Још један од битних корака у процесу деинституционализације је едукација будућих мапера. Дводневна едукација одржана је у периоду од 30. новембра до 01. децембра када је едуковано 18 запослених у резиденцијалним институцијама у којима ће се уједно и реализовати процес мапирања. Током обуке будући мапери упознати су са креираном документацијиом и протоколом који је неопходно уvпотпуности испоштовати приликом процене корисника. Процесом мапирања биће обухваћено 80 особа са сметњама у развоју које су рођене у Београду, а сада се налазе у резиденицјалним институцијама широм Србије: Тешица, Кулина, Чуруг, Мале Пчелице, Сремчица, Отон, Тутин, Срце у јабуци, Велики Поповац, Стамница. Након процеса мапирања развиће се функционални профил свих 80 мапираних корисника, као и индивидуални план рада за сваког од њих.

Пројекат Живот ван институције Хуманитарна организација  Дечје срце реализује у сарадњи са Комором социјалне заштите и удружењем Имам право из Алексинца као носиоцем појекта.  Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске уније, Делегације Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ,  а у оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу.