Projekti Realizovani projekti

Proširivanje aktivnosti na zemlje u regionu

 6.07.2012.god. u Nikšiću održan je sastanak sa partnerima iz Centra za socijalni rad sa kojima planiramo aktivnosti u okviru projekta prekogranična saradnja Srbija-Crna Gora. Projekat pod nazivom ,,Mi brinemo“-promocija socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i njihovih porodica kroz zajedničke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbiji ima za cilj promociju socijalne i obrazovne inkluzije dece i osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju kroz razmenu iskustava i unapređenje postojećeg znanja.

Cilj ovog sastanka je bio pravljenje plana realizacije projektnih aktivnosti koje će se realizovati u Crnoj Gori i Srbiji .

Sastaniku su prisustvovali iz Centra za socijalni rad Radmila Marković direktorka , Ivan Matrović predsednik sindikata svih ustanova dečje i socijalne zaštite i Violeta Mrkić socijalni radnik. Iz ,,Dečjeg srca“ sastanku su prisustvovali Goran Rojević predsednik organizacije i Ivana Rojević programski menadžer.

Rezultat ovog sastanka je preciziranje aktivnosti čija će realizacija početi već od 1.9.2012.god.

Podrška deinstitucionalizaciji dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju iz ustanove za rezidencijalni smeštaj u Kulini I

Projekat se sprovodi u sklopu krovnog projekta "Podrška deinstitucionalizaciji dece, posebno dece sa smetnjama u razvoju, jacanje kontinuuma servisa na lokalnom i nacionalnom nivou " koji sprovode kancelarija UNICEF-a u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, a finansira Vlada Republike Italije.

Cilj projekta je stvaranje uslova za deinstitucionalizaciju dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju, smeštene u dom za rezidencijalni smeštaj dece u Kulini, odnosno za obezbedenje kontinuiteta podrške u lokalnoj zajednici.

Opširnije...

Podrška deinstitucionalizaciji dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju iz ustanove za rezidencijalni smeštaj u Kulini II

Projekat se sprovodi u sklopu krovnog projekta: "Podrška deinstitucionalizaciji dece, posebno dece sa smetnjama u razvoju, jačanje kontinuuma servisa na lokalnom i nacionalnom nivou" koji sprovode kancelarija UNICEF-a u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, a finansira Vlada Republike Italije .

Cilj projekta je podrška daljem procesu deinstitucionalizacije dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju u ustanovi za rezidencijalni smeštaj odraslih u Kulini, odnosno procesu zatvaranja dečjeg odeljenja u ovoj ustanovi, kroz obezbeđivanje adekvatne individualizovane i kontinuirane podrške u lokalnoj zajednici.

Opširnije...

Povremeno zbrinjavanje osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju

Cilj projekta je razvoj programa za podršku osamostaljivanju korisnika sa smetnjama u mentalnom razvoju koji pokazuju agresivnost u svom ponašanju. Projekat je realizovan u Beogradu i Kragujevcu.

Ciljna grupa su osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju koje imaju neke psihicke smetnje, roditelji i vaspitaci, predstavnici iz 6 institucija socijalne zaštite.

U okviru projekta održano je 6 sastanaka kojim je napravljen plan i sadržaj edukacije, napravljeni kriterijumi za odabir po tri radnika iz 6 institucija koji ce proci edukaciju, izabrano 18 radnika iz 6 institucija, svaki radnik napravio studiju slucaja korisnika iz svoje institucije, obezbeden je prostor u okviru institucije ,,Male Pcelice“ za sprovodenje teorijske i prakticne edukacije, sprovedene su edukacije i održan prakticni deo gde su ucesnici bili podeljeni u 3 grupe u trajanju po 3 dana; napravljen nacrt dokumenta kojim bi se regulisao pristup i aktivnosti sa agresivnim korisnicima ili sa korisnicima u pogoršanju. Napravljena je strategija rada sa roditeljima i osobama sa smetnjama u razvoju iz porodica koji pokazuju agresivno ponašanje. Napravljen je zajednicki plan rada za decu i osobe koji pokazuju agresivno ponašanje.

Opširnije...

Informisanje je put do dostupne usluge

DSCN5065

“Informisanje je put do dostupne usluge” je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalne politike, projekat za unapredenje usluga na lokalnom nivou DILS-a.

Cilj projekta je bolja informisanost o postojecim uslugama osoba sa invaliditetom što ce unaprediti kapacitete njihovih udruženja i pružiti podršku razvoju aktivnosti usmerenih ka njihovoj socijalnoj inkluziji.

Projektom smo obuhvatili 8 gradova iz 2 regionalna centra u Srbiji. Iz Južne Srbije obuhvatili smo gradove: Niš, Aleksinac, Prokuplje i Vranje, a iz Centralne Srbije Paracin, Cuprija, Jagodina i Svilajnac. Projektne aktivnosti su se odnosile na prikupljanje svih informacija o socijalnim, zdravstvenim i prosvetnim uslugama koje mogu da koriste osobe sa invalidetom i njihove porodice.

Opširnije...

"Srušimo granice igrom"

ada 976 37,,Srušimo granice igrom" je projekat koji smo realizovali uz podršku Gradskog sekretarijata za sport i omladinu u septembru 2006. godine. Cilj projekta je da se sprovede integrativna sportska manifestacija u kojoj će se zajedno takmičiti u različitim disciplinama osobe sa smetnjama u razvoju i deca starijih razreda osnovne škole. Sportska manifestacija je obuhvatila 120 učesnika, od kojih je 60 osoba sa smetnjama u razvoju sa različitih opšina u Beogradu, a 60 učenika redovne Osnovne Škole „Svetozar Marković“.

Projekat je trajao tri meseca, a obuhvatio je pojedinačne pripremne aktivnosti ekipa koje će učestvovati i sportske manifestacije koja se održala na Adi Ciganliji. Sportske aktivnosti su bile koncipirane kao skup igara „Igre bez granica“. Manifestaciju na Adi je vodila voditeljka sa kanala D, a aktivnost je bila medijski ispraćena. Pored Sekretarijata za sport i omladinu koji je finansirao projektne aktivnosti, uključili su se i donatori koji su takmičarima omogućili da imaju prigodno posluženje i nagrade za aktivno učešće.

"Ukljucivanje lokalnog sektora u pomoc osobama ometenim u mentalnom razvoju"

"Ukljucivanje lokalnog sektora u pomoc osobama ometenim u mentalnom razvoju" je finansiran od strane gradskog Sekretarjata za socijalnu i decju zaštitu.

Projekat je imao za cilj da upozna predstavnike privatnih i društvenih firmi iz Beograda sa mogucnostima osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju i da se motivišu da pruže priliku ovim osobama da im pokažu svoje potencijale. Ujedno projektom su bili ispitani stavovi lokalne zajednice prema zapošljavanju osoba sa smetnjama u razvoju. Projektom smo dobili znacajne rezultate a to je da 10% kontaktiranih vlasnika privatnih i društvenih firmi je izrazilo želju da se upoznaju sa MNRO, a 37% promenilo mišljenje o ovim osobama. Projekat je trajao trajao je 3 meseca, sa početkom od 1. oktobra 2005 godine.

Jacanje kapaciteta kljucnih aktera deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u jugoistocnoj Srbiji

Projekat se sprovodi u sklopu projekta "Podrška deinstitucionalizaciji dece, posebno dece sa smetnjama u razvoju, jacanje kontinuuma servisa na lokalnom i nacionalnom nivou " koji sprovode kancelarija UNICEF-a u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, a finansira Vlada Republike Italije.

Cilj projekta je podrška projektu deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju kroz podršku institucijama i organizacijama na lokalnom nivou u razvijanju i unapredenju usluga za decu sa smetnjama u razvoju u jugoistocnoj Srbiji.

Opširnije...

Korak dalje

021

 Cilj projekta je integracija osoba sa smetnjama u razvoju iz institucija ,,Srce u Jabuci” (kod Panceva) i ,,Nikola Šumenkovic” iz Stamnice i dece iz redovnih škola iz njihovih lokalnih sredina u društvenu zajednicu kao i razbijanje predrasuda o osobama sa smetnjama u razvoju kroz zajednicke aktivnosti i druženje. Projektom su organizovane 3 integrativne sedmodnevne „Škole života“ sa 48 ucesnika; osobama iz institucije i dece iz redovnih škola iz Stamnice i Jabuke. Sve aktivnosti su koncipirane tako da sva deca ucestvuju: kvizova znanja, igre snalaženja, sportske igre i takmicenja kao i kreativne radionice.

Rezultati ovog projekta su: osobe sa smetnjama u razvoju su se ukljucile u sve aktivnosti, deca iz redovne škole su prihvatila decu sa smetnjama u razvoju; sa njima se druže, ucestvuju u aktivnostima, pomažu im i nemaju strah od njih kao što su imali na pocetku projekta. Lokalna zajednica upoznavanjem sa ovim osobama postaje otvorenija prema njima i želi da se ukljuci i da im pomogne.

Projektne aktivnosti su sprovedene u Beogradu, Jabuci, Stamnici, Rudniku i Zlatiboru. Projekat je finansiran od strane Ministarstva rada i socijane politike, a trajao je od 1.1 - 1.7.2004.god.

Kultura ophodjenja

Kultura ophodjenja 02Projekat ,,Kultura ophodenja“ je imao za cilj da informiše i pozove širu javnost da se iz pozitivnog ugla upozna sa osobama ometenim u razvoju i prikljuci aktivnostima pomoci ovoj populaciji. Edukovano je 30 volontera i od njih je 10 izabrano da ucestvuju u ,,Školi kulture“ na Zlatiboru zajedno sa 30 osoba sa smetnjama u razvoju. Projektne aktivnosti su bile usmerene na pripremu i edukacije volontera , sastanke sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, pripremne aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju i aktivnosti u kojima je obaveštena šira javnost i mediji o ovim aktivnostima. 10 odabranih volontera ucestvovalo je u pripremnim radionicama u kojima su se upoznali sa potrebama i mogućnostima osoba sa smetnjama u razvoju i napravili su plan rada za ,,Školu kulture“. Završnom evaluacijom utvrdili smo da su se 10 volontera u potpunosti osposobili za rad i brigu o osobama sa smetnjama u razvoju i da je ,,Škola kulture“ pozitivno uticala na njihovo mišljenje o njima. Osobe sa smetnjama u razvoju su kroz ciljane aktivnosti uspostavile veći stepen samostalnosti i socijalizacije, a medijskim akcijama i ,,Školom kulture“ uspeli smo da osobe sa smetnjama u razvoju budu vidljivije u društvenoj zajednici.

Realizacija projekta je trajala od 1.10- 31.12.2005.god.
Projekat je finansirao Sekretarijat za finansije grada Beograda.

 

 

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs