Пројекат Развој одрживих услуга у заједници на подручју Западне Србије који Град Ваљево реализује у парнерству са Каритас Ваљево, Друштвом за церабралну парализу Ваљево и Центром за друштвено економски развој из Јагодине, допринеће успостављању и унапређењу социјалне услуге Помоћ у кући за особе са инвалидитетом. Пројектом, који увођењем нових услуга доприноси социјалној инклузији и побољшању капацитета града Ваљева, биће обухваћено 70 корисника ове маргинализоване групе становништва из градског, приградског и сеоског подручја. Циљ је оснаживање особа са инвалидитетом, њихово укључивање у друштвену заједницу и конкретна помоћ стручног особља у процесу превазилажења здравствених и других проблема са којима се свакодневно суочавају и због којих им је квалитет живота на веома ниском нивоу.
У оквиру поменутог пројекта одржане су две едукације Школа животних вештина и Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне застите у организацији Х.О. Дечје срце.
Програм Школа животних вештина се наметнула као добар методолошки програм који нуди садржаје неопходне особљу које ће усмеравати активности ка реализацији програма. Другу обуку Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне застите одржали су акредитовани тренери Покрајинског завода за социјалну заштиту. Обуке су помогле да се капацитети особља запосленог у услугама социјалне заштите подигну на виши ниво и обезбеде квалитетније пружање услуга.