Почетак обуке за књиговесце у оквиру пројекта "Ми радимо, будућност градимо"

Драги наши, јако се радујемо јер након дугог периода припема и креирања програма, са задовољством можемо да вас обавестимо да је са реализацијом почео четворомесечни занатски програм за књиговесце. Практична обука одржава се у Средњој занатској школи где ће 20 наших полазника, подељени у две групе, активно стицати радне компетенције и вештине.
Након упознавања са планом рада, материјалом и алатом који ће се користити, полазници су разговарали о томе шта све може да се направи од папира и на који начин. Узбуђени због почетка обуке и нестрпљиви да почну са радом, још током првог дана полазници су научили да направе спирални блок и склопе папир на задати начин.
Услед нестрпљења и жеље да започну са радом, имали су прилике да испробају машине и алат за рад које ће користити током обуке, а и касније током свог радног ангажовања. Након завршетка првог дана обуке направили смо мали предах уз ужину и износили своје утиске о протеклом дану. Полазнци нису крили одушевљење због почетка обуке и задовољство због будућег занимања.
Пројектне активности финансиране су од стране Европске унује, Делегације Европске уније у Србији у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ, а у оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу, кроз програм ЛОТ2 Социјалне бизнис иницијативе.

 

 

У оквиру пројекта "Ми радимо будућност градимо" одржана су два тренинга за родитеље

У просторијама Х.О. Дечје срце одржана су два дводневна Тренинг за родитеље са циљем побољшања компетенција за пружање подршке својој деци у погледу усвајања социјалних и радних вештина. Тренинзима је присуствовало укупно 30 родитеља чија су деца укључена у програм радног оспособљавања у оквиру пројекта Ми радимо будућност градимо.
Након упознавања и представљања родитељи су изнели своја очекивања у погледу пројекта и будућности њихове деце. Током првог дана, теме које су током радионице отворене, а које су тренери на креативан начин - кроз радионице и активно укључивање родитеља реализовали, односиле су се на: радно оспособљавање и методе рада које су пројектом структуисане, као и на степен неопходне подршке коју је потребно пружити детету у процесу образовања, радног оспособљавања и ангажовања.
Другог дана родитељи су са тренерима кроз радионице и радни материјал креирали радни план своје деце, водећи рачуна да препознају њихове потребе и могућности у погледу радног простора, окружења, колектива и радног времена. Током тренинга, говорило се и о целоживотном учењу код особа са сметњама у развоју које подразумева стално понављање информација и неопходних вештина за ради и радно ангажовање.
Пројекат Ми радимо будућност градимо реализује Хуманитарна организација Дечје срце у сарадњи са Средњном занатском школом. Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске уније, Делегације Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ, а у оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу, короз програм ЛОТ 2 Социјалне бизнис иницијативе.

 

Одржана почетна конференција пројекта "Ми радимо будућност градимо"

Пројекат Ми радим будућност градимо за свој општи циљ поставља развој и ојачавање компетенција особа са сметњама у менталном и/или интелектуалном развоју кроз обуку и радну праксу. Сходно томе, 22.12.2017. године одржана је почетна конференција пројекта на којој су говорили директор организације Дечје срце, Горан Ројевић, затим Татјана Сајчић и Ивана Ројевић испред самог пројекта али и Х.О. Дечје срце. Присутнима су детаљно представљене активности пројекта уз истицање важности активног учествовања свих актера и неопходности медијске промоције с обзиром на то да је реч о радној пракси, радном ангажовању особа са менталним и/или интелектуалним инвалидитетом што у нашој земљи још увек није довољно препознато. Пројектни менаџер, Татјана Сајчић, нагласила је важност радног ангажовања и укључивања у заједницу особа са менталним и/или интелектуалним инвалидитетом као равноправних чланова заједнице којима ће овим пројектом да се омогући да у складу са својим способностима допринесу унапређењу и развоју свог окружења. Међу присутнима на конференцији било је и представника социјалних предузећа који су са родитељима и осталим званицама несебично поделили досадашње искуство у пољу радног ангажовања и успеха које су особе са менталним и/или интелектуалним сметњама у развоју оствариле у том пољу. Пројектни асистен, Ивана Ројевић, додала је да је неизоставна компонента ка радном оспособљавању свакако образовање, а овај пројекат ће омогућити индивидуални приступ сваком учеснику у складу са процењеним вештинама и компетенцијама.
Пројекат Ми радимо будућност градимо реализује Хуманитарна организација Дечје срце у сарадњи са Средњном занатском школом. Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске уније, Делегације Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ, а у оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу, короз програм ЛОТ 2 Социјалне бизнис иницијативе.

Почетна конференција пројекта "Ми радимо будућност градимо"

Задовољство нам је да вас позовемо на почетну конференцију пројекта Ми радимо будућност градимо која ће се одржати 22.12.2017.године са почетком у 18ч, на адреси Булевар Краља Александра бр. 69.

pozivnica za konferenciju projekta Mi radimo buducnost gradimo

На конференцији ће говорити:
Горан Ројевић, директор Хуманитарне организације Дечје срце
Татјана Сајчић, Хуманитарна организација Дечје срце
Ивана Ројевић, Хуманитарана организација Дечје срце
Милован Марковић, директор Средње занатске школе

Одржан први округли сто пројекта "Ми радимо, будућност градимо"

У оквиру пројекта Ми радимо, будућност градимо одржан је први округли сто са темом: образовање и запошљавање као предуслов осамостаљивању.

Округлом столу присуствовали су родитељи деце која су укључена у програм обуке, наставници креирарних програма обука, представници Дечјег срца и социјалног предузећа.

Учесници су кроз разговор размотрили вид дуалоног образовања као погодно тло за развој професионланих вештина које ће им касније омогућити радно ангажовање у складу са њиховим индивидуалним могућностима. На питање како подстаћи осамостаљивање и лични развој особа са менталним и/или интелектуалним инвалидитетом, стручњаци Х.О. Дечје срце представиили су програм Школе животних вештинa којoм ће особе поред инструменталних вештина унапредити и вештине самопредстављања и самопромоције.

Још једна од битних тема која је покренута на првом округлом столу тиче се социјалног предузетништва, развоја социјалних предузећа, као и питања како до запослења. Родитељи су говорили о интересовањима њихове деце и могућностима, са жељом да се кроз предстојећи програм на што ефикаснији начин припреме за активног члана заједнице. Представница социјалног предузећа „Наша кућа“ истакла је важност синергије деловања свих присутних актера у процесу осамостаљивања особа са менталним и/или интелектуалним сметњама, сходно томе да социјално предузетништво код нас још увек није довољно развијено.

Да се подсетимо да је ово први од пет округлих столова који је релизован у оквиру пројекта Ми радимо, будућност градимо, са циљем заједничког деловања у процесу преласка особа са менталним и/или интелектуалним сметњама са пасивних примаоца социјалне помоћи до активних и радноангажованих чланова заједнице.

Пројекат Ми радимо будућност градимо реализује Хуманитарна организација Дечје срце у сарадњи са Средњном занатском школом. Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске уније, Делегације Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ,  а у оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовањаи социјалне заштите на локалном нивоу, короз програм ЛОТ 2 Социјалне бизнис иницијативе. 

 

 

Караван дуалног образовања

Сајам дуалног образовања
Караван „Дух младости“ који организује омладниска организација „Spirit of youth“, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства омладине и спорта и партнерских организација, у циљу промоције дуалног образовања и омладинског предузетништва и спорта одржан је 12.12.2017. године у Београду.
Присутнима су се обратили Младен Шарчевић, Министар просвете науке и технолошког развоја, као и Горан Весић, градски менаџер Града Београда, истичући важност дуалног образовања и радост што је каравн успео да окупи бројене школе, представнике невладиног сектора и компанија које заједничким деловањем отварају младима врата великих компанија и омогућавају им након завршетка школовања запослење.
Велико нам је задовољство што смо у оквиру Каравана успели да истакнемо и важност активности пројекта Ми радим будућност градимо, али и значај не само дуалног образовања за младе са менталним и/или интелектуалним сметњама већ и важност развоја социјалног предузетништва. Присутни су били у прилици да се упознају са планом и циљевима које је пројекат поставио, али и са производима које ће у будућности производити наша циљна група.
Пројекат Ми радимо будућност градимо реализује Хуманитарна организација Дечје срце у сарадњи са Средњном занатском школом. Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске уније, Делегације Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ, а у оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовањаи социјалне заштите на локалном нивоу, короз програм ЛОТ 2 Социјалне бизнис иницијативе.

 

Ми радимо, будућност градимо

Задовољство нам је да вас обавестимо да је Хуманитарна организација “Дечје срце” потписала грант уговор са Владом Републике Србије, министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ чиме је и званично почео са реализацијом пројекат „Ми радимо будућност градимо“.
Х.О. “Дечје срце” као носилац пројеката реализује исти у сарадњи са Средњом занатско школом уз финансијску подршку Европске уније, Делегација Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, а у оквиру програма ИПА 2013, Развој ефикасних услуга у заједници у области образовањаи социјалне заштите на локалном нивоу, короз програм ЛОТ 2 Социјалне бизнис иницијативе.
Пројекат “Ми радимо будућност градимо”, чија је реализација планирана до 05.06.2019. године, има за циљ развој и ојачавање компетенција особа са сметњама у развоју кроз обуку и радну праксу. Кроз своју реализацију пројекат ће пружити подршку развоју социјалног предузетништва и створити могућност радног ангажовања особа које су искључене са тржишта рада.
Пројектне активности које ће се реализоват током наредне две године, а које ће у великој мери побољшати квалитет живота особа са сметњама у развоју огледају се у:
• Процени радне способности особа са сметњама у развоју .
• Развоју и прилагођавању занатског програма
• Тренингу и мотивацији родитеља особа са сметњама у развоју
• Четворомесечној практичној обуци 60 полазника за 3 заната: помоћни кувар, цвећар и књиговезац
• Развоју и спровођењу обука социјалних вештина за особе са сметњама у развоју
• Развоју онлајн платформе за производе које су направиле особе са сметњама у развоју
• Активирању социјалног предузећа
• Развоју и дистрибуцији материјала који ће промовисати пројекат ,,Ми радимо, будућност градимо“.
Радујемо се реализацији овог пројекта јер заиста верујемо у слоган пројекта да ако радимо, будућност градимо.

Спонзори

Будимо у контакту

Можете да нас контактирате на један од следећих начина:

Тел: (+381) 11 33 49 623
Факс: (+381) 11 33 49 623
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сајт: www.decjesrce.rs