Едукација особа са сметњама у развоју

У оквиру пројекта „Корак по корак“ почели смо са реализацијом едукација особа са сметњама у развоју. Од предвиђених пет, до сада су успешно реализоване две дводневне едукације које су се одржале у просторијама радно-окупационог центра „Звуци срца“.

Кроз едукацију ће проћи 50 полазника од којих су њих двадесеторо корисници дома „Срце у Јабуци“, док је њих тридесет укључено у активности Хуманитарне организације „Дечје срце“. Овај програм подстиче развој радних компетенција и креативних вештина које ће особама са сметњама у развоју повећати шансе да се радно остваре на тржишту рада.

Полазници су показали мотивицију, креативност и маштовитост. Својим духом подстакли су радну атмосферу и међусобну сарадњу која позитивно доприноси усвајању вештина и знања важних на путу њиховог радног оспособљавања. Циљ јесте да се, поред ангажовања у оквиру Радних центара, особе са сметњама у развоју радно ангажују у широј заједници и постану друштвено корисни чланови заједнице.

Подсетимо се да се пројекат „Корак по корак“ бави унапређењем социјалног окружења и стварања бољих услова за запошљавање особа са сметњама у развоју кроз организовање обука и умражавања са пословним светом. Обуком особа са сметњама у развоју направили смо још један велики корак који директно утиче на побољшање могућности за запошљавање маргинализованих група.

Пројекат „Корак по корак – изградња капацитета радних компетенција и вештина особа са сметњама у развоју“ финансира Делегација Европске уније у Србији преко Министарства финансија Републике Србије, Одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ (ЦФЦУ) уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства омладине и спорта у оквиру Програма ИПА 2014, Развој иновативних, интегрисаних услуга прилагођених младима и модела активног укључивања (ЕуропеАид / 159572 / ИД / АЦТ / РС). Пројекат реализује Хуманитарна организација „Дечје срце“ у сарадњи са Домом за лица ометена у менталном развоју “Срце у Јабуци”.

Обука стручњака дома „Срце у Јабуци“

Настављамо са организовањем тренинга и обука у склопу пројекта „Корак по корак“! Овог пута реализовали смо осам едукација стручњацима Дома за ментално ометена лица „Срце у Јабуци“ у Јабуци.

Током едукације оснажили смо постојеће и развили нове вештине и компетенције код стручњака за пружање адекватне подршке корисницима Дома. Пренели смо им наше искуство везано за приступ који подразумева подршку усмерену ка појединцу, а не групи. Кроз активни рад са сарадницима говорили смо о добробити и значају оваквог начина рада са корисницима за њихов напредак. Изучавали смо важност пружања услуге на начин који је у складу са индивидуалним карактеристикама сваког корисника, као и значају креирања индивидуалних планова за сваког појединца. Такође, теме о којима смо дискутовали тицале су се и потенцијалног отварања нових социјалних услуга и трансформације институција.

Реализоване едукације сматрамо значајним кораком ка унапређењу социјалног окружења, пре свега унапређењу квалитета живота особа са сметњама у развоју. Посвећенији приступ сваком кориснику јесте још један од услова за унапређење могућности њиховог запошљавања. Овакав вид подршке од стране стручњака нова је могућност за сваког од њих да оствари капацитете и потенцијале које има, напредује, пронађе своје место у друштву и на тржишту рада!

Корак по корак до новог пријатељства

Заједничко ангажовање и сарадња на многим активностима у оквиру пројекта „Корак по корак“ изнедрило је нова пријатељства!
Сарадња између стручних сарадника Х.О. „Дечје срце“ и дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“ траје дуго и ојачава се у континуитету кроз заједничко ангажовање на остварењу циљева пројекта „Корак по корак“. Особе са сметњама у развоју неизоставни су део наших пројектних активности. Њихово ангажовање је некада веће, некада мање, али је неминовно да оно позитивно утиче на њихову интегрисаност у социјалну средину.
Природа активности утицала jе на то да интеракција између корисника дома „Срце у Јабуци“ и особа са сметњама у развоју укњучених у активности „Дечјег срца“ буде честа. Ово је изнедрило обострану жељу за дружењем и ван пројекта. У складу са тим, радо смо били гости Културног центра у Панчеву и на тај начин пружили подршку нашим другарима из дома. Односно, члановима инклузивног бенда „Звуци у Јабуци“ који су почетком октобра овде одржали концерт.
Уживали смо у музици, плесали смо и дружили се! Драго нам је да смо били део ове вечери и радујемо се новим дружењима овог карактера.
Пројекат „Корак по корак – изградња капацитета радних компетенција и вештина особа са сметњама у развоју“ финансира Делегација Европске уније у Србији преко Министарства финансија Републике Србије, Одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ (ЦФЦУ) уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства омладине и спорта у оквиру Програма ИПА 2014, Развој иновативних, интегрисаних услуга прилагођених младима и модела активног укључивања (ЕуропеАид / 159572 / ИД / АЦТ / РС). Пројекат реализује Хуманитарна организација „Дечје срце“ у сарадњи са Домом за лица ометена у менталном развоју “Срце у Јабуци”.
Пројекат се бави унапређењем социјалног окружења и стварања бољих услова за запошљавање особа са сметњама у развоју кроз организовање тренинга обуке и умрежавање са пословним светом. Кроз покретање два Радна центра у којима ће бити радно ангажоване особе са сметњама у развоју, као и њихови асистенти, пројекат директно утиче на побољшање могућности за запошљавање маргинализованих група.

Обука радних асистената у оквиру пројекта Корак по корак

Током протеклих летњих дана пружили смо још један корак напред на путу унапређења социјалног окружења и побољшања могућности запослења особа са сметњама у развоју!
У оквиру пројекта „Корак по корак“ током јула месеца реализоване су дводневне обуке намењене радним асистентима особа са сметњама у развоју, односно незапосленим лицима пријављеним на бироу за запошљавање које су мотивисане да се радно ангажују на поменутој позицији. Радни асистенти имају веома важну улогу и функцију на путу унапређења социјалног окружења и представљају важан вид подршке како за особе са сметњама у развоју, тако и за послодавце који немају искуства сарадње са истим.
Визија програма обуке била је да полазници постану важан извор подршке, како особама са сметњама, послодавцима, тако и широј локалној заједници. Заправо, циљ јесте да они постану медијатори који ће особе са сметњама у развоју укључити у тржиште рада и омогућити им да постану друштвено корисни, што последично има велики значај за целу локалну заједницу. Унутар радне средине, асистенти својим примером подижу свест запосленима о капацитетима које имају особе са сметњама и омогућавају њихово боље прихватање као запослених лица и, са друге стране, имају високо делотворан утицај на саму особу са сметњама у прихватању радне околине и упознавању радног процеса. Такође, имају значајну улогу у подстицању самосталности и повећању потенцијала особа са сметњама, развоју социјалних вештина и самим тим постепеном грађењу позитивних односа на радном месту и прихватања од стране колега.
Радни асистент је партнер, саветник, сарадник, посредник... Он жели да чини промене и верује у исте, пружа позитиван пример околини, подстиче мотивисаност, жељу за успехом и задржавање посла код особе са сметњама! Радни асистент ради корак по корак, и стога је важан део релизације пројекта „Корак по корак“ чији је циљ изградња капацитета компетенција и вештина особа са сметњама у развоју.
Пројекат „Корак по корак – изградња капацитета радних компетенција и вештина особа са сметњама у развоју“ финансира Делегација Европске уније у Србији преко Министарства финансија Републике Србије, Одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ (CFCU) уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства омладине и спорта у оквиру Програма IPA 2014, Развој иновативних, интегрисаних услуга прилагођених младима и модела активног укључивања (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Пројекат реализује Хуманитарна организација „Дечје срце“ у сарадњи са Домом за лица ометена у менталном развоју “Срце у Јабуци”.
Пројекат се бави унапређењем социјалног окружења и стварања бољих услова за запошљавање особа са сметњама у развоју кроз организовање тренинга обуке и умрежавање са пословним светом. Кроз покретање два Радна центра у којима ће бити радно ангажоване особе са сметњама у развоју, као и њихови асистенти, пројекат директно утиче на побољшање могућности за запошљавање маргинализованих група.

 

 

Још један корак напред - у оквиру пројекта Корак по корак учествовали смо на базару у оквиру меморијалног турнира у Јабуци

Још један спортски догађај у Јабуци искористили смо за лепо дружење, реализацију активности у оквиру пројекта „Корак по корак“ и подстицање радног ангажовања особа са сметњама у развоју.


Као учесници меморијалног турнира Милан Милутиновић - комшија у организацији Дом за ЛОМР „Срце у Јабуци“ уживали смо у спортским активностима и дружењу са другарима из разних места Србије. Иако је време било облачно, нисмо дозволили да нам утиче на расположење већ смо се ангажовали и на активностима ван фискултурне сале.


На шеталишту испред школе „Гоце Делчев“ били су постављени штандови на којима су се могли видети разни сувенири, колачи, рукотворине... Били смо срећни што имамо прилику да учесницима турнира, посетиоцима и случајним пролазницима покажемо и срцотворине особа са сметњама у развоју креиране у оквиру активности пројекта Корак по корак. На овај начин сви они су имали могућност да се упознају са потенцијалима и вештинама које особе са сметњама имају. Односно, колико тога лепог и корисног могу створити уколико их неко подстакне на то.


Наш циљ био је да особе са сметњама у развоју још једном прикажемо у позитивном светлу. Као и да, у складу са циљевима пројекта Корак по корак, ширимо свест широј локалној заједници о њиховим радним компетенцијама и капацитетима које имају.

Радује нас чињеница да разним пројектним активностима унапређујемо услове за запошљавање особа са сметњама у развоју, а тако и социјалног окружења. Али нас највише радује што тиме постижемо да они осете веће задовољство собом, свакодневним животом и буду друштвено корисни.

Слике говоре много више од речи, стога на истим можете видети њихово задовољство тиме што су створили уз мало подршке и подстицања, корак по корак.

Пројекат „Корак по корак – изградња капацитета радних компетенција и вештина особа са сметњама у развоју“ финансира Делегација Европске уније у Србији преко Министарства финансија Републике Србије, Одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ (ЦФЦУ) уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства омладине и спорта у оквиру Програма ИПА 2014, Развој иновативних, интегрисаних услуга прилагођених младима и модела активног укључивања (ЕуропеАид / 159572 / ИД / АЦТ / РС). Пројекат реализује Хуманитарна организација „Дечје срце“ у сарадњи са Домом за лица ометена у менталном развоју “Срце у Јабуци”.

Пројекат се бави унапређењем социјалног окружења и стварања бољих услова за запошљавање особа са сметњама у развоју кроз организовање тренинга обуке и умрежавање са пословним светом. Кроз покретање два Радна центра у којима ће бити радно ангажоване особе са сметњама у развоју, као и њихови асистенти, пројекат директно утиче на побољшање могућности за запошљавање маргинализованих група.

Најавна конференција пројекта "Корак по корак"

Пројекат "Корак по корак - изградња капацитета радних компетенција и вештина особа са сметњама у развоју" као општи циљ поставио је побољшање социјалног окружења и стварање бољих услова за запошљавање осетљивих друштвених група, као и смањивање степена њихове сагрегације. Сходно томе, 26. јуна 2019. одржана је најавна конференција пројекта на којој су говорили Горан Ројевић директор организације "Дечје срце", госпођа Азра Тасо, дипломирани социјални радник Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“ и госпођа Биљана Јеленковић Паспаљ, начелница Одељења за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Уводну реч на конференцији којом је представљен пројекат одржала је госпођа Јулка Пешић, пројектни менаџер.

Током конференције представљени су циљеви пројекта, очекивани резултати, као и планиране активности чијом реализацијом ће се доћи до истих. Госпођа Пешић, менаџер пројекта, говорила је о важности едукације, умрежавања са пословним светом и покретања Радних центара у циљу побољшања услова за запошљавање особа са сметњама у развоју. Као специфичан циљ пројекта нагласила је и креирање атмосфере толеранције у друштву и поштовање права на рад рањивих друштвених група од стране послодаваца.

Госпођа Азра Тасо, представила је значај радног ангажовања и радно-окупационе терапије особа са сметњама у развоју из угла установе за смештај одраслих особа са сметњама у развоју. Док је о мерама активне политике запошљавања Националне службе за запошљавање за особе које су искључене са тржишта рада говорила госпођа Паспаљ. Она је такође приказала примере добре праксе што је пробудило интересовање код присутних на конференцији. На крају, директор организације „Дечје срце“ говорио је о начину функционисања и бенефитима запошљавања особа са сметњама у развоју за друштво. Ова тема такође је оставила простора за дискусију. Присутни на конференцији активно су учествовали, дискустовали и постављали питања. У датом духу наставили смо дружење након конференције уз послужење које су сервисирале особе са сметњама у развоју са својим радним асистентима.

Пројекат Корак по корак – изградња капацитета радних компетенција и вештина особа са сметњама у развоју“. Овај пројекат финансира Делегација Европске уније у Србији преко Министарства финансија Републике Србије, Одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ (ЦФЦУ) уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства омладине и спорта у оквиру Програма ИПА 2014, Развој иновативних, интегрисаних услуга прилагођених младима и модела активног укључивања (ЕуропеАид / 159572 / ИД / АЦТ / РС). Пројекат реализује Хуманитарна организација „Дечје срце“ у сарадњи са Домом за лица ометена у менталном развоју “Срце у Јабуци”.

Почео је са реализацијом пројекат „Корак по корак – изградња капацитета радних компетенција и вештина особа са сметњама у развоју“

Задовољство нам је да вас обавестимо о почетку пројекта „Корак по корак – изградња капацитета радних компетенција и вештина особа са сметњама у развоју“, који имплементира Хуманитарна организација „Дечје срце“ у сарадњи са Домом за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“.

Реализација пројекта је планирана до 22.06.2020. године, а имплементацијом пројектних активности настојимо да унапредимо положај особа са сметњама у менталном и/или интелектуалном развоју стварањем бољих услова за њихово запошљавање, кроз организовање и спровођење тренинга, као и умрежавања са пословним светом. Поред директног рада и унапређења квалитета живота особа са сметњама у развоју, пројекат доприноси и побољшању услова за запошљавање младих људи који су искључени са тржишта рада. У оквиру пројекта два Радна центра биће опремљена потребним материјалом, алатом и машинама у којима ће радити особе са сметњама у развоју.

Пројектом планиране активности својом реализацијом имаће позитивне ефекте на запошљавање и побољшање квалитета живота рањивих група,а огледају се у:

  • Процени радних способности особа са сметњама у менталном и/или интелектуалном развоју
  • Имплементацији тренинга за 50 особа са сметњама у менталном и/или интелектуалном развоју у циљу унапређења радних компетенција и вештина
  • Имплементацији тренинга за 80 младих људи који ће се обучавати за позицију радног асистента особама са сметњама у развоју
  • Имплементацији тренинга за стручњаке из Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“ у циљу унапређења њихових компетенција и пружања подршке особама са сметњама у развоју
  • Пружању континуиране подршке самохраним мајкама особа које су укључене у пројектне активности
  • Опремању и покретању два Радна центра у којима ће радити особе са сметњама у развоју
  • Запошљавању особа са сметњама у менталном и/или интелектуалном развоју и њихових радних асистената у поменутим Радним центрима
  • Промоцији пројектних активности и спровођењу кампање међу предузетницима и пословним светом

 

Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније активном укључивању младих” вредног 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014), а кофинансира Влада Републике Србије. Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање И финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Пројекат “Подршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослених, омладинских активности, радног искуства И предузетничке праксе међу младима. Европска унија И Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће реализовати у више од 35 градова И општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке И покрајинске институције социјалне заштите, општине И градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације И образовне установе, ће повећати обим И квалитет услуга на локалном нивоу у образовању И запошљавању, иновативној пракси И моделима активног укључивања, И на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај И конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја И управљања мерама активног укључивања младих, развоја политика у складу са најбољом праксом ЕУ, као И ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање И финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка И социјална питања И Министарство омладине И спорта.

 

Више о пројекту можете сазнати на: www.укљуцивањемладих.рс

Спонзори

Будимо у контакту

Можете да нас контактирате на један од следећих начина:

Тел: (+381) 11 33 49 623
Факс: (+381) 11 33 49 623
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сајт: www.decjesrce.rs