Obuka radnih asistenata u okviru projekta Korak po korak

Tokom proteklih letnjih dana pružili smo još jedan korak napred na putu unapređenja socijalnog okruženja i poboljšanja mogućnosti zaposlenja osoba sa smetnjama u razvoju!
U okviru projekta „Korak po korak“ tokom jula meseca realizovane su dvodnevne obuke namenjene radnim asistentima osoba sa smetnjama u razvoju, odnosno nezaposlenim licima prijavljenim na birou za zapošljavanje koje su motivisane da se radno angažuju na pomenutoj poziciji. Radni asistenti imaju veoma važnu ulogu i funkciju na putu unapređenja socijalnog okruženja i predstavljaju važan vid podrške kako za osobe sa smetnjama u razvoju, tako i za poslodavce koji nemaju iskustva saradnje sa istim.
Vizija programa obuke bila je da polaznici postanu važan izvor podrške, kako osobama sa smetnjama, poslodavcima, tako i široj lokalnoj zajednici. Zapravo, cilj jeste da oni postanu medijatori koji će osobe sa smetnjama u razvoju uključiti u tržište rada i omogućiti im da postanu društveno korisni, što posledično ima veliki značaj za celu lokalnu zajednicu. Unutar radne sredine, asistenti svojim primerom podižu svest zaposlenima o kapacitetima koje imaju osobe sa smetnjama i omogućavaju njihovo bolje prihvatanje kao zaposlenih lica i, sa druge strane, imaju visoko delotvoran uticaj na samu osobu sa smetnjama u prihvatanju radne okoline i upoznavanju radnog procesa. Takođe, imaju značajnu ulogu u podsticanju samostalnosti i povećanju potencijala osoba sa smetnjama, razvoju socijalnih veština i samim tim postepenom građenju pozitivnih odnosa na radnom mestu i prihvatanja od strane kolega.
Radni asistent je partner, savetnik, saradnik, posrednik... On želi da čini promene i veruje u iste, pruža pozitivan primer okolini, podstiče motivisanost, želju za uspehom i zadržavanje posla kod osobe sa smetnjama! Radni asistent radi korak po korak, i stoga je važan deo relizacije projekta „Korak po korak“ čiji je cilj izgradnja kapaciteta kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju.
Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.
Projekat se bavi unapređenjem socijalnog okruženja i stvaranja boljih uslova za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju kroz organizovanje treninga obuke i umrežavanje sa poslovnim svetom. Kroz pokretanje dva Radna centra u kojima će biti radno angažovane osobe sa smetnjama u razvoju, kao i njihovi asistenti, projekat direktno utiče na poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje marginalizovanih grupa.

Počeo sa realizacijom projekat Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo o početku projekta „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“, koji implementira Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u Jabuci“.

Realizacija projekta je planirana do 22.06.2020. godine, a implementacijom projektnih aktivnosti nastojimo da unapredimo položaj osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju stvaranjem boljih uslova za njihovo zapošljavanje, kroz organizovanje i sprovođenje treninga, kao i umrežavanja sa poslovnim svetom. Pored direktnog rada i unapređenja kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju, projekat doprinosi i poboljšanju uslova za zapošljavanje mladih ljudi koji su isključeni sa tržišta rada. U okviru projekta dva Radna centra biće opremljena potrebnim materijalom, alatom i mašinama u kojima će raditi osobe sa smetnjama u razvoju.

Projektom planirane aktivnosti svojom realizacijom imaće pozitivne efekte na zapošljavanje i poboljšanje kvaliteta života ranjivih grupa,a ogledaju se u:

  • Proceni radnih sposobnosti osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju
  • Implementaciji treninga za 50 osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju u cilju unapređenja radnih kompetencija i veština
  • Implementaciji treninga za 80 mladih ljudi koji će se obučavati za poziciju radnog asistenta osobama sa smetnjama u razvoju
  • Implementaciji treninga za stručnjake iz Doma za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u Jabuci“ u cilju unapređenja njihovih kompetencija i pružanja podrške osobama sa smetnjama u razvoju
  • Pružanju kontinuirane podrške samohranim majkama osoba koje su uključene u projektne aktivnosti
  • Opremanju i pokretanju dva Radna centra u kojima će raditi osobe sa smetnjama u razvoju
  • Zapošljavanju osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju i njihovih radnih asistenata u pomenutim Radnim centrima
  • Promociji projektnih aktivnosti i sprovođenju kampanje među preduzetnicima i poslovnim svetom

 

Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih” vrednog 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014), a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje I finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Projekat “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih” vredan 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenih, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva I preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija I Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će realizovati u više od 35 gradova I opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke I pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine I gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije I obrazovne ustanove, će povećati obim I kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju I zapošljavanju, inovativnoj praksi I modelima aktivnog uključivanja, I na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj I konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja I upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politika u skladu sa najboljom praksom EU, kao I efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje I finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanja I Ministarstvo omladine I sporta.

 

Više o projektu možete saznati na: www.ukljucivanjemladih.rs

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs