Ко што већ добро знамо, Живот ван институције назив је пројекта који има за циљ побољшање квалитета живота особа са менталним и/или интелектуалним сметњама кроз њихово измештање из установа у биолошке или хранитељске породице. Овом пројектном активношћу је обухваћено 80 особа са менталним и/или интелектуалним сметњама које су пореклом са територије града Београда, а које се налазе на смештају у институцијама резиденцијалног типа широм Србије: Тешица, Кулина, Чуруг, Мале Пчелице, Сремчица, Отон, Тутин, Срце у јабуци, Велики Поповац, Стамница.
Тим стручњака Х.О Дечје срце посетио је установу за децу и младе - Сремчица, са жељом остваривања континуиране сарадње ове установе и наше организације, и том приликом се упознали са корисницима који су обухваћени процесом мапирања, њиховим свакодневним активностима унутар установе, као и њиховим потребама.
Такође, током посете разговарали смо са нашим маперима, који су са нама поделили своје искуство говорећи о значају који је за њих имала едукација и практични примери током ње, као и сарадња са менторима. Реализацијом пројектних активности активно радимо на оснаживању капацитета пружаоца услуга, породица и шире друштвене заједнице, а посета установи Сремчица и упознавање са корисницима обухваћеним овим процесом, још једном нам је указала на важност и комплексност процеса деинституционализације и процене корисника која јој претходи.
Живот ван институције је назив пројекта који Хуманитарна организација Дечје срце реализује у сарадњи са Комором социјалне заштите и удружењем Имам прав из Алексинца као носиоцем пројекта. Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ, ау оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном новоу.