Скала процене

СКАЛА ПРОЦЕНЕ ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ УЧЕСНИКА


Инструмент за процену који има за циљ да се прикупе валидни подаци о особама са сметњама у развоју које се налазе у систему социјалне заштите или се налазе у биолошким породицама а учесници су различитих програма (Школа живота, Школа животних вештина).
Скала је подељена у три области – САМОСТАЛНОСТ, АДАПТИБИЛНОСТ И ГРУПНА ДИНАМИКА. Проценом учесника кроз поменуте области, процењујемо начин функционисања учесника као и ниво његове оспособљености за живот у најмање рестриктивном окружењу.


Када анализирамо самосталност као процес кроз који се протежу активности за овладавањем животним вештинама, имамо у виду низ елемената без којих особе са сметњама у менталном развоју не би биле у могућности да адекватно одговоре захтевима за самосталан живот и рад. У основне активности које су процењују у овој области спадају: одржавање личне хигијене, хигијена простора, постављање стола и сервирање хране, коришћење кухињског прибора, припрема оброка, прање посуђа, коришћење и одржавање електричних апарата, одржавање одеће и обуће, облачење и обување, коришћење новца, ритам дана и радна способност.


Адаптибилност је процес који подразумева способност особе да се сналази у свакодневном животу. Сналажење је коришћење искуствених доживљаја и њихово комбиновање у циљу прилагођавања ситуацији, околини или друштву. Особе са сметњама у менталном развоју различито реагују на нове обавезе и нову средину, па је и адаптација различита. Ове особе показују низак степен адаптибилности у новонасталим ситуацијама, а узрок лежи у емоционалним реакцијама, знатној преосетљивости на надражаје који долазе из спољне средине и смањеној способности преноса социјалних искустава. У овој области стављен је акценат на процену: понашања особа са сметњама у менталном развоју на јавним местима и у гостима, сналажења у простору и контакта са укућанима, комшијама и непознатим особама.


Групна динамика динамика живота и рада у групи условљена је вишебројним специфичностима, а посебно зависи од састава чланова и њихове старосне доби, психофизичких и менталних капацитета, нивоа социјализације, прилагођености заједничком животу, моралних особина, културних навика, нивоа активности које се спроводе, као и других врлина које треба да красе човека. Многе вредности се уче током живота где је породично окружење прва и најважнија карика у ланцу стицања вештина и навика и од стечених знања у таквој средини зависи како ће се јединка снаћи током каснијег живота у друштвеној средини. Групна динамика је континуирани процес кроз који се врши усклађивање личних потреба, способност мишљења, емоција, навика, вештина и знања са истим атрибутима особа из окружења. Особе са сметњама у менталном развоју, такође, имају такве потребе и они живећи у мањим или већим групама стичу знања и вештине, самопоуздање, симпатије за друге, потврђују своју наклоност према најближим, јачају вољу, савесност, изражавају амбиције и одушевљеност при извођењу свих активности, а поготово оних где је успех евидентан. Кроз ову област врши се процена појединца кроз следећа поља: став учесника према групи, утицај који група има на учесника, покретање групе – положај појединца у групи, као и одабир идеалне групе за појединца.


Скалом процене опште функционалности учесника до сада је процењено 2 372 детета/особе које се налазе у различитим институцијама за смештај особа са сметњама у развоју или живе у биолошким породицама.

Спонзори

Будимо у контакту

Можете да нас контактирате на један од следећих начина:

Тел: (+381) 11 33 49 623
Факс: (+381) 11 33 49 623
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сајт: www.decjesrce.rs