
Život van institucije je naziv projekta koji Humanitarna organizacija Dečje srce realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem Imam prav iz Aleksinca kao nosiocem projekta. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, au okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom novou.

 

Mapiranje je i dalje u toku

U rezidencijalnim institucijama širom Srbije naši maperi neumorno rade na prikupljanju podataka o korisnicima koji će biti izmešteni iz institucija u biološke ili hraniteljske porodice. Proces mapiranja omogućiće nam da sagledamo potrebe korisnika i njegove mogućnosti iz jednog drugačijeg ugla.
Proces mapiranja je složen proces koji nam daje podatke o specifičnim potrebama korisnika, stepenu neophodne podrške, ali i o njihovim mogućnostima. Mapiranjem dobijamo podatke o svakodnevnom funkcionisanju korisnika, održavanju lične higijene, samostalnosti prilikom oblačenja, uzimanju obroka, stepenu socijalizacije i komunikacije. Svaka potreba, želja i stav korisnika se indetifikuju i postaju podatak na osnovu kog se izrađuje funkcionalni profil i individualni plan.
Jedan od najvećih izazova u procesu mapiranja jeste upravo objektivnost u proceni. Nakon dugog rada sa korisnicima, nije moguće biti nepristrasan. Zbog kompleksnosti prosesa, mentori redovno održavaju mentorske sastanke, kako bi pregledali dokumentaciju i diskutovali o narednim koracima.
Život van institucije je naziv projekta koji Humanitarna organizacija „Dečje srce“ realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem „Imam pravo“ iz Aleksinca kao nosiocem projekta, u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom novou. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU.

 

Započet je proces mapiranja

Svako od nas ima pravo na život u zajednici, pa tako i osobe sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama. Uz razvoj mreže podrške i pomoći osobama sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama i njihovim porodicama, moguće je odgovoriti na sve vrste njihovih potreba. Upravo iz tog razloga projekat Život van institucije implementira model kojim se povezuju svi neophodni akteri za uspešnu realizaciju procesa deinstitualizacije i njihovog uključivanja u zajednicu.
Sa zadovoljstvom vas obaveštamo da je započeto mapiranje osoba koje se nalaze u rezidentnim institucijama širom Srbije, a poreklom su iz Beograda. Rezidencijalne institucije koje su uključene ovim projektom su: Othon, Tutin, Čurug, Sremčica, Male pčelice, Tešica, Stamnica, Veliki popovac, Srce u jabuci, Kuline. Analizom dobijenih podataka dobićemo informacije o specifičnim potrebama korisnika i njihovim mogućnostima, kao i neophodnom stepenu podrške.
Kroz pružanje zajedničke podrške osobama sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama smanjićemo potrebu za njihovim smeštajem u institucije i osnažiti kapacitete zajednice. Potrebno je da svi podržimo jedni druge kada je to najpotrebnije, snaga društva ogleda se u zajedničkom delovanju i uspešnom prevazilaženju kriznih situacija.
Život van institucije je naziv projekta koji Humanitarna organizacija „Dečje srce“ realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem „Imam pravo“ iz Aleksinca kao nosiocem projekta, u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom novou. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU.

Održana konferencija za medije

Na konferenciji za medije 23. novembra 2017 koja je održana  u press centru UNS-a, Bratislava Stojković - predsednica udruženja Imam pravo, Goran Rojević - direktor H.O. Dečje srce i Igor Bošnjaković - direkotor Komore socijalne zaštite, predstavilisu ciljeve i faze razvoja projekta Život van institucije.

Svojim obraćanjem predstavnici porojekta istakli su da će se projektne aktivnosti relizovati kroz više sledno struktuisanih faza. Prvi korak je mapiranje, odnosno propoznavanje i izdvajanje 80 osoba koje su smeštene u institucijama rezidencijalnog tipa, kao i 45 osoba koje su u potencijalnom riziku od smeštanja u institucije zbog oslabljenih bioloških ili hraniteljskih porodica ili su pak već izmeštene i nalaze se u porodičnolikom okruženju. Samom Procesu deinstitucionalizacije prethodiće detaljna analiza dobijenih podataka, edukacija zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite,  priprema porodica za smeštaj, istraživanje potreba izmeštenih osoba, podizanje svesti šire javnosti i pozivanje na zajedničko delovanje.

Kao što to i nauka pokazuje -  život u porodičnom okruženju najstimulativniji je za razvoj, osamostaljivanje i funkcionisanje u društvu. Osećaj porodične sigurnosti i podrška su važna i dobra osnova u borbi sa razvojnim poteškoćama.

Strategije razvoja sistema socijalne zaštite i planovi reforma predstavljaju dug proces za čiju je uspešnu realizaciju neophodno delovanje svih nas, delovanje društva u celini.  Realizacijom projekta povećaće se broj matičnih i hraniteljskih porodica u kojima će živeti osobe sa posebnim potrebama i stvariće se uslovi za razvoj novih usluga socijalne zaštite u zajednici. Pitanje transformacije društva je pitanje svih nas, i zato je neophodno da zajedno delujemo i stvaramo društvo po meri svakog čovek, ističu predstavnici projekta. Više o konferenciji na linku koji sledi: link sa medijske konferencije projekta Život van institucije

 

Edukacija mapera

Još jedan od bitnih koraka u procesu deinstitucionalizacije je edukacija budućih mapera. Dvodnevna edukacija održana je u periodu od 30. novembra do 01. decembra kada je edukovano 18 zaposlenih u rezidencijalnim institucijama u kojima će se ujedno i realizovati proces mapiranja. Tokom obuke budući maperi upoznati su sa kreiranom dokumentacijiom i protokolom koji je neophodno u potpunosti ispoštovati prilikom procene korisnika. Procesom mapiranja biće obuhvaćeno 80 osoba sa smetnjama u razvoju koje su rođene u Beogradu, a sada se nalaze u rezidenicjalnim institucijama širom Srbije: Tešica, Kulina, Čurug, Male Pčelice, Sremčica, Oton, Tutin, Srce u jabuci, Veliki Popovac, Stamnica. Nakon procesa mapiranja razviće se funkcionalni profil svih 80 mapiranih korisnika, kao i individualni plan rada za svakog od njih.

Projekat Život van institucije Humanitarna organizacija Dečje srce realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem Imam pravo iz Aleksinca kao nosiocem pojekta. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Učinimo da osobe koje su nevidljive da postanu vidljive

Projekat Život van institucije za svoj krajnji cilj ima poboljšanje kvaliteta života osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama kroz njihovo izmeštanje iz institucije i ponovno uključivanje u lokalnu zajednicu uz pružanje neophodne podrške za samostalni život. U tom pogledu, realizacija projekta doprineće povećanju broja osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama u matičnim i/ili hraniteljskim porodicama, a samim tim i stvaranju uslova za razvoj novih usluga socijalne zaštite u zajednici. Pitanje transformacije društva je pitanje svih nas, zato vas pozivamo da prisustvujete konferenciji i zajedno sa nama utičete na stvaranje društva po meri svakog od nas: 23.novembar 2017. godine u 11 časova, konferencijska sala UNS-a, Knez Mihalova 6/III. 
VAŠIM PRISUSTVOM UČINIĆEMO DA OSOBE KOJE SU NEVIDLJIVE POSTANU VIDLJIVE.

Učesnici:
Bratislava Stojković – predsednik udruženja Imam pravo 
Goran Rojević - direktor H.O. Dečje srce
Igor Bošnjaković – direktor Komore socijalne zaštite

 

Ostvarivanje saradnje pružaoca socijalne zaštite i socijalnih usluga

Kao što je već spomenuto u prethodnom članku, sastavna karika u procesu izmeštanja osoba iz rezidencijalnih institucija predstavlja umrežavanje pružaoca socijalne zaštite i socijalnih usluga. Projektom Život van institucije planirano je da se izmesti 5 osoba koje su rođene u Beogradu i koje se nalaze na smeštaju širom Srbije. Širi, širi, vezani peškiri - dobro poznata drevna dečija igra i sama nam simboličan način objašnjava značaj umreženosti, snage ,volje i dalekosežnost zajedničkog delovanja. Jačanjem mreže saradnika, korak smo bliže ostvarenju našeg cilja. U tom pogledu, projektom je ostvarenja saradnja sa 10 rezidencijalnih institucija širom Srbije, i ako je prvobitno planirano 9. Ostavrena saradnja od krucijalne je važnosti za uspešno realizovanu aktivnost mapiranja, a kojom će se procenti stepen neophodne podrške osoba koje će izaći iz institucije.

Projekat Život van institucije Humanitarna organizacija Dečje srce realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem Imam pravo iz Aleksinca kao nosiocem pojekta. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Unuka za babu, baba za dedu,deda za repu, isčupati je MOGU! Deinstitucionlaizacija, kako to?

Već dugi niz godina u našoj zemlji sprovodi se proces opsežnih reformi u svim oblastima društvenog života uz istovremeno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa standardima Evropske unije. Tako su i u oblasti unapređenja položaja osoba sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom urađeni brojni i značajni pomaci. Međutim, kao i svaka promena i promena u pogledu prihvatanja osoba sa invaliditetom još uvek ima tendencija ka stvaranju kontinuirane socijalne iskuljučenosti naše ciljne grupe te je upravo iz tog razloga potreban multisektorski pristup uz kontinuirane aktivnosi. Na taj način, postojeće rizike sveli bi na najmanju moguću meru. Projekat Život van institucije predstavlja implementaciju umreženih i proverenih modela deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije, odnosno: izmeštanja osoba iz institucija u širu lokalnu zajednicu, njihovo aktivno uključivanje i pripremu zajednice da ravnopravno prihvati svoje članove porodice, komšije, prijatelje i sugrađane. Deinstitucionalizacija, odnosno izmeštanje korisnka koji su na trajnom smeštaju u rezdencijalnim institucijama u širu loklanu zajednicu, je složen proces koji podrazumeva više etapa:
- ostvarivanje saradnje i umrežavanje sa različitim sektorima pružaoca socijalnih usluga: od rezidencijalnih institucija, preko centara za socijalni rad do alternativnih pružaoca socijalnih usluga
- kreiranje dokumentacije za procenu sposobnosti i funkcionlanosti osoba koje se nalaze na trajnom smeštaju, kako bi se odredio stepen neophodne podrške
- pripremu korisnika za izlazak iz institucije programom Škole životnih veština
- pripremu matičnih porodica i/ili hraniteljskih porodica za pružanje adekvatne podrške
- priprema lokalne zajednice
- izmeštanje osoba iz institucije
- pružanje adekvatne, individualne podrške izmeštenim osobama
Proces je osmišljen tako da jedino pravilnim i detaljnim sprovođenjem pomenute procedure korisnik bezbedno prelazi iz institucionalnog okruženja u porodično koje, kao što nam to i nauka govori, predstavlja najstimulativnije okruženje za svakog od nas. Međutim, osim toplog porodičnog okruženja jako je bitno da se osoba oseća prihvaćeno i od strane zajednice. Razvijanjem novih socijalnih usluga i angažovanjem u okvirima svojih mogućnosti svako od nas može da doprinese poboljšanju lokalne zajednice. I upravo u ovom procesu u procesu deinstitucionalizacije, jako je bitno da svi mi budemo deo njega i pružimo podršku osobama koje prolaze kroz nove životne faze u potpuno novom i njima stranom okruženju. Jedino zajedničkim delovanjem možemo da stvorimo kontinuitet u procesu izmeštanja osoba sa mentalnim i/ili itelektualnim invaliditetom, odnosno kontinuitet koji će trajno uticati na smanjenje socijalne isključenosti ove grupe ljudi.
Projekat Život van institucije Humanitarna organizacija Dečje srce realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem Imam pravo iz Aleksinca kao nosiocem pojekta. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Održan prvi sastanak projektnog tima

U prostorijama Humanitarne organizacije Dečje srce 9.6.2017. godine održan je prvi sastanak projektnog tima. Na sastanku se dogovoralo o realizaciju planiranih projektnih aktivnosti projekta Život van institucije, a pre svega o ulogama koje će ugovorene strane imati tokom realizacije istih. Na osnovu dogovorenih uloga predstavnici naše organizacije su sa predstavnicima udruženja Imam pravo potpisali sporazum o budućoj saradnji. Da se još jednom podsetimo, projekat Život van institucije Humanitarna organizacija Dečje srce realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem Imam pravo iz Aleksinca kao nosiocem pojekta. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs