U gradskom prevozu

Kroz kreativne radionice Škole socijalnih veština, učili smo o bontonu u prevozu, jer nam je bezbednost naših polazika vrlo bitna. Da bi bezbedno stigli od kuće do posla i nazad treba da znamo pravila ponašanja u prevozu. Sa svojim trenerom iz Škole socijalnih veština naši radioničari su imali prilike da svoje veštine pokažu na praktičnom primeru vozeći se gradskim trolejbusom. Praktična vežba nam je pokazala da smo naučili: da prilikom ulaska u autobus treba da sačekamo da prvo putnici izađu. Ako ima slobodnog mesta možemo da sednemo, ako nema onda stajemo sa strane. Kada stojimo čvrsto se držimo za rukohvat i ne blokiramo prolaz. Tokom izlaska iz prevoza da se ne guramo i gledamo gde stajemo kako ne bi pali.
Kao i svako naše druženje i ova radionica je protekla u veseloj atmosferi. Sa nestrpljenjem iščekujemo sledeću radionicu jer znamo da ćemo steći nova saznanja koja će nam omogućiti lakše funkcionisanje na tržištu rada.
Projekat Mi radimo budućnost gradimo realizuje Humanitarna organizacija Dečje srce u saradnji sa Srednjom zanatskom školom, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou, kroz program LOT2 Socijalne biznis inicijative. Evropska unuja, Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU finansirala je implementaciju projektnih aktivnosti.

Škola socijalnih veština - radionica Ja radim,budućnost gradim

Kako bi omogućili adekvatno uključivanje na tržište rada mladih sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama pored četvoromesečne praktične obuke naši polaznici pohađaju i Školu socijalnih veština. Kroz kreativne radionice, koje se organizuju u prostorijama Humanitarne organizacije Dečje srce polaznici će ojačati svoje socijalne i radne kompetencije.
Kao i svakom radniku i nama je bitna tačnost, da bi na vreme došli na posao moramo da znamo kada treba da ustanemo i koliko putujemo do posla. Najlakše se uči kada ono što čujemo i kažemo - napišemo, pa smo mi vreme prikazivali na satu. Kada izjutra zazvoni budilnik znamo da vreme je da ustanemo i krenemo u radne pohode. Sat na ruci je drugar koji nam kazuje koliko vremena imamo da se umijemo, obučemo i doručkujemo pre odlaska na posao. Svaki polaznik je na papirnom satu prikazivao kada treba da ustane, koliko vremena mu je potrebno da se spremi, koliko putuje do posla i kada počinje i završava se radni dan. Da bi bio produktivan svakom radniku je potreban predah, pa kada se skazaljke na satu poklope znamo da je pauza za ručak. Tik tak tik tak vreme prođe začas i kada skazaljke na satu pokažu pet znamo da je došao kraj radnog dana. Radionica Ja radim budućnost gradim, osmišljena je tako da svojom strukturom ukazuje na važnost vremenske i prostorne orjentacije, ali pre svega na sticanje osnovnih radnih veština.
Projekat Mi radimo budućnost gradimo realizuje Humanitarna organizacija Dečje srce u saradnji sa Srednjom zanatskom školom, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou, kroz program LOT2 Socijalne biznis inicijative. Evropska unuja, Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU finansirala je implementaciju projektnih aktivnosti.

Dan zaljubljenih

Na Dan zaljubljenih družili smo se u Delta City-u gde smo prolaznicima delili čestitke ljubavi, koje smo za vas napravili u okviru projekta Mi radimo budućnost gradimo.
Želeli smo da vas obradujemo malim znakom pažnje i da zajedno sa vama proslavimo ovaj praznik. Tokom gradske manifestacije povodom Dana zaljubljenih, prolaznici Delta City-ja imali su priliku da se upoznaju sa našim radom i u okviru programa radnog angažovanja mladih sa mentalnim i/ili intelektualtnim smetnjama podrže nas i naš trud. Prolaznici nisu krili oduševljenje šta sve mogu naše vredne ruke. Njihovo divljenje i reči hvale dale su nam motivaciju da budemo još kreativniji i vredniji. Drago nam je što ste bili deo naše akcije širenja ljubavi i što nas podržavate u procesu ostamostaljivanja.
Projekat Mi radimo budućnost gradimo realizuje Humanitarna organizacija Dečje srce u saradnji sa Srednjom zanatskom školom. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unuje, Delegacije Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou, kroz program LOT2 Socijalne biznis inicijative.

Mi radimo i ljubav gradimo

Danas slavimo ljubav, iskrenu i čistu, a mi smo za vas vrednih ruku i otvorenih srca u okviru projekta "Mi radimo budućnost gradimo", napravili čestitke povodom Dana zaljubljenih. Dođite danas u 18h do Delta City-a gde ćemo širiti ljubav i darivati vas čestitkama. 

5jpg

U susret danu zaljubljenih

U okviru zanatske obuke za knjigovesce, a u susret danu zaljubljenih pripremili smo čestitke.

Početak obuke za knjigovesce u okviru projekta "Mi radimo, budućnost gradimo"

Dragi naši, jako se radujemo jer nakon dugog perioda pripema i kreiranja programa, sa zadovoljstvom možemo da vas obavestimo da je sa realizacijom počeo četvoromesečni zanatski program za knjigovesce. Praktična obuka održava se u Srednjoj zanatskoj školi gde će 20 naših polaznika, podeljeni u dve grupe, aktivno sticati radne kompetencije i veštine.
Nakon upoznavanja sa planom rada, materijalom i alatom koji će se koristiti, polaznici su razgovarali o tome šta sve može da se napravi od papira i na koji način. Uzbuđeni zbog početka obuke i nestrpljivi da počnu sa radom, još tokom prvog dana polaznici su naučili da naprave spiralni blok i sklope papir na zadati način.
Usled nestrpljenja i želje da započnu sa radom, imali su prilike da isprobaju mašine i alat za rad koje će koristiti tokom obuke, a i kasnije tokom svog radnog angažovanja. Nakon završetka prvog dana obuke napravili smo mali predah uz užinu i iznosili svoje utiske o proteklom danu. Polaznci nisu krili oduševljenje zbog početka obuke i zadovoljstvo zbog budućeg zanimanja.
Projektne aktivnosti finansirane su od strane Evropske unuje, Delegacije Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou, kroz program LOT2 Socijalne biznis inicijative.

U okviru projekta "Mi radimo budućnost gradimo" održana su dva treninga za roditelje

U prostorijama H.O. Dečje srce održana su dva dvodnevna Trening za roditelje sa ciljem poboljšanja kompetencija za pružanje podrške svojoj deci u pogledu usvajanja socijalnih i radnih veština. Treninzima je prisustvovalo ukupno 30 roditelja čija su deca uključena u program radnog osposobljavanja u okviru projekta Mi radimo budućnost gradimo.
Nakon upoznavanja i predstavljanja roditelji su izneli svoja očekivanja u pogledu projekta i budućnosti njihove dece. Tokom prvog dana, teme koje su tokom radionice otvorene, a koje su treneri na kreativan način - kroz radionice i aktivno uključivanje roditelja realizovali, odnosile su se na: radno osposobljavanje i metode rada koje su projektom struktuisane, kao i na stepen neophodne podrške koju je potrebno pružiti detetu u procesu obrazovanja, radnog osposobljavanja i angažovanja.
Drugog dana roditelji su sa trenerima kroz radionice i radni materijal kreirali radni plan svoje dece, vodeći računa da prepoznaju njihove potrebe i mogućnosti u pogledu radnog prostora, okruženja, kolektiva i radnog vremena. Tokom treninga, govorilo se i o celoživotnom učenju kod osoba sa smetnjama u razvoju koje podrazumeva stalno ponavljanje informacija i neophodnih veština za radi i radno angažovanje.
Projekat Mi radimo budućnost gradimo realizuje Humanitarna organizacija Dečje srce u saradnji sa Srednjnom zanatskom školom. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou, koroz program LOT 2 Socijalne biznis inicijative.

 

 

Održana početna konferencija projekta Mi radimo budućnost gradimo


Projekat Mi radim budućnost gradimo za svoj opšti cilj postavlja razvoj i ojačavanje kompetencija osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju kroz obuku i radnu praksu. Shodno tome, 22.12.2017. godine održana je početna konferencija projekta na kojoj su govorili direktor organizacije Dečje srce, Goran Rojević, zatim Tatjana Sajčić i Ivana Rojević ispred samog projekta ali i H.O. Dečje srce. Prisutnima su detaljno predstavljene aktivnosti projekta uz isticanje važnosti aktivnog učestvovanja svih aktera i neophodnosti medijske promocije s obzirom na to da je reč o radnoj praksi, radnom angažovanju osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim invaliditetom što u našoj zemlji još uvek nije dovoljno prepoznato. Projektni menadžer, Tatjana Sajčić, naglasila je važnost radnog angažovanja i uključivanja u zajednicu osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim invaliditetom kao ravnopravnih članova zajednice, a kojima će ovim projektom da se omogući da u skladu sa svojim sposobnostima doprinesu unapređenju i razvoju svog okruženja. Među prisutnima na konferenciji bilo je i predstavnika socijalnih preduzeća koji su sa roditeljima i ostalim zvanicama nesebično podelili dosadašnje iskustvo u polju radnog angažovanja i uspeha koje su osobe sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama u razvoju ostvarile u tom polju. Projektni asisten, Ivana Rojević, dodala je da je neizostavna komponenta ka radnom osposobljavanju svakako obrazovanje, a ovaj projekat će omogućiti individualni pristup svakom učesniku u skladu sa procenjenim veštinama i kompetencijama.
Projekat Mi radimo budućnost gradimo realizuje Humanitarna organizacija Dečje srce u saradnji sa Srednjnom zanatskom školom. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou, koroz program LOT 2 Socijalne biznis inicijative.

Početna konferencija projekta Mi radimo budućnost gradimo

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na početnu konferenciju projekta Mi radimo budućnost gradimo koja će se održati 22.12.2017.godine sa početkom u 18h, na adresi Bulevar Kralja Aleksandra br. 69.

pozivnica za konferenciju projekta Mi radimo buducnost gradimo

 

 

Na konferenciji će učestvovati:
Goran Rojević, direktor Humanitarne organizacije Dečje srce
Tatjana Sajčić, Humanitarna organizacija Dečje srce
Ivana Rojević, Humanitarana organizacija Dečje srce
Milovan Marković, direktor Srednje zanatske škole

Održan prvi okrugli sto projekta Mi radimo, budućnost

U okviru projekta Mi radimo, budućnost gradimo održan je prvi okrugli sto sa temom: obrazovanje i zapošljavanje kao preduslov osamostaljivanju.
Okruglom stolu prisustvovali su roditelji dece koja su uključena u program obuke, nastavnici kreirarnih programa obuka, predstavnici Dečjeg srca i socijalnog preduzeća.
Učesnici su kroz razgovor razmotrili vid dualonog obrazovanja kao pogodno tlo za razvoj profesionlanih veština koje će im kasnije omogućiti radno angažovanje u skladu sa njihovim individualnim mogućnostima. Na pitanje kako podstaći osamostaljivanje i lični razvoj osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim invaliditetom, stručnjaci H.O. Dečje srce predstaviili su program Škole životnih veština kojom će osobe pored instrumentalnih veština unaprediti i veštine samopredstavljanja i samopromocije.
Još jedna od bitnih tema koja je pokrenuta na prvom okruglom stolu tiče se socijalnog preduzetništva, razvoja socijalnih preduzeća, kao i pitanja kako do zaposlenja. Roditelji su govorili o interesovanjima njihove dece i mogućnostima, sa željom da se kroz predstojeći program na što efikasniji način pripreme za aktivnog člana zajednice. Predstavnica socijalnog preduzeća „Naša kuća“ istakla je važnost sinergije delovanja svih prisutnih aktera u procesu osamostaljivanja osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama, shodno tome da socijalno preduzetništvo kod nas još uvek nije dovoljno razvijeno.
Da se još jednom podsetimo da je ovo prvi od pet okruglih stolova koji je relizovan u okviru projekta Mi radimo, budućnost gradimo, sa ciljem zajedničkog delovanja u procesu prelaska osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama sa pasivnih primaoca socijalne pomoći do aktivnih i radnoangažovanih članova zajednice.
Projekat Mi radimo budućnost gradimo realizuje Humanitarna organizacija Dečje srce u saradnji sa Srednjnom zanatskom školom. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanjai socijalne zaštite na lokalnom nivou, koroz program LOT 2 Socijalne biznis inicijative.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs