Конференција за новине

У оквиру пројекта „Пут од институције до самосталног живота“ одржане је конференција за медије. Пројекат се реализује са циљем јачања капацитета кључних актера трансформације институције, деинституционализацие и социјалне инклузије особа са интелектуалним сметњама у локалну заједницу, а финансиран је од стране Европске уније у оквиру пројекта Отворени загрљај.

Опширније...

Трећа Фокус група „Процес деинституционализације и трансформације институције кроз јачање капацитета кључних актера и оснаживање социјалних сервиса“

Трећа Фокус група „Процес деинституционализације и трансформације институције кроз јачање капацитета кључних актера и оснаживање социјалних сервиса“


У оквиру пројекта „Пут од институције до самосталног живота“ одржане је трећа и завршна фокус група под називом „Процес деинституционализације и трансформације институције кроз јачање капацитета кључних актера и оснаживање социјалних сервиса“, одржана је у дому за смештај одраслих лица „Кулина“. Пројекат се реализује са циљем јачања капацитета кључних актера трансформације институције, деинституционализацие и социјалне инклузије особа са интелектуалним сметњама у локалну заједницу, а финансиран је од стране Европске уније у оквиру пројекта Отворени загрљај.

Опширније...

Јачање сарадње кључних актера деинституционализације (институције, ЦСР, пружаоца социјалних услуга, ресорног Министарства)

У оквиру пројекта „Пут од институције до самосталног живота“ одржана је радионица под називом  „Јачање сарадње кључних актера деинституционализације (институције, ЦСР, пружаоца социјалних услуга, ресорног Министарства)“. Пројекат се реализује са циљем јачања капацитета кључних актера трансформације институције, деинституционализације и социјалне инклузије особа са интелектуалним сметњама у локалну заједницу, а финансиран је од стране Европске уније у оквиру пројекта Отворени загрљај.
У дому за смештај одраслих лица “Кулина”,у пероду од 23. до 24.6.2015. године одржана је горе поменута радионица на којој су присуствовали предстваници свих Центара за социјални рад широм Србије, а чији су штићеници обухваћени пројектом, хранитељи, предстаници хранитеља, управа дома, представници Хуманитарне организације “Дечје срце”, као и Биљана Зекавица начелник Одељења за инспекцијски наџор Сектора за бригу о породици и социјалној заштити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
Циљ радионице је био још једно сумирање  пређашњег рада али и договор око коначне, али и већ добро испланиране, стратегије деинситуционализације корисника дома и њиховог одласка у хранитељске породице. Сви присутни су се сложили да је заједничка сарадња, комуникација и повезивање свих актера и учесника у процесу сада од најважнијег значаја. С обзиром на то да је се пројектом установљена нова услуга Хранитељство за одрасле, било је пуно недоумица које су овом радионицом решене. Видни проблем јесте био умрежавање свих потребних актера у процесу деинституционализације, те је истакнуто је да је директна комуникације између дома “Кулина”, хранитеља и њихових представника, као и Центара за социјални рад – старатеља, сада пресудна, и да се мора несметано одвијати, уз међусобну сарадњу, подршку и разумевање. Такође, договорено је да је крајњи датум за премештање корисника у хранитељске породице.
Радионица је завршена уз оптимизам и велико узбуђење због крупног корака који очекује наше суграђене који ће се ускоро наћи у својим новим домовима.

Завршна кoнференција

Поштовани,

 Позивамо Вас да  активно учествујете на завршној конференцији која се организује  у   оквиру пројекта “Пут од  институције до самосталног живота”- Јачање капацитета кључних актера трансформације институције ,деинституционализације  и социјалне  инклузије особа са интелектуалним сметнјама у локалну заједницу.“ (EuropeAid/134790/L/ACT/RS). Пројекат финансира Делегација Европске уније у Србији, а реализује hibaf International AB, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства здравља Републике Србије.

Конференција ће  се  одржати  у петак 3. јула 2015. године са почетком  у 12.00  часова   у     сали  ЦЕНТРА  ЗА  КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ  у  Алексинцу , ул.  Душана Тривунца 15.

На овом догађају  учествоваће представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ,представници Центара за социјални рад , пружаоци  социјалних  услуга у заједници, представници Дома Кулина, представници Хуманитарне организације „Дечје срце“

Практична едукација у Кулини

Драги наши пријатељи, желимо да Вам кроз око објектива дочарамо како чврсто корачамо ка нашим заједничким циљевима. Пред Вама су фотографије наших другара који су на путу припреме за нови дом...

Опширније...

Адаптација станова

У оквиру пројекта „Пут од институције до самосталног живота“ предвиђена је адаптација станова у објекту који је пројектно намењен  припреми корисника за излазак из институције. Радови су финансирани као пројектно учешће установе социјалне заштите „Дом за смештај одраслих лица Кулина“. Важно је напоменути да је овом адаптацијом уједно основан и први Центар за припрему корисника за излазак из институције .

Опширније...

Ојачавање капацитета хранитеља за квалитетну бригу о особама са интелектуалним сметњама

Ојачавање капацитета хранитеља за квалитетну бригу о особама са интелектуалним сметњама


У оквиру пројекта „Пут од институције до самосталног живота“  одржане су три едукације  на тему “Ојачавање капацитета хранитеља за квалитетнију бригу о особама са интелектуалним сметњама” . Едукацијама је обухваћено 60 хранитеља из Врања, Ниша, Дољевца, Тополе, Лесковца, Бечеја, Сремске Митровице итд.
 Хранитељи су један од кључних ресурса и актера трансформације и деинституционализације великих институција јер је пракса показала да је породица  прави лек за сваког човека након дужег боравка у институцији. Већи број чланова породице усмерен на потребе особе са сметњама у менталном или интелектуалном функционисању доводи до анулирања траума, негативно стечених навика и неадекватне комуникације са окружењем. Породица, осим сигурности, временом постаје и “мост” социјалне инклузије особа са интелектуалним потешкоћама у заједницу. Едукације су потврдиле да хранитељи имају предрасуде које често настају због предрасуда које имају и сами запослени у Центрима за социјални рад, а оваква ситуација знатно успорава процес деинституционализације. Коментари хранитеља “зашто оваквих едукација нема више” или “добијено знање нам много поможе у садашњем раду” потврђује да су хранитељи жељни знања, практичних едукација и конкретних решења за сопствене недоумице које могу унапредити њихов свакодневни живот. Такође, хранитељи једва чекају да посете институцију Кулина, друже се са корисницима са интелектуалним сметњама и створе реалну слику о особама о којима до едукације нису много тога лепог чули

„Јачање капацитета пружаоца социјалних услуга

У оквиру пројекта „Пут од институције до самосталног живота“ одржане су две еудикације под називом „Јачање капацитета пружаоца социјалних услуга...“. На едукацији су учествовали представници локалних власти и социјалних услуга из шест градова: Врања, Беле Паланке,Дољевца, Шид, Оџаци И Сремска Митровица. Циљ едукација је ојачавање и структуисање социјалних услуга, као и њихово повезивање и умрежавање на локалном нивоу.
Једна од вежби на едукацији била је представљање учесника у оквиру посла који обављају, социјалне услуге у којима раде и кориснике о којима брину. Ова вежба нам је омогућила да сагледамо њихове потенцијале, капацитете њихових услуга и могућности локалне заједнице. Увидели смо да у свакој локалној заједници постоје најмање три социјалне услуге, стручни кадар, као и план и програм сваке услуге, али уочено је  и да услуге нису адекватно структуисане, да су покренуте од стране локалне заједнице, да не постоји партиципација корисника услуге као и да не постоји план одрживости услге. Подизањем нивоа знања које је праћено примерима добре праксе стварали смо оптималне могућности код полазника семинара да увиђају сопствене пропусте у раду, као и да направе план унапређења својих услуга. Наредним вежбама утврђена је међусобна повезаност пружаоца социјалних услуга, као и однос и активности пружаоца са представницима локалних власти. Такође, напрвљени су и јасни кораци за унапређења сарадње социјалних услуга и локалних власти. Представници социјслних услуга и представници локалних власти увидели су неопходност и важност формирања локалне мреже, а едукација им је омогућила да изаберу представника који ће ту мрежу заступати и у наредном периоду утицати на све појединце у мрежи да активно партиципрају у њеном функционисању.
Оно сто је примецено током едукације је постојање разлике у нивоу подршке пружаоцима социјалних услуга у Војводини у односу на централни и јужни део Србије. Локалне самоуправе из Војводине имау подршку и од покрајине и од Републике, док јужни централни део Србије подршку добија само од Републике. Такође, сви чланови увиђају потребу регионалне и националне мреже пружалаца структуисаних услуга и остављају себи за формирања задатак да након ојачавања локалних мрежа формирају регионалне и националну мрежу.

Друга фокус група “Процес деинституционализације и трансформације институције кроз јачање капацитета кључних актера и оснаживање социјалних сервиса”

У оквиру пројекта „Пут од институције до самосталног живота“ одржана је друга по реду фокус група под називом „Процес деинституционализације и трансформације институције кроз јачање капацитета кључних актера и оснаживање социјалних сервиса“. Пројекат се реализује са циљем јачања капацитета кључних актера трансформације институције, деинституционализације и социјалне инклузије особа са интелектуалним сметњама у локалну заједницу, а финансиран је од стране Европске уније у оквиру пројекта Отворени загрљај. Фокус група је одржана у Дому за смештај одраслих лица Кулина 10.11.2014. године а фокус групи је присуствовао стручни тим и директор дома, као и представници „Дечјег срца“.

Опширније...

Фокус група “Процес деинституционализације и трансформације институције кроз јачање капацитета кључних актера и оснаживање социјалних сервиса”

Друга активност у оквиру пројекта „Пут од институције до самосталног живота“ била је фокус група под називом „Процес деинституционализације и трансформације институције кроз јачање капацитета кључних актера и оснаживање социјалних сервиса“. Овај пројекат се реализује са циљем јачања капацитета кључних актера трансформације институције, деинституционализације и социјалне инклузије особа са интелектуалним сметњама у локалну заједницу, а финансиран је од стране Европске уније у оквиру пројекта Отворени загрљај. Фокус група је одржана у Дому за смештај одраслих лица Кулина 29.8.2014. а присуствовали су стручни тим и директор дома, као и представници Х.О. „Дечје срце“, укупно петнаесторо учесника.

Опширније...

Спонзори

Будимо у контакту

Можете да нас контактирате на један од следећих начина:

Тел: (+381) 11 33 49 623
Факс: (+381) 11 33 49 623
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сајт: www.decjesrce.rs