Хранитељство за одрасле особе са инвалидитетом

Као што смо већ о томе писали, процес измештања корисника из институције је сложен процес који подразумева синергију више актера и њихово заједничко деловање. Хранитељ, тачније хранитељство без кога процес измештања не би био могућ представља облик збрињавања који одраслу особу са инвалидитетом смешта у породичну средину, тако што особа борави у алтернативној породици, која може да задовољи различите врсте њених потреба због суштине своје структуре, која је попут породичне, битно различита од шаблонизованог начина живота у установама.

Поступак хранитељства у Републици Србији уређен је са два правна акта: Породични закон и Закон о социјалној заштити.

У члану 119. Породичног закона Републике Србије истакнута су права и дужности хранитеља:
Хранитељ има право и дужност да чува, подиже и образује дете;
Хранитељ има дужност да се посебно стара да се дете оспособи за самосталан живот и рад;
Хранитељ има право на накнаду у складу са законом.

Законом о социјалној заштити, чланом 47. регулишу се услуге смештаја:
Услуга смештаја обезбеђује се смештајем корисника у:
1) сродничку, хранитељску и другу породицу за одрасле и старије (у даљем тексту: породични смештај);
2) дом за смештај корисника, укључујући мале домске заједнице (у даљем тексту: домски смештај);
3) прихватилиште;
4) друге врсте смештаја, у складу са законом.

Чланом 48. поменутог закона регулисан је породични смештај:

Породичним смештајем одраслим и старијим особама омогућава се одржавање или побољшање квалитета живота.

Врсте породичног смештаја регулисане су чланом 49. закона о социјалној заштити:
1) стандардни смештај;
2) смештај уз интензивну или додатну подршку;
3) ургентни смештај;
4) повремени смештај;
5) друга врста смештаја у другу породицу.

Број хранитељских породица од 2008. године бележи значајан пораст, за три пута већи у односу на 2003. годину када су у питању хранитељске породице за смештај деце. Иако препознат као најзначајнији начин збрињавања као алтернатива институционалном смештају, хранитељство за одрасле не бележи такав пораст.

Према подацима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на дан 31.12.2016. години на домском и породичном смештају се налазило укупно 14.768 пунолетних корисника. Од тога је 88% младих, одраслих и старијих корисника на домском, а 12% корисника на породичном смештају.
Графикон:
Пунолетни корисници смештаја (домски и породични смештај) према старости, 2016. година .

shema 2

На дан 31.12.2016. године, на породичном смештају било је 1.723 пунолетних корисника (млади, одрасли и старији), што је за 12% више него у претходној години. У току 2016. године донета су 162 нова решења о смештају пунолетних корисника у породични смештај. У полној структури пунолетних корисника на породичном смештају 54% чине жене, а 46% мушкарци.
У старосној структури породичног смештаја пунолетних, слично као и претходних година, у 2016. години доминирају млади на смештају са 54,2%, одраслих је 28,7%, а старијих корисника 17,1%.
Из напред наведених података се види да ова врста смештаја за одрасле и старије у пракси није довољно заживела.

У циљу адекватне припреме хранитеља неопходно је реализовати практичну обуку са учешћем корисника и хранитеља .
Практичну обуку је могуће реализовати у оквиру „Школе животних вештина“, као заједнички живот корисника са потенцијалним хранитељима. У простору налик ономе у коме ће живети у новом окружењу у хранитељским породицама омогућава се корисницима и хранитељима да практично осете све елементе оваквог живљења: живот у мањим групама, адаптирање на нови простор и људе, бригу о себи и простору у коме се живи, обављање свакодневних активности одржавања личне хигијене, хигијене простора, облачење и обување, коришћење кухиње, ритам дана, као и организацију слободног времена.

Сем развијеног специјализованог хранитељства за одрасле, потребно је развијати и ургентно хранитељство за збрињавање одраслих особа са сметњама у кризним ситуацијама (одсуства породичног старања, жртава насиља у породици, елементарних непогода и др.)

Спонзори

Будимо у контакту

Можете да нас контактирате на један од следећих начина:

Тел: (+381) 11 33 49 623
Факс: (+381) 11 33 49 623
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сајт: www.decjesrce.rs