Edukacija mapera

Još jedan od bitnih koraka u procesu deinstitucionalizacije je edukacija budućih mapera. Dvodnevna edukacija održana je u periodu od 30. novembra do 01. decembra kada je edukovano 18 zaposlenih u rezidencijalnim institucijama u kojima će se ujedno i realizovati proces mapiranja. Tokom obuke budući maperi upoznati su sa kreiranom dokumentacijiom i protokolom koji je neophodno u potpunosti ispoštovati prilikom procene korisnika. Procesom mapiranja biće obuhvaćeno 80 osoba sa smetnjama u razvoju koje su rođene u Beogradu, a sada se nalaze u rezidenicjalnim institucijama širom Srbije: Tešica, Kulina, Čurug, Male Pčelice, Sremčica, Oton, Tutin, Srce u jabuci, Veliki Popovac, Stamnica. Nakon procesa mapiranja razviće se funkcionalni profil svih 80 mapiranih korisnika, kao i individualni plan rada za svakog od njih.

Projekat Život van institucije Humanitarna organizacija Dečje srce realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem Imam pravo iz Aleksinca kao nosiocem pojekta. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Učinimo da osobe koje su nevidljive postanu vidljive

Projekat Život van institucije za svoj krajnji cilj ima poboljšanje kvaliteta života osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama kroz njihovo izmeštanje iz institucije i ponovno uključivanje u lokalnu zajednicu uz pružanje neophodne podrške za samostalni život. U tom pogledu, realizacija projekta doprineće povećanju broja osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama u matičnim i/ili hraniteljskim porodicama, a samim tim i stvaranju uslova za razvoj novih usluga socijalne zaštite u zajednici. Pitanje transformacije društva je pitanje svih nas, zato vas pozivamo da prisustvujete konferenciji i zajedno sa nama utičete na stvaranje društva po meri svakog od nas: 23.novembar 2017. godine u 11 časova, konferencijska sala UNS-a, Knez Mihalova 6/III. 
VAŠIM PRISUSTVOM UČINIĆEMO DA OSOBE KOJE SU NEVIDLJIVE POSTANU VIDLJIVE.

Učesnici:
Bratislava Stojković – predsednik udruženja Imam pravo 
Goran Rojević - direktor H.O. Dečje srce
Igor Bošnjaković – direktor Komore socijalne zaštite

 

Širi, širi, vezani peškiri - ostvarivanje saradnje pružaoca socijalne zaštite i socijalnih usluga

Kao što je već spomenuto u prethodnom članku, sastavna karika u procesu izmeštanja osoba iz rezidencijalnih institucija predstavlja umrežavanje pružaoca socijalne zaštite i socijalnih usluga. Projektom Život van institucije planirano je da se izmesti 5 osoba koje su rođene u Beogradu i koje se nalaze na smeštaju širom Srbije. Širi, širi, vezani peškiri - dobro poznata drevna dečija igra i sama nam simboličan način objašnjava značaj umreženosti, snage ,volje i dalekosežnost zajedničkog delovanja. Jačanjem mreže saradnika, korak smo bliže ostvarenju našeg cilja. U tom pogledu, projektom je ostvarenja saradnja sa 10 rezidencijalnih institucija širom Srbije, i ako je prvobitno planirano 9. Ostavrena saradnja od krucijalne je važnosti za uspešno realizovanu aktivnost mapiranja, a kojom će se procenti stepen neophodne podrške osoba koje će izaći iz institucije.

Projekat Život van institucije Humanitarna organizacija Dečje srce realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem Imam pravo iz Aleksinca kao nosiocem pojekta. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Unuka za babu, baba za dedu,deda za repu, isčupati je MOGU! Deinstitucionlaizacija, kako to?

Već dugi niz godina u našoj zemlji sprovodi se proces opsežnih reformi u svim oblastima društvenog života uz istovremeno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa standardima Evropske unije. Tako su i u oblasti unapređenja položaja osoba sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom urađeni brojni i značajni pomaci. Međutim, kao i svaka promena i promena u pogledu prihvatanja osoba sa invaliditetom još uvek ima tendencija ka stvaranju kontinuirane socijalne iskuljučenosti naše ciljne grupe te je upravo iz tog razloga potreban multisektorski pristup uz kontinuirane aktivnosi. Na taj način, postojeće rizike sveli bi na najmanju moguću meru. Projekat Život van institucije predstavlja implementaciju umreženih i proverenih modela deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije, odnosno: izmeštanja osoba iz institucija u širu lokalnu zajednicu, njihovo aktivno uključivanje i pripremu zajednice da ravnopravno prihvati svoje članove porodice, komšije, prijatelje i sugrađane. Deinstitucionalizacija, odnosno izmeštanje korisnka koji su na trajnom smeštaju u rezdencijalnim institucijama u širu loklanu zajednicu, je složen proces koji podrazumeva više etapa:
- ostvarivanje saradnje i umrežavanje sa različitim sektorima pružaoca socijalnih usluga: od rezidencijalnih institucija, preko centara za socijalni rad do alternativnih pružaoca socijalnih usluga
- kreiranje dokumentacije za procenu sposobnosti i funkcionlanosti osoba koje se nalaze na trajnom smeštaju, kako bi se odredio stepen neophodne podrške
- pripremu korisnika za izlazak iz institucije programom Škole životnih veština
- pripremu matičnih porodica i/ili hraniteljskih porodica za pružanje adekvatne podrške
- priprema lokalne zajednice
- izmeštanje osoba iz institucije
- pružanje adekvatne, individualne podrške izmeštenim osobama
Proces je osmišljen tako da jedino pravilnim i detaljnim sprovođenjem pomenute procedure korisnik bezbedno prelazi iz institucionalnog okruženja u porodično koje, kao što nam to i nauka govori, predstavlja najstimulativnije okruženje za svakog od nas. Međutim, osim toplog porodičnog okruženja jako je bitno da se osoba oseća prihvaćeno i od strane zajednice. Razvijanjem novih socijalnih usluga i angažovanjem u okvirima svojih mogućnosti svako od nas može da doprinese poboljšanju lokalne zajednice. I upravo u ovom procesu u procesu deinstitucionalizacije, jako je bitno da svi mi budemo deo njega i pružimo podršku osobama koje prolaze kroz nove životne faze u potpuno novom i njima stranom okruženju. Jedino zajedničkim delovanjem možemo da stvorimo kontinuitet u procesu izmeštanja osoba sa mentalnim i/ili itelektualnim invaliditetom, odnosno kontinuitet koji će trajno uticati na smanjenje socijalne isključenosti ove grupe ljudi.
Projekat Život van institucije Humanitarna organizacija Dečje srce realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem Imam pravo iz Aleksinca kao nosiocem pojekta. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Održan prvi sastanak projektnog tima

U prostorijama Humanitarne organizacije Dečje srce 9.6.2017. godine održan je prvi sastanak projektnog tima. Na sastanku se dogovoralo o realizaciju planiranih projektnih aktivnosti projekta Život van institucije, a pre svega o ulogama koje će ugovorene strane imati tokom realizacije istih. Na osnovu dogovorenih uloga predstavnici naše organizacije su sa predstavnicima udruženja Imam pravo potpisali sporazum o budućoj saradnji. Da se još jednom podsetimo, projekat Život van institucije Humanitarna organizacija Dečje srce realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem Imam pravo iz Aleksinca kao nosiocem pojekta. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Počeo je sa realizacijom projekat "Život van institucije"

"Život van institucije" naziv je projekta koji Humanitarna organizacija "Dečje srce" realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem "Imam pravo" iz Aleksinca kao nosiocem pojekta. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.
Projakt "Život van institucije" predstavlja pilotiranje procesa deinstitucionalizacije i resocijalizacije osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama u razvoju kroz jačanje kapaciteta pružaoca socijalnih usluga, kreiranje neophodnih vidova podrške i senzibilizaciju šire društvene zajednice.
Opšti cilj projekta ogleda se u poboljšanju kvaliteta života osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama kroz njihovu deinstitucionalizaciju i ponovnu inkluziju u lokalnu zajednicu uz pružanje neophodne podrške za samostalni život. U tom pogledu, projekat će doprineti povećanju broja osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama u matičnim i/ili hraniteljskim porodicama, a samim tim i stvaranju uslova za razvoj novih usluga socijalne zaštite u zajednici. Kako bi se dostigli opisani ciljevi, implementacija projektnih aktivnosti pažljivo je struktuisana i koncipirana tako da čini četiri celine u okviru kojih je planirano više manjih, ali podjednako važnih i slednih aktivnosti:
• Deinstitucionlaizacija osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama, kreiranje elekrtrosnke baze podataka mapiranih osoba, priprema porodica i/ili hraniteljskih porodica za smeštaj korisnika. 
• Istraživanje potreba već deinstitucionalizovanih osoba. 
• Edukacija zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite.
• Podizanje svesti šire javnosti .
Planirane aktivnosti realizovaće se do 5. decembra 2018. godine kada je planiran kraj projekta.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs