Програми Aкредитовани програми

Акредитовани програми

 

Акредитовани програм: „Oбука стручњака за примену практичних поступака у циљу побољшања функционалности особа са сметњама у менталном развоју“

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ:
Циљ обуке је примена што конкретнијих поступака који су садржани у склопу програма обуке, а у циљу су што квалитетније бриге о физичком и психосоцијалном развоју деце са сметњама у ментално развоју која су смештена у институцијама. Постипци су у складу са савремени педагошким методама. Препоруке зa конкретне посупке у раду са децом систематски смо повезали у пет методких целина ради реализације основног циља.
Специфични циљеви по методским јединицама:

 • методска јединица – лична хигијена и исхрана - Обука стручњака за примену конкретних методских поступака у процесу осамостаљивања или пружања адекватне подршке у одржавању личне хигијене и адекватном начину исхране за особе са сметњама у менталном развоју.
 • методска јединица – кретање и безбедност - Oспособљавање стручњака за развијање конкретних поступака за повећање безбедности деце са сметњама у менталном развоју приликом активности организованих излазака, шетњи, слободног кретања и сл. Циљ је оспособити стручњаке за адекватно реаговање у одређеним стресним ситуацијма и повећање нивоа опште сигурности.
 • методска јединица – говор и комуникација - Оспособљавање стручњака за развој говора и развој комуникативих способности корисника институција као основног предуслова успостављања међусобног односа уважавања и разумевања. Успешна комуникација је пут ка индивидуализацији приступа особама са сметњама у менталном развоју које су смештене у установама резиденцијалног типа.
 • методска јединица – понашање деце и социјализација - Ова методска јединица усмерена је на развој компетенција значајних за оне конкретне поступке особља које се односе на изградњу пожељних облика понашања и усмерене су ка интеграцију деце са сметњама у менталном развоју у ужу и ширу друштвену заједницу и фокусиране су на оне поступке који се тичу подспешивања процеса социјализације.
 • методска јединица – мотивација деце - Овај сегмент обуке подразумева развој компетенија везаних за подспешивање степена мотивисаности код деце са сметњама у менталном развоју и базира се на усвајању конкретних поступака који доприносе већем степену мотивисаности за обављање конкретних свакодневних активности.

 

Циљна група професионалаца за обуку
Обука је првенствено намењена особљу које је запослено у установама резиденционалног типа који желе да унапреде своје стручне компетенције на пољу конкретних поступака у раду са децом са сметњама у менталном развоју и да побољшају квалитет рада у складу са иновативним мерама социјалне заштите модерног друштва

Област на коју се програм односи и крајњи корисници

Програм се односи на особе са сметњама у менталном развоју које су смештене у резиденцијалним условима у Републици Србији, као на једну од најмаргинализованијих група у нашем друштву. Крајњи корисници услуге су деца са сметњама у менталном развоју која дужи временски период проводе у инстититуионалним условима

 

 Акредитован програм “Основна обука за рад са децом и особама са сметњама у развоју”

 

Циљ програма je оспособљавање полазника семинара за процену функционалности особа са сметњама у развоју, креирање индивидуалних програма рада и спровођење активности са њима
и њиховим старатељима.

Садржај програма:

 •  Добра комуникација и коришћење техника у комуникацији са децом са сметњама у менталном развоју
 •  Функционална процена корисника
 •  Креирање индивидуалног плана рада
 •  Утврђивање критеријума за прављење хомогених група од особа са сметњама у развоју
 •  Креирање плана третмана са групама корисника
 •  Тимски рад у процесу реализације планираних садржаја
 •  Методе у раду са особама са сметњама у развоју
 •  Креирање синопсиса и осмишљавање радионица
 •  Упознавање са практичним функционисањем особа са сметњама у развоју и њиховим породицама

Циљну групу за едукацију чине:
волонтери, будући неговатељи, герантодомаћице, персонални асистенти, педагошки асистенти, родитељи деце са сметњама у менталном развоју и сви они који најдиректнијем радом желе да помогну или да раде са особама са сметњама у развоју.


Област на коју се програм односи и крајњи корисници

Подршка особама са сметњама у развоју, као једној од најугроженијих
маргинализованих група у нашем друштву. Међу особама са сметњама у развоју
најугроженије су особе са сметњама у менталном разоју које се самостално не могу
борити за остваривање својих најосновнијих права.


Едукацију је прошло особље домова за децу без родитељског старања, волонтера који су погали процес припреме деце за излазак из институције Кулина, неговатеља који учествују у програму помоћи у кући итд.

Акредитован програм “Школа животних вештина”


Школа животних вештина је програм обуке професионалаца за процену и припрему особа са сметњама у развоју за што самосталнији живот у најмање рестриктивном окружењу


Циљ/циљеви

 •  Обука професионалаца у систему социјалне заштите за програм процене и припреме особа са сметњама у развоју за што самосталнији живот у најмање рестриктивном окружењу;
 •  Припрема професионалаца у систему социјалне заштите за процес трансформације институције и деинституционализације;
 •  Обука професионалаца за рад с родитељима особа са сметњама у развоју, хранитељским породицама, старатељима и локалном заједницом;
 •  Обука родитеља, хранитељских породица, старатеља и локалне заједнице за рад с особама са сметњама у развоју и њихове припреме за што самосталнији живот у најмање рестриктивном окружењу.

Циљна група професионалаца за обуку:
Програм је намењен професионалцима – дефектолозима, социјалним радницима, психолозима, правницима, педагозима, лекарима, радним терапеутима, медицинским сестрама, неговатељицама које раде у институцијама; намењен је и родитељима деце са сметњама у развоју, хранитељским породицама и старатељима.


Област на коју се програм односи и крајњи корисници

 •  Процена опште способности и функционалности особе са сметњама у развоју, креирање индивидуалних програма и припрема за што самосталнији живот у најмање рестриктивном окружењу.
 •  Крајњи корисници услуге су особе са сметњама у развоју које се налазе у институцијама, биолошким или хранитељским породицама, као и они који се налазе у заједницама за становање уз подршку. Корисници су и стручњаци из центра за социјални рад и радници у институцијама (стручњаци, радни терапеути, неговатељице, медицинско особље и др.), као и родитељи, старатељи, хранитељске породице и сви заинтересовани да раде у области социјалне заштите).


Едукацију су прошли запослени у институцијама за трајни смештај корисника у Стамници, Јабуци, Великом Поповцу, Кулини, Тутину, Крагујевцу, у дневним боравцима у Владичином Хану, Параћину, Старој Пазови, Оџацима, Белој Паланци, Шиду, Ужицу и Чајетини.

Akreditovani 1Akreditovani 2Akreditovani 3Akreditovani 4

 

 

 

 

Спонзори

Будимо у контакту

Можете да нас контактирате на један од следећих начина:

Тел: (+381) 11 33 49 623
Факс: (+381) 11 33 49 623
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сајт: www.decjesrce.rs