Okrugli sto u Ćupriji

Okrugli sto 021Završna aktivnost projekta „Delujemo, jer nam je stalo“, Okrugli sto, održana je 17. aprila 2014. godine u sali Centra za porodicni centar i usvojenje, Cuprija. Aktivnost je pripremljena u uskoj saradnji partnera projekta, Nebesko srce“ iz Cuprije, „Udruženje za pomoc MNRO“ iz Jagodine i „Centar OSI“ iz Paracina uz ekstenzivnu podršku strucnjaka Humanitarne organizacije „Decje srce“.

Cilj okruglog stola je bila prezentacija trenutne situacije dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kada je u pitnju socijalna inkluzija, edukacija i ostvarivanje osnovnih prava. Na okruglom stolu su prezentovani nacini pomeranja barijera na koje deca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji nailaze u svojim pokušajima ostvarivanja prava u svakodnevnom životu. Takode, jedan od ciljeva je bio i kreiranje zajednickog akcionog plana sa partnerima projekta.

U okviru prezentacije svim prisutnima su istaknuti rezultati projekta, odnosno velika zainteresovanost svih ciljnih grupa za edukacije, zbog cega je broj ucesnika seminara bio znatno veci od planiranog. Ovo ujedno pokazuje i koliko su aktivnosti ovakvog tipa znacajne za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice i koliki uticaj imaju na njihovo pozitivno predstavljanje i socijalnu inkluziju.

Takode, veliki broj volontera se nakon edukacije ukljucio u rad udruženja, te sada svakodnevno imaju aktivnosti sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i svojim aktivnim ucešce doprinose boljem i kvalitetnijem radu udruženja.

Decje srce je predložilo da budemo aktivni saradnici u okviru programa turizma za osobe sa invaliditetom, u okviru koga bi partneri iz sve tri opštine bili aktivni u kreiranju ponude iz kraja, prosledivanju informacija svojim clanovima i bili neki vid prihvatne stanice za korisnike koji posecuju njihove krajeve. Takode je dogovreno da se zajednicki radi na tome da licenciranje prati sve usluge, tako da se one struktuišu i kasnije licenciraju.

Na samom kraju okuglog stola je dogovoreno da se sledeci sastanak sa partnerima projekta održi 30. 4. 2014. godine, na kome ce se finalizovati zajednicki akcioni plan.