У просторијама Х.О Дечје срце 22. и 23. маја одржане су две једнодневне едукације у оквиру пројекта Живот ван институције. На едукацијама је учествовало 20 стручњака из 17 београдских Центара за социјални рад.
Тема едукације била је: деинституционализација и ресоцијализација особа са менталним и/или интелектуалним сметњама из резиденцијалних институција са фокусом на развоју услуга социјалне заштите у заједници. Учесници су размењивали своја досадашња искуства и сложили су се да је јако важно да услуге буду доступне, као и да се трансформишу постојеће и креирају нове у складу са специфичним потребама измештених особа.
Још једна од тема које је обрађена током едукације односила се на развоја специјализованог хранитељства, као и на потребу увећања броја хранитељских породица за одрасле. Током едукације кроз практичне примере учесници су имали прилике да се упознају са свим важним корацима у процесу измештања особа са инвалидитетом. Учесници сматрају да су им дати примери од великог значаја у будућем раду, сходно томе да је деинституционализација и специјализовано хранитељство особа са инвалидитетом на самом почетку код нас.
Такође стручњаци из центара истакли су да је недовољна информисаност и не умреженост свих релавантних актера за сам процес отежавајућа околност и да би требало подизати капацитете, не само локалне заједнице, већ и стручњака који су директно укључени у процес измештања особа са инвалидитетом из институција.