CV

ОПШТИ ПОДАЦИ:

Правни статус организације:  НВО

Адреса: Цара Николаја II 61a, 11000 Београд

Број телефона/факс:  011/ 3349 623; 011/ 2444 518; 064 118 4755 ; 064 1575 962;

Е-маил адреса:  organizacija@decjesrce.rs

 

Хуманитарна организација „Дечје срце“ помаже особама са сметњама  у развоју кроз спровођење интегративних, психосоцијалних и едукативних програма.Едукацијама, акредитованим програмима, менторисањем и супервизијом утицали смо на социјалне промене у републици Србији и побољшање квалитета  живота и рада са особама са сметњама у развоју. „Дечје срце“ је  основано  9. марта, 2001. као невладина, непрофитна и нестраначка организација, регистрована од стране Савезног Министарства правде.

 

Мисија организације:  је пружање професионалне подршке особама са сметњама у развоју, њиховим породицама и стручњацима на територији Србије.

Визија организације:је елиминисање предрасуда и интеграција особа са сметњама  у развоју у друштво.

 

Тимови организације:

У оквиру организације функционише 9 тимова и око 35 младих људи од 20 до 37 година, књиговођа и правник. У организацији је стално ангажовано 16 особа, док су остали волонтери. Постоје следећи тимови:

-          Тим  за активности са децом са сметњама у развоју узраста од 3 до 9  година

-          Тим за укључивање деце и особа са сметњама у развоју у активности локалне заједнице

-          Тим за обуку волонтера

-          Тим за сарадњу са медијима

-          Тим за сарадњу са локалним донаторима

-          Тим за сарадњу са домаћим и страним фондацијама

-          Тим програма „Школа живота“

-          Тим програма  „Школа животних вештина“

-          Тим за логистичку подршку тимовима

 

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ И СТРУЧНИ КАПАЦИТЕТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

 • Организовано 37 едукација за волонтере заинтересоване за рад са децом и особама са сметњама у развоју у оквиру којих је прошло укупно 652 волонтера различитих профила ( средњошколци, студенти дефектологије, психологије, социјалног рада, филозофског, педагошког...) Едукација подразумева теоријски и практични део који се реализовао у институцијама, дневним боравцима, породицама које имају члана са сметњама у развоју и свим пропратним активностима организације
 • Осмислили смо и реализовали бројне медијске кампање за разбијање предрасуда о особама са сметњама у менталном развоју у сарадњи са различитим медијским кућама. Тренутно је актуелна кампања «Сви смо у развоју». Реклама се емитује на неколико националних тв канала.
 • Написали смо синопсис за два документарна филма у сарадњи са Б92 снимили два филма који су учествовали на Фестивалима документарних филмова код нас и у Европи о проблемима и могућим решењима у раду са особама са сметњама у развоју
 • Развили смо систем сарадње са приватним и друштвеним фирмама из локалног сектора и до сада са њих око 2 485 остварили партнерство на различитим акцијама.
 • 55седмодневне „Школе живота“ на различитим локацијама у Србији, Црној Гори и Македонији.Школа живота“ представља иновативни програм у социјалној заштити којим се деца и особе са сметњама у развоју укључују у друштво, социјализују и осамостаљују.
 • 15 седмодневних „Школа животних вештина“ на различитим локацијама у Србији. Програм „Школа животних вештина“је акредитован од стране МИНРЗСи подразумева иновативни програм припреме деце и особа са сметњама у развоју за живот у најмање рестриктивном окружењу кроз учење основних животних вештина.
 • 9 седмодневних програма на различитим локацијама у Србији током којих је промовисана социјална инклузија и у које су била укључена деца из редовних основних школа и деца и особе са сметњама у развоју.
 • 653 једнодневне активности попут одласка у биоскоп, позориште, на излет, базен, концерте...које имају за циљ излазак особа са сметњама у развоју из кућних или институционалних азила и њихово укључивање у друштвене и културне активности средине у којој живе.
 • Активно сарађујемо са 8 институција за трајни смештај  особа са сметњама у развоју са територије Србије („Кулине“- Ниш, „Мале пчелице“ - Крагујевац, „Др. Никола Шуменковић“ – Стамница, „Срце у Јабуци“ Јабука, „Сремчица“'-Београд...)
 • Креирали смо  програм обуке за раднике установа социјалне заштите и едуковали  282 радника из институција за смештај  особа са сметњама у развоју за спровођење програма процене и припреме корисника за живот у најмање рестриктивном окружењу и развој нових социјалних услуга
 • 960 сати тренерског рада односно едукација  запослених у институцијама „Срце у Јабуци“ Јабука, „Др Никола Шуменковић“ Стамница, „Мале пчелице“ Крагујевац и „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац... за рад на програму „Школа животних вештина“.
 • Провели смо 5500 сати менторишући односно бавећи се мониторингом  запосленогособља  у установама социјалне заштите за спровођење програма процене  и припреме корисника за живот у најмање рестриктивном окружењу
 • Структуисали смо и направили план и програм рада  8  дневних боравака у Србији (дневни боравак из Шида, Параћина, Беле Паланке, Оџака, Старе Пазове, Чајетине, Ужица, Владичиног Хана.) Тренутно смо у процесу прављења мреже 16 дневних боравака у Србији како би се обезбедила лакша размена информација међу дневним боравицма,општинама, родитељима, свим заинтересованим особама и ојачала социјална услуга Дневни боравак. 
 • Едуковали смо 41 радника из 8 дневних боравака за спровођење програма процене и припреме особа са сметњама у развоју за живот у најмање рестриктивном окружењу
 • Провели смо 3200 сати током менторисања  односно мониторинга  радника у 8 дневних боравака за особе са сметњама у развоју за спровођење програма процене  и припреме корисника за живот у најмање рестриктивном окружењу
 • Након наше едукације представника Општина 6 од 8 дневних боравака је општина прихватила да финансира у будућности.
 • Креирали смо   инструмент за функционалну процену особа са сметњама у развоју. Овим упитником тј „Скалом процене опште функционалности корисника“ се добија широк дијапазон података из области самосталности, адаптибилности и групне динамике. Упитником су  до сада процењена
 • Обрађивали смо и анализирали добијене податке за 1125 корисника са сметњама у развоју из институција и 195 особа са сметњама у развоју која живе у својим породицама, из комплексог упитника „Скала процене опште функционалности корисника“, а на основу ње утврђивали потребе и приоритете  код корисника  и креирали  индивидуалне планове третмана за  њих. Индивидуални планови се тренутно спроводе у институцијама где ове особе живе, у дневним боравцима и њиховим матичним кућама.
 • 1890 деце и особа са сметњама у развоју са територије Србије је до сада обухваћено нашим  различитим програмима и активностима
 • 425 родитеља особа са сметњама у развоју је обухваћено саветодавним радом и посебно осмишљеним едукацијама „Залагање за интеграцију у друштвену заједницу и друге системе реформе“, а све у циљу пружања подршке и побољшања квалитета живота своје деце    
 • Покренули смо  први  дневни боравак у коме активно партиципирају родитељи у партнерству са Удружењем за помоћ особама са сметњама у развоју са Општине Звездара, што је први дневни боравак у Србији који није покренут од стране државних органа. Осмислили смо план и програм рада овог дневног боравка и обучили особље за рад.
 • Креирали смо  дидактички материјал који олакшава особама са сметњама у развоју свакодневно функционисање и усвајање животних вештина. Креирали смо куваре у сликама, подметаче за постављање оброка, магнетне табле са сличицама за лакшу организацију активности.
 • Центар за породични смештај деце без родитељског старања и организација Save the childrenсу нас ангажовали на програмима развоја хранитељства у Србији.
 • Републички завод за социјалну заштиту и УНИЦЕФ су нас ангажовали у оквиру пројекта трансформације институција за децу без родитељског старања.  «Програм основне обуке за рад са особама са сметњама у развоју» прошло је 96 стручњака  из домова за децу без родитељског старања из 12 институција у Србији («Душко Радовић» Ниш, Дом «Јован Јовановић Змај»Београд, Дечје село Сремска Каменица, «Петар Радовановић» Ужице, «Моша Пијаде» Београд...)
 • Од стране УНИЦЕФ-а смо ангажовани на пројекту „ Јачање капацитета кључних актера деиинституционализације и социјалне инклузије деце са сметњама у развоју из Југоисточне Србије“. Пројекат се спроводи у оквиру пројекта „Подршка породицама деце са сметњама у развоју“ који спроводи УНИЦЕФ Србија у партнерству са Министраством рада и социјалне политике Републике Србије, а који финансира Влада Републике Италије.
 • Урадили смо процену 146 деце са сметњама у развоју и развили стратегију њиховог изласка из „Дома за смештај одраслих лица Кулина“,
 • Помогли смо развој социјалне услуге Мала домска заједница, за децу са сметњама у развоју.
 • Развили услугу Специјализованохранитељство – за децу са смтењама у менталном развоју која су била смештена у институцијама.
 • Министарство рада и социјалне политике нас је ангажовало на пројекту  „Информисање је пут до доступне услуге“. Циљ пројекта је успостављање доступности социјалних услуга актерима у заједници.
 • Едуковали смо раднике центара за социјални рад из три града: Алексинца, Параћина и Новог Сада за развој нових социјалних услуга и праћење постојећих.
 • Патрик Донлан, саветник и међународни експерт на пољу социјалних услуга из Енглеске из ОПМ-а (Оxford policy menagement) је тражио дозволу да модификује наш програм „Школа животних вештина“ и инструмент процене „Скала процене опште функционалности корисника“ како би почели да се примењују у социјални систем у Енглеској.
 • Имамо вишегодишње искуство са организацијама из иностранства: сарађивали смо 4 године са организацијом „People in need“ из Чешке са којима смо покренули социјалну услугу заштићеног становања у институцији „Др. Никола Шуменковић“ и „Срце у Јабуци“ и 2 године са оргнизацијама „Савез Српске омладине“ и „FUB“ из Шведске. Организација „People in need“ је ангажовала нас и МИНРЗС на покретању социјалних промена у Србији.
 • Структуисали смо , креирали  и покренули  први информативни центар „На добром путу“ у Србији  у сардњи са чешком организацијом „People in Need“
 • Имамо дугогодишњу добру сарадњу са министарствима, градским секретаријатима и амбасадама на пољу пружања социјалних услуга.
 • Аутори смо акредитација планова третмана за рад са особама са сметњама у развоју који ће се примењивати у установама социјалне заштите,  а све у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту .
 • Остварили смо добру сарадњу са факултетима тако да се удружено бавимо решавањем проблема које имају особе са сметњама у развоју и креирањем нове социјалне политике.
 • Учествовали смо на многобројним  конференцијама,  тренинзима, округлим столовима , организованим од стране других организација
 • Издали смо неколико књига и практикума на основу примера добре праксе:

-         Књигу „Пут од институције до самосталног живота“,

-         Књигу „Школа животних вештина“

-         Практикум „Водич кроз школу животних вештина“

-    Практикум „Структурализација и институционализација услуге    дневни боравак „

-        Едукативну сликовницу „Шта треба да знаш опасност од струје да избегаваш“ намењене деци са сметтњама у менталном развоју и деци предшколског узраста урађено у сарадњи са Електро Привредом Србије

-         Књигу „Кувар за особе са сметњама у менталном развоју“

 • Аутори смо јединствене компјутерске  базе података ISEEDORA  (информациони систем  електронске евиденције деце ометене у развоју) коју смо креирали  уз подршку БПМ-а односно  београдске пословне мреже
 • Организовали смо  и спровели  едукативне семинаре за  представнике  25 Удружења родитеља за сарадњу са локалним самоуправама , друштвеним и прватним бизнис сектором
 • Структуисали смо  и покретанули социјалну услугу „Помоћ родитељству“, која је у нашој земљи у развоју .

 

Од свог оснивања до данас, Хуманитарна организација „Дечје срце“ остварила је партнерство са: Министарством рада и социјалне политике, Министарством просвете и науке, Републичким заводом за социјалну политику, Уницеф-ом, Фондом за социјалне иновације, институцијама за смештај особа са сметњама у развоју, институцијама за смештај особа без родитељског старања, центрима за социјални рад, дневним боравцима, центрима за породични смештај и усвојење, општинама, медијским кућама, домаћим и страним организацијама итд. Утицали смо на социјалне промене у Републици Србији кроз:

 

 •          Припрему за процес трансформације и деинституционализације институција за смештај особа са сметњама у развоју
 •     Припрему за процес трансформације институција за смештај деце без родитељског старања
 • Припрему деце са сметњама у развоју за прелазак у хранитељске породице (специјализовано хранитељство)
 •         Припрему деце и особа са сметњама у развоју за излазак у локалну заједницу
 •         Развили смо систем процене напретка деце и особа са сметњама у развоју
 •     Увели у институционалну документацију индивидуалне планове и планове третмана рањивих група
 •         Покретали програме социјалне инклузије деце и особа са сметњама у развоју
 •         Спроводили едукације свих актера у социјалној заштити
 •         Структуисали нове социјалне услуге
 •      Развијали партнерства на локалном нивоу између пружаоца социјалних услуга и општина
 •          Утицали на подизање свести локалне заједнице о потребама и могућностима особа са сметњама у менталном развоју
 •        Креирали јединствену компјутерску базу података за децу без родитељског старања која одлазе у хранитељске породице која ће се користити на Националном нивоу
 •       Едуковали волонтере и особље из институција за програме припреме особа са сметњама у развоју за излазак из институција
 •       Едуковали родитеље и старатеље да буду партнери у процесу припреме деце са сметњама у развоју за усвајање животних вештина.

 

 

 

 nbsp;

Спонзори

Будимо у контакту

Можете да нас контактирате на један од следећих начина:

Тел: (+381) 11 33 49 623
Факс: (+381) 11 33 49 623
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сајт: www.decjesrce.rs